งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

‘ คน ’ และ ‘ คน ’ มี ดีไซน์ ‘ สังเกต ’ แทรกดีไซน์ R&D มี ‘ ดีไซน์ ’ ‘ ทีม ’ คิดสู่ดีไซน์ ต้นแบบ ‘ ด่วน ’ ช่วยดีไซน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "‘ คน ’ และ ‘ คน ’ มี ดีไซน์ ‘ สังเกต ’ แทรกดีไซน์ R&D มี ‘ ดีไซน์ ’ ‘ ทีม ’ คิดสู่ดีไซน์ ต้นแบบ ‘ ด่วน ’ ช่วยดีไซน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ‘ คน ’ และ ‘ คน ’ มี ดีไซน์ ‘ สังเกต ’ แทรกดีไซน์ R&D มี ‘ ดีไซน์ ’ ‘ ทีม ’ คิดสู่ดีไซน์ ต้นแบบ ‘ ด่วน ’ ช่วยดีไซน์

3 ภาพหนึ่งภาพ อธิบายได้ดีกว่า คำพูดพันคำ

4

5

6 ต้นแบบหนึ่งชิ้น อธิบายได้ดีกว่า ภาพหมื่นภาพ

7

8 ตัวอย่าง mold สำหรับผลิตที่ใส่ เกลือป่น

9 การแกะสลักขี้ผึ้งด้วยมือ - วิธีการแบบเดิม ๆ

10 ต้นแบบสำหรับงานด้านต่าง ๆ  ต้นแบบซอฟต์แวร์  ต้นแบบวงจร อิเล็กทรอนิกส์  ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์กายภาพ

11 ประเภทของต้นแบบผลิตภัณฑ์ กายภาพ  Proof-of-Principle Prototype  Form Study Prototype  Visual Prototype  Functional Prototype

12 ตัวอย่างต้นแบบเพื่อทดสอบการใช้ งานก่อนผลิตจริง ต้นแบบโทรศัพท์มือถือ Panasonic X70 ทำด้วยเรซิ่น เพื่อทดสอบความ สะดวกในการเปิดปิดฝา

13 ตัวอย่างต้นแบบเพื่อทดสอบการใช้ งานก่อนผลิตจริง ต้นแบบกระจกมองข้างที่นำไปทดสอบ การใช้งาน

14

15

16

17

18 Mold ต้นแบบ (Rapid Tooling) แปรงสีฟันนี้ผลิตจากโมลด์ต้นแบบซึ่งทำแบบเร่งด่วนจากอลูมิเนียม เพื่อทดสอบการยึดเกาะของวัสดุที่นำมาใช้ และใช้เพื่อการทดสอบตลาด

19 ตัวอย่าง mold เร่งด่วนสำหรับฉีดพลาสติกสร้าง จากอลูมิเนียม

20 ข้อดีของการทำต้นแบบ ใช้ในการพิสูจน์แนวคิด (proof of concept) ให้ผู้ใช้เกิดภาพความคิดว่าของจริงจะเป็น อย่างไร ทำให้ผู้ใช้ให้ความร่วมมือกับผู้ผลิตในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยทดสอบการใช้งานในแง่มุมต่าง ๆ และ รับความเห็นจากผู้ใช้ได้เร็วขึ้น ช่วยให้เห็นจุดด้อย จุดบกพร่องในขั้นตอน ของการออกแบบ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้ ง่ายขึ้น

21 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบ รวดเร็ว

22 ขั้นตอนพื้นฐานในการสร้าง ต้นแบบรวดเร็ว สร้างตัวแบบด้วยซอฟต์แวร์ Computer Aided Design (CAD) แปลงตัวแบบที่ออกแบบด้วย CAD ไปเป็น ข้อมูลในรูปแบบ STL เฉือน (slice) ข้อมูล STL ออกเป็นชั้น ภาคตัดขวางบางๆ สร้างต้นแบบทีละชั้นซ้อนกันจนขึ้นรูปเป็น ต้นแบบที่ต้องการ ทำความสะอาดและเคลือบต้นแบบ

23 ข้อควรคำนึงในก่อนสร้างต้นแบบ จำเป็นต้องสร้างด้วยวัสดุแบบเดียวกับ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการหรือไม่ ? ยอมรับความคลาดเคลื่อนได้ระดับใด ? ต้องสร้างต้นแบบกี่ชิ้น ต้องการใช้เมื่อไหร่ ? งบประมาณมีมากน้อยเพียงใด ?

24 Rapid Prototyping Rapid Manufacturing Customised Products จากต้นแบบเร่งด่วน สู่ mass cutomization สู่ สุนทรียภาพเฉพาะบุคคล

25

26


ดาวน์โหลด ppt ‘ คน ’ และ ‘ คน ’ มี ดีไซน์ ‘ สังเกต ’ แทรกดีไซน์ R&D มี ‘ ดีไซน์ ’ ‘ ทีม ’ คิดสู่ดีไซน์ ต้นแบบ ‘ ด่วน ’ ช่วยดีไซน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google