งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันธุกรรมและวิวัฒนาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันธุกรรมและวิวัฒนาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันธุกรรมและวิวัฒนาการ
บทที่ 4 พันธุกรรมและวิวัฒนาการ ผ.ศ.วิมล ขวัญเกื้อ

2 1.บทนำ  พันธุศาสตร์ในข่าว BIO I การตรวจ DNA GMOs.
พิสูจน์บุคคล Genetically Modified Organisms คลี่คลายคดี พ่อ Cloning แด๊กคิวล่า BIO I  พันธุศาสตร์ในข่าว

3 กระดูกพระเจ้าซาร์ร้อง
Czar Nicholus ที่ II แห่งรัสเซีย ถูกรัฐประหารทั้งตระกูล ต่อมา มีผู้อ้างอิง ว่าตนเองเป็นเจ้าหญิง อนัสตราเซีย ธิดาของ พระเจ้าซาร์

4 GMOs. ถั่วเหลือง ข้าวโพด ฝ้าย มันฝรั่ง มะเขือเทศ

5  พัฒนาพันธุ์พืชทนแล้ง ทนเค็ม : ข้าว
บทบาท GMOs.  พัฒนาพันธุ์พืชทนแล้ง ทนเค็ม : ข้าว  พืชต้านทานแมลง : ยาสูบ มะเขือเทศ ข้าว ข้าวโพด ฝ้าย (ยีนจาก Bacillus thuringiensis)  พืชต้านทานโรค : มะละกอ  ผลไม้สุกงอมช้า : มะเขือเทศ, กล้วย, ลำไย ผลผลิตของ GMOs ในตลาดที่สังคมมนุษย์ใช้ประโยชน์

6 ซึ่งเป็นโรคพันธุกรรม หรือการ clone ใบหูคน เพื่อการรักษา
Dracula Cloning อวัยวะ "หู" (หูคนบนหลังหนู) การ cloning Dracula ซึ่งเป็นโรคพันธุกรรม หรือการ clone ใบหูคน เพื่อการรักษา

7 Some of the many varieties of tomatoes produced by hybridization and selection.
ลูกผสมในพืชที่วางขายในตลาดสร้างจากพืชพันธุ์แท้

8 Some of the many varieties of chickens produced by hybridization and selection.
ลูกผสมทั้งพืชและสัตว์จะให้ลักษณะดี โตเร็ว ผลผลิตดีขนาดสม่ำเสมอ

9 สองพี่น้องเด็กดักแด้ที่ปราจีนบุรี
การรักษาโรคพันธุกรรม เช่น เด็กดักแด้

10 2. การศึกษาการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
จะเลือกใช้วิธีใดขึ้นกับชนิดของสิ่งมีชีวิตและวัตถุประสงค์ 1. ผสมพันธุ์ (Experimental breeding)

11 2. Pedigree Analysis การวิเคราะห์พันธุ์ประวัติ
นิยมศึกษา 4 รุ่นขึ้นไป วิธีนี้ใช้กับสิ่งมีชีวิตที่อายุยืน หรือบังคับผสมพันธุ์ไม่ได้และลูกน้อย  การใช้สถิติช่วยในการวิเคราะห์จะใช้ร่วมกับ วิธีข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

12 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการศึกษาพันธุ์ประวัติ
ไม่ทราบเพศ เพศหญิง I เพศชาย 1 2 ปรากฏลักษณะที่ศึกษา II เสียชีวิต 1 2 3 4 จำนวนคนที่มีเพศนั้น ๆ 2 3 แต่งงานระหว่างญาติ เลขโรมัน I, II - generation เลขอารบิค - ลำดับที่ของคนในรุ่นนั้น

13 Dwarfism ในครอบครัวพี่น้อง 7 คน และ Pedigree
โรคเตี้ยแคระถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยยีนเด่น ที่มา : Snustad, D.P. and M.J.Simmons Genetics.

14 Congenital generalized hypertrichosis
(CGH) X-linked dominant condition ที่มา : Lewis,R Human Genetics

15 Autosomal Dominant trait
ลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้บางลักษณะก็เรียก Autosomal Dominant trait Autosomal Recessive trait Sex-linked Recessive trait ขึ้นอยู่กับว่ายีนนั้นอยู่ที่ใด

16 คำถาม? สิ่งมีชีวิตชนิดใดควรศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมโดยวิธีผสมพันธุ์
สิ่งมีชีวิตชนิดใดควรศึกษาโดยวิธี pedigree Analysis


ดาวน์โหลด ppt พันธุกรรมและวิวัฒนาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google