งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

‘คน’ และ ‘คน’ มีดีไซน์ ‘สังเกต’ แทรกดีไซน์ ‘ทีม’ คิดสู่ดีไซน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "‘คน’ และ ‘คน’ มีดีไซน์ ‘สังเกต’ แทรกดีไซน์ ‘ทีม’ คิดสู่ดีไซน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ‘คน’ และ ‘คน’ มีดีไซน์ ‘สังเกต’ แทรกดีไซน์ ‘ทีม’ คิดสู่ดีไซน์
‘คน’ และ ‘คน’ มีดีไซน์ ‘สังเกต’ แทรกดีไซน์ R&D มี ‘ ดีไซน์’ ‘ทีม’ คิดสู่ดีไซน์ ต้นแบบ ‘ด่วน’ ช่วยดีไซน์

3 ภาพหนึ่งภาพ อธิบายได้ดีกว่า คำพูดพันคำ

4

5

6 ต้นแบบหนึ่งชิ้น อธิบายได้ดีกว่า ภาพหมื่นภาพ

7

8 ตัวอย่าง mold สำหรับผลิตที่ใส่เกลือป่น

9 การแกะสลักขี้ผึ้งด้วยมือ - วิธีการแบบเดิม ๆ

10 ต้นแบบสำหรับงานด้านต่าง ๆ
 ต้นแบบซอฟต์แวร์  ต้นแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์  ต้นแบบผลิตภัณฑ์กายภาพ แต่ละกลุ่มใช้เทคนิคที่แตกต่างกัน

11 ประเภทของต้นแบบผลิตภัณฑ์กายภาพ
 Proof-of-Principle Prototype  Form Study Prototype  Visual Prototype  Functional Prototype prototype - wikipedia

12 ตัวอย่างต้นแบบเพื่อทดสอบการใช้งานก่อนผลิตจริง
ต้นแบบโทรศัพท์มือถือ Panasonic X70 ทำด้วยเรซิ่น เพื่อทดสอบความสะดวกในการเปิดปิดฝา

13 ตัวอย่างต้นแบบเพื่อทดสอบการใช้งานก่อนผลิตจริง
ต้นแบบกระจกมองข้างที่นำไปทดสอบการใช้งาน

14 wireframe

15 wireframe

16 ทดสอบในอุโมงค์ลม

17

18 Mold ต้นแบบ (Rapid Tooling)
แปรงสีฟันนี้ผลิตจากโมลด์ต้นแบบซึ่งทำแบบเร่งด่วนจากอลูมิเนียม เพื่อทดสอบการยึดเกาะของวัสดุที่นำมาใช้ และใช้เพื่อการทดสอบตลาด

19 ตัวอย่าง mold เร่งด่วนสำหรับฉีดพลาสติกสร้างจากอลูมิเนียม

20 ข้อดีของการทำต้นแบบ ใช้ในการพิสูจน์แนวคิด (proof of concept)
ให้ผู้ใช้เกิดภาพความคิดว่าของจริงจะเป็นอย่างไร ทำให้ผู้ใช้ให้ความร่วมมือกับผู้ผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยทดสอบการใช้งานในแง่มุมต่าง ๆ และรับความเห็นจากผู้ใช้ได้เร็วขึ้น ช่วยให้เห็นจุดด้อย จุดบกพร่องในขั้นตอนของการออกแบบ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้ง่ายขึ้น

21 เทคโนโลยีการสร้างต้นแบบรวดเร็ว

22 ขั้นตอนพื้นฐานในการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
สร้างตัวแบบด้วยซอฟต์แวร์ Computer Aided Design (CAD) แปลงตัวแบบที่ออกแบบด้วย CAD ไปเป็นข้อมูลในรูปแบบ STL เฉือน(slice) ข้อมูล STL ออกเป็นชั้นภาคตัดขวางบางๆ สร้างต้นแบบทีละชั้นซ้อนกันจนขึ้นรูปเป็นต้นแบบที่ต้องการ ทำความสะอาดและเคลือบต้นแบบ

23 ข้อควรคำนึงในก่อนสร้างต้นแบบ
จำเป็นต้องสร้างด้วยวัสดุแบบเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการหรือไม่? ยอมรับความคลาดเคลื่อนได้ระดับใด? ต้องสร้างต้นแบบกี่ชิ้น ต้องการใช้เมื่อไหร่? งบประมาณมีมากน้อยเพียงใด?

24 จากต้นแบบเร่งด่วน สู่ mass cutomization สู่ สุนทรียภาพเฉพาะบุคคล
Rapid Prototyping Rapid Manufacturing เบาะนั่ง หมวกกันน๊อก สำหรับผู้ขี่จักรยาน หรือจักรยานยนต์ Customised Products

25 หาภาพคนขี่จักรยานเสือภูเขา เพื่อให้เห็นว่ามีการสร้างจักรยานขึ้นมาเฉพาะบุคคล โดยวัดสรีระของผู้ขี่ แล้วผลิตจักรยานให้เหมาะกับคนคนนั้น หมวกกันน๊อก ผลิตให้เข้ากับศรีษะของผู้สวมใส่ เบาะนั่ง ก็ผลิตให้เข้ากับก้นของคนนั่ง รองเท้าเผลิตให้เข้ากับเท้าของผู้ใช้)

26


ดาวน์โหลด ppt ‘คน’ และ ‘คน’ มีดีไซน์ ‘สังเกต’ แทรกดีไซน์ ‘ทีม’ คิดสู่ดีไซน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google