งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม่แ บบ ทั่วไ ป แม่แบบ ออนไล น์ Blank and recent ( ว่าง และ ล่าสุด ) สร้างงานจากสไลด์เปล่า และงานที่เคยเปิดใช้ ล่าสุด Installed Templates ( แม่แบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม่แ บบ ทั่วไ ป แม่แบบ ออนไล น์ Blank and recent ( ว่าง และ ล่าสุด ) สร้างงานจากสไลด์เปล่า และงานที่เคยเปิดใช้ ล่าสุด Installed Templates ( แม่แบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 แม่แ บบ ทั่วไ ป แม่แบบ ออนไล น์

4 Blank and recent ( ว่าง และ ล่าสุด ) สร้างงานจากสไลด์เปล่า และงานที่เคยเปิดใช้ ล่าสุด Installed Templates ( แม่แบบ ที่ติดตั้ง ) สร้างงานจากแม่แบบที่ โปรแกรมมีให้ Installed Themes ( ชุดรูปแบบ ที่ติดตั้ง ) สร้างงานจากรูปแบบ กราฟิกสำเร็จรูปที่ โปรแกรมมีให้ My Templates ( แม่แบบของ ฉัน ) สร้างงานจากแม่แบบที่ เราสร้างขึ้นเอง New from existing ( สร้างจาก ที่มีอยู่ ) สร้างงานใหม่จากงานที่ เรามีอยู่

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Featured ( แม่แบบที่มี ลักษณะเด่น ) เป็นแม่แบบที่นิยมใช้งานกันบ่อยๆ Agendas ( ระเบียบการ ประชุม ) เป็นสไลด์ในการจัดระเบียบการ ประชุม Award certificates ( รางวัล ใบประกาศนียบัตร ) เป็นประกาศนียบัตรพนักงาน นักศึกษา และการบริการที่ยอด เยี่ยม Calendars ( ปฏิทิน ) ปฏิทินปี 2010,2011,2012 และปี ที่ผ่านๆ มา Content slides ( สไลด์ที่มี เนื้อหาประกอบ ) เป็นสไลด์ที่มีองค์ประกอบของ ภาพและไดอะแกรมสื่อ ความหมายสำหรับงานในรูปแบบ หลากหลายให้เราได้เลือกตาม ต้องการ Design slides ( สไลด์ที่มี การออกแบบ ) เป็นสไลด์ที่มีการดีไซน์พื้นหลัง เป็นหมวดหมู่ต่างๆ ได้แก่ ภาพ ศิลป์ ธรรมชาติ ธุรกิจ และกีฬา เป็นต้น Diagrams ( แผนผัง ) เป็นสไลด์หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน

18

19

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt แม่แ บบ ทั่วไ ป แม่แบบ ออนไล น์ Blank and recent ( ว่าง และ ล่าสุด ) สร้างงานจากสไลด์เปล่า และงานที่เคยเปิดใช้ ล่าสุด Installed Templates ( แม่แบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google