งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ Examination Managing System for Human Resource Management 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ Examination Managing System for Human Resource Management 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ Examination Managing System for Human Resource Management 1

2 เกี่ยวกับโครงการ หมายเลขโครงการ : COE2010-18 ผู้จัดทำโครงการ 1. นายปรัชญาบั้งทองรหัส นักศึกษา 503040240-2 2. นายจารุพงศ์จันทวัติรหัส นักศึกษา 503040761-4 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1. รศ. วิโรจน์ทวีปวรเดช อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ 1. อ. จิระเดชพลสวัสดิ์ 2. ผศ. บุญฤทธิ์กู้เกียรติกูล 2

3 Outline  HRM คืออะไร ?  รูปแบบการสอบ  ปัญหา ?  โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง  โปรแกรมที่จะพัฒนา  สรุป 3

4 HRM คืออะไร ?  Human Resource Management: HRM ◦ การจัดหาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน ◦ การสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความสุขในการ ทำงาน ◦ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการ ทำงานมากขึ้น ◦ การรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้อยู่กับองค์การ นานๆ 4

5 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 2. การสรรหาบุคลากร 3. การคัดเลือก 4. การฝึกอบรมและพัฒนา 5. ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่น 6. ความปลอดภัยและสุขภาพ 7. พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ 8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 5

6 รูปแบบการสอบ  Old Method  New Method ลงชื่อเข้า สอบ แจก กระดาษ คำถาม - คำตอบ ทำข้อสอบ เก็บข้อสอบ ตรวจข้อสอ บ Login ทำข้อสอบ Submit ตรวจข้อสอ บ Examinee Staff Computer 6

7 ปัญหา ?  โปรแกรมไทย ◦ เป็นเชิงพาณิชย์ ◦ เป็น Desktop Application ◦ ใช้งานยาก  โปรแกรมต่างประเทศ ◦ เป็นเชิงพาณิชย์ ◦ ไม่รองรับภาษาไทย ◦ ไม่รองรับการทำข้อสอบแบบออนไลน์ 7

8 โปรแกรม HRMI  Human Resource Management Intelligence: HRMI  Desktop Application  ทำงานได้หลายหน้าที่ ◦ Organization ◦ Time Attendance ◦ Recruitment ◦ Training ◦ Welfare ◦…◦… 8

9  Recruitment ◦ บันทึกใบสมัคร ◦ บันทึกการทำข้อสอบ ◦ บันทึกตรวจข้อสอบ ◦ บันทึกการทำข้อสอบ [ ผู้ดูแลระบบ ] ◦ บันทึกจัดการข้อมูลผู้สมัคร ◦ ปฏิทินนัดสอบ ◦ รายงาน 9

10 โปรแกรม Easy Test Maker  Web Application  Exam types ◦ Multiple Choices ◦ Fill in the blank ◦ Short Answer ◦ True or False  Printable  Thai language is NOT Support 10

11 โปรแกรม ExamBuilder  Web Application  Managing Exams  Managing Student  Scheduling  Certificates  Reporting 11

12 โปรแกรมที่จะพัฒนา 12 การสร้าง ข้อสอบ การดำเนินการ สอบ การ ตรวจข้อสอบ อัตโนมัติ การสร้าง รายงาน

13  Specification ◦ เป็น Web Application ◦ มีรูปแบบการออกข้อสอบให้เลือกใช้ตามความ ต้องการ ◦ ทำข้อสอบแบบออนไลน์ได้ ◦ ตรวจข้อสอบประเภทปรนัยได้อัตโนมัติ ◦ ทำรายงานผลการสอบ 13

14 สรุป  ขณะนี้ได้ทำการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และศึกษาโปรแกรมที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน  ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเก็บ Requirement ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ที่ทำงานฝ่ายบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ และออกแบบ Data flow diagram ต่อไป 14

15 15


ดาวน์โหลด ppt ระบบการจัดการสอบ เพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ Examination Managing System for Human Resource Management 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google