งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทวีปแอฟริกา เด็กชายวุฒิชัย เพชรฤทธิ์ เลขที่ 2 ม.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทวีปแอฟริกา เด็กชายวุฒิชัย เพชรฤทธิ์ เลขที่ 2 ม.3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทวีปแอฟริกา เด็กชายวุฒิชัย เพชรฤทธิ์ เลขที่ 2 ม.3

2 ทวีปแอฟริกา ทวีปแอฟริกา ( ภาษาอังกฤษ : Africa) เป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทวีปเอเชีย ทั้งในแง่ ของพื้นที่และจำนวนประชากร มีพื้นที่ 30,244,050 ตารางกิโลเมตร รวมหมู่ เกาะที่อยู่ใกล้ หรือคิดเป็นพื้นที่ 20.3% ของพื้นดินบนโลก และมีประชากรรวม มากกว่า 800 ล้านคนใน 54 ประเทศ ทวีปทวีปเอเชียพื้นที่ประชากร ตารางกิโลเมตรทวีปทวีปเอเชียพื้นที่ประชากร ตารางกิโลเมตร

3 อาณาเขตติดต่อ อาณาเขตติดต่อ – ทิศเหนือ จดกับช่องแคบยิบรอลตาร์และทะเลเมดิ เตอร์เรเนียนช่องแคบยิบรอลตาร์ทะเลเมดิ เตอร์เรเนียน – ทิศตะวันออก จดกับมหาสมุทรอินเดียและคลองสุ เอซมหาสมุทรอินเดียคลองสุ เอซ – ทิศใต้ จดกับมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทร อินเดียมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทร อินเดีย – ทิศตะวันตก จดกับมหาสมุทรแอตแลนติก และอ่าว กินีอ่าว กินี

4 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศ เทือกเขา แบ่งออกเป็น 2 แนว เขตภูเขาทางภาคเหนือ เป็นเขตเทือกเขาเกิด ใหม่อายุราวพอ ๆ กับเทือกเขาแอลป์ ในทวีป ยุโรป เรียกว่า เทือกเขาแอตลาส ขนานไปกับ ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในเขตพื้นที่ ประเทศโมร็อกโก แอลจีเรีย และตูนิเซียเทือกเขาแอลป์ เทือกเขาแอตลาส เขตภูเขาทางภาคใต้ ได้แก่ เทือกเขาดราเคน สเบิร์ก ในประเทศแอฟริกาใต้และเลโซโท เทือกเขาดราเคน สเบิร์ก

5 กระแสน้ำในมหาสมุทร กระแสน้ำในมหาสมุทร กระแสน้ำเย็นคะเนรี กระแสน้ำอุ่นกินี กระแสน้ำเย็นเบงเกลา กระแสน้ำอุ่นโมซัมบิก

6 ภูมิอากาศ ภูมิอากาศ ส่วนใหญ่จะมีทะเลทราย อากาศแห้งแล้ง ส่งผล ต่อความเป็นอยู่ของประชากรในทวีป ส่วนมาก จะอยู่ทางตอนเหนือสุดและใต้สุดของทวีป ซึ่งมี อากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน มีภูมิอากาศแบบ ทุ่งหญ้าสะวันนา อยู่บริเวณตอนเหนือและใต้ แนวศูนย์สูตร

7 เศรษฐกิจ แม้ว่าจะมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย แต่ แอฟริกากลับเป็นทวีปที่ยากจนและด้อยพัฒนา ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ เช่นการระบาดของ โรคร้ายแรง ( ได้แก่เชื้อเอชไอวี โรคเอดส์ และ มาลาเรีย ) รัฐบาลคอร์รัปชันที่ละเมิดสิทธิ มนุษยชน การที่รัฐบาลขาดการวางแผน ระดับ การรู้หนังสือที่ต่ำ การขาดแคลนเงินทุนต่างชาติ และความขัดแย้งระหว่างชนชาติที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ในรูปของกองโจรไปจนถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ [1] จากรายงานการพัฒนามนุษย์ของ สหประชาชาติในปี ค. ศ. 2003 ประเทศที่อยู่ อันดับต่ำสุด 25 ประเทศ ( อันดับ 151 ถึง 175) ล้วนเป็นประเทศในทวีปแอฟริกา [2]ทรัพยากรธรรมชาติเอชไอวี โรคเอดส์ มาลาเรีย รัฐบาลคอร์รัปชันสิทธิ มนุษยชนกองโจรการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ [1]รายงานการพัฒนามนุษย์ สหประชาชาติ [2]

8 ประชากร ทวีปแอฟริกามีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของ โลก รองจากทวีปเอเชีย ประเททวีปแอฟริกามี ประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจาก ทวีปเอเชีย ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดคือ ประเทศไนจีเรีย รองลงมาคือ ประเทศอียิปต์ อัตราการเพิ่มของประชากรสูง ความหนาแน่น 22 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตรศที่มีประชากรมาก ที่สุดคือประเทศไนจีเรีย รองลงมาคือ ประเทศ อียิปต์ อัตราการเพิ่มของประชากรสูง ความ หนาแน่น 22 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร

9 เชื้อสายของประชากร เชื้อสายของประชากร นิกรอยด์ หรือเรียกว่า แอฟริกันนิโกร เป็นชน กลุ่มใหญ่สุดของทวีป โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ย่อยๆ นิกรอยด์ – บันตู อยู่ในแถบแอฟริกาตะวันออก กลาง และใต้ เช่น เผ่าคิคูยู วาตูซี มาไซ บันตู – ซูดานนิโกร อยู่ในแถบแอฟริกาตะวันตกและ ทะเลทรายสะฮารา ซูดานนิโกร – ปิกมี บริเวณลุ่มแม่น้ำคองโก ปิกมี – บุชแมนและฮอตเทนทอต บริเวณทะเลทรายกาลา ฮารี บุชแมนฮอตเทนทอตทะเลทรายกาลา ฮารี คอเคซอยด์ มาจากคาบสมุทรอาหรับ อยู่ใน แถบอียิปต์และซูดาน และ จากชาวยุโรป บริเวณแหลมกู๊ดโฮป และตอนเหนือของทวีป คอเคซอยด์คาบสมุทรอาหรับ

10 แผนที่

11 ภาพ

12 ภาพ

13 ภาพ

14 แผนที่

15 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt ทวีปแอฟริกา เด็กชายวุฒิชัย เพชรฤทธิ์ เลขที่ 2 ม.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google