งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผ. ศ. วิมล ขวัญเกื้อ. 1. บทนำ 1. บทนำ การตรวจ DNA GMOs. พิสูจน์บุคคล Genetically Modified Organisms คลี่คลายคดี พ่อ Cloning แด๊กคิวล่า  พันธุ ศาสตร์ในข่าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผ. ศ. วิมล ขวัญเกื้อ. 1. บทนำ 1. บทนำ การตรวจ DNA GMOs. พิสูจน์บุคคล Genetically Modified Organisms คลี่คลายคดี พ่อ Cloning แด๊กคิวล่า  พันธุ ศาสตร์ในข่าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผ. ศ. วิมล ขวัญเกื้อ

2 1. บทนำ 1. บทนำ การตรวจ DNA GMOs. พิสูจน์บุคคล Genetically Modified Organisms คลี่คลายคดี พ่อ Cloning แด๊กคิวล่า  พันธุ ศาสตร์ในข่าว

3 Czar Nicholus ที่ II แห่งรัสเซีย ถูกรัฐประหารทั้งตระกูล ต่อมา มีผู้อ้างอิง ว่าตนเองเป็นเจ้าหญิง อนัสตราเซีย ธิดาของพระเจ้าซาร์

4

5  พัฒนาพันธุ์พืชทน แล้ง ทนเค็ม : ข้าว  พืชต้านทานแมลง : ยาสูบ มะเขือเทศ ข้าว  พืชต้านทานโรค : มะละกอ  ผลไม้สุกงอมช้า : มะเขือเทศ, กล้วย, ลำไย ข้าวโพด ฝ้าย ( ยีนจาก Bacillus thuringiensis) ผลผลิตของ GMOs ในตลาดที่สังคมมนุษย์ใช้ประโยชน์

6 การ cloning Dracula ซึ่งเป็นโรคพันธุกรรม หรือการ clone ใบหูคน เพื่อการรักษา

7 Some of the many varieties of tomatoes produced by hybridization and selection. ลูกผสมในพืชที่วางขายในตลาดสร้างจากพืชพันธุ์แท้

8 Some of the many varieties of chickens produced by hybridization and selection. ลูกผสมทั้งพืชและสัตว์จะให้ลักษณะดี โตเร็ว ผลผลิตดีขนาดสม่ำเสมอ

9 สองพี่น้องเด็กดักแด้ที่ ปราจีนบุรี การรักษาโรคพันธุกรรม เช่น เด็กดักแด้

10 จะเลือกใช้วิธีใดขึ้นกับชนิดของ สิ่งมีชีวิตและวัตถุประสงค์ 1. ผสมพันธุ์ (Experimental breeding)

11  การใช้สถิติช่วยในการ วิเคราะห์จะใช้ร่วมกับ วิธีข้างต้นได้ตามความเหมาะสม 2. Pedigree Analysis การวิเคราะห์พันธุ์ประวัติ นิยมศึกษา 4 รุ่นขึ้นไป วิธีนี้ใช้กับสิ่งมีชีวิตที่อายุยืน หรือบังคับผสมพันธุ์ไม่ได้และลูกน้อย

12 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการศึกษาพันธุ์ประวัติ 2 3 ไม่ทราบเพศ เพศหญิง เพศชาย ปรากฏลักษณะที่ศึกษา เสียชีวิต จำนวนคนที่มีเพศนั้น ๆ แต่งงานระหว่างญาติ 1 21 2 43 I II เลขโรมัน I, II - generation เลขอารบิค - ลำดับที่ของคนในรุ่นนั้น

13 Dwarfism ในครอบครัวพี่น้อง 7 คน และ Pedigree โรคเตี้ยแคระถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยยีนเด่น ที่มา : Snustad, D.P. and M.J.Simmons. 2000. Genetics.

14 ที่มา : Lewis,R.2001. Human Genetics Congenital generalized hypertrichosis (CGH) X-linked dominant condition Congenital generalized hypertrichosis (CGH) X-linked dominant condition

15 Autosomal Dominant trait ลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้บางลักษณะก็เรียก ขึ้นอยู่กับว่ายีนนั้นอยู่ที่ใด Sex-linked Recessive trait Autosomal Recessive trait

16 คำถา ม ? - สิ่งมีชีวิตชนิดใดควรศึกษา ลักษณะทางพันธุกรรมโดยวิธี ผสมพันธุ์ - สิ่งมีชีวิตชนิดใดควรศึกษาโดย วิธี pedigree Analysis


ดาวน์โหลด ppt ผ. ศ. วิมล ขวัญเกื้อ. 1. บทนำ 1. บทนำ การตรวจ DNA GMOs. พิสูจน์บุคคล Genetically Modified Organisms คลี่คลายคดี พ่อ Cloning แด๊กคิวล่า  พันธุ ศาสตร์ในข่าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google