งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างงานนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างงานนำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างงานนำเสนอ

2 การสร้างงานพรีเซนเตชั่นชิ้นใหม่

3 การสร้างงานพรีเซนเตชั่นชิ้นใหม่
แม่แบบทั่วไป แม่แบบออนไลน์

4 สร้างงานพรีเซนจากแม่แบบทั่วไป
Blank and recent (ว่าง และล่าสุด) สร้างงานจากสไลด์เปล่า และงานที่เคยเปิดใช้ล่าสุด Installed Templates (แม่แบบที่ติดตั้ง) สร้างงานจากแม่แบบที่โปรแกรมมีให้ Installed Themes (ชุดรูปแบบที่ติดตั้ง) สร้างงานจากรูปแบบกราฟิกสำเร็จรูปที่โปรแกรมมีให้ My Templates (แม่แบบของฉัน) สร้างงานจากแม่แบบที่เราสร้างขึ้นเอง New from existing (สร้างจากที่มีอยู่) สร้างงานใหม่จากงานที่เรามีอยู่

5 สร้างงานด้วยแผ่นสไลด์เปล่า

6 สร้างงานพรีเซนเตชั่นโดยใช้แม่แบบ

7 สร้างงานพรีเซนเตชั่นโดยใช้แม่แบบ

8 สร้างงานพรีเซนเตชั่นโดยใช้แม่แบบ

9 สร้างงานพรีเซนเตชั่นโดยใช้แม่แบบ

10 สร้างงานพรีเซนเตชั่นโดยใช้แม่แบบ

11 สร้างงานพรีเซนเตชั่นจากชุดรูปแบบ

12 สร้างงานพรีเซนเตชั่นจากชุดรูปแบบ

13 สร้างงานจากแม่แบบของเราเอง

14 สร้างงานจากแม่แบบของเราเอง

15 สร้างงานพรีเซนจากแม่แบบออนไลน์

16 สร้างงานพรีเซนจากแม่แบบออนไลน์

17 เป็นแม่แบบที่นิยมใช้งานกันบ่อยๆ เป็นสไลด์ในการจัดระเบียบการประชุม
Featured (แม่แบบที่มีลักษณะเด่น) เป็นแม่แบบที่นิยมใช้งานกันบ่อยๆ Agendas (ระเบียบการประชุม) เป็นสไลด์ในการจัดระเบียบการประชุม Award certificates (รางวัลใบประกาศนียบัตร) เป็นประกาศนียบัตรพนักงาน นักศึกษา และการบริการที่ยอดเยี่ยม Calendars (ปฏิทิน) ปฏิทินปี 2010,2011,2012 และปีที่ผ่านๆ มา Content slides (สไลด์ที่มีเนื้อหาประกอบ) เป็นสไลด์ที่มีองค์ประกอบของภาพและไดอะแกรมสื่อความหมายสำหรับงานในรูปแบบหลากหลายให้เราได้เลือกตามต้องการ Design slides (สไลด์ที่มีการออกแบบ) เป็นสไลด์ที่มีการดีไซน์พื้นหลังเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ได้แก่ ภาพศิลป์ ธรรมชาติ ธุรกิจ และกีฬา เป็นต้น Diagrams (แผนผัง) เป็นสไลด์หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน

18 สร้างอัลบั้มรูป (Photo album)

19 สร้างอัลบั้มรูป (Photo album)

20 สร้างอัลบั้มรูป (Photo album)

21 สร้างอัลบั้มรูป (Photo album)

22 สร้างอัลบั้มรูป (Photo album)

23 END


ดาวน์โหลด ppt การสร้างงานนำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google