งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

VBScript.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "VBScript."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 VBScript

2 VBScript VBScript นั้นเป็นสับเซตของ Visual Basic (VB) ซึ่ง รูปแบบของภาษาและการเขียนนั้นจะแตกต่างกันตรงที่ VB จะ เป็นการเขียนคำสั่งใช้งานกับแอพพลิเคชั่นสำหรับ Desktop เป็นส่วนใหญ่ แต่ VBScript นั้นลักษณะการเขียนคำสั่งจะ เป็นเรื่องของการใช้งานบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งความสามารถของ VBScript นั้นจุดประสงค์คือเพิ่มความน่าสนใจให้กับ Web page

3 พื้นฐานที่ควรทราบของ VBScript นั้นมีดังนี้คือ
ชนิดของข้อมูล ชนิดข้อมูลของ VBScript นั้น มีอยู่เพียงชนิดเดียว นั้นคือ ชนิดข้อมูลแบบ Variant ซึ่งข้อมูลชนิดนี้สามารถที่จะใส่ข้อมูล ได้ทุกชนิด ขึ้นอยู่กับการกำหนดการใช้งานของผู้ใช้เอง และที่ ควรทราบอีกเรื่องก็คือ Function ทุก Function ที่มีใช้ใน VBScript นั้น จะคืนค่ากลับมาให้เป็นแบบ Variant เช่นกัน

4 ข้อมูลที่ทำการส่งผ่านระหว่าง Function นั้น สามารถที่จะ เป็นได้ทั้ง ตัวหนังสือหรือข้อมูลแบบตัวเลข ซึ่งผู้เขียนโปรแกรม สามารถที่จะทำให้ VBScript เห็นข้อมูลที่ต้องการส่งผ่านนั้น ให้อยู่ในรูปของวันที่ หรือเวลาก็ได้ และ ข้อมูลแบบตัวเลขนั้น สามารถใช้ได้ตั้งแต่ Boolean ถึงจำนวน

5 Type คำอธิบาย Boolean ค่าทางตรรกะ True หรือ False Double เลขทศนิยม(แบบยาว) ค่าลบ E08 ถึง E324ค่า บวก E324 ถึง E308 Single เลขทศนิยม(แบบสั้น) ค่าลบ E38 ถึง Eค่าบวก E45 ถึง E38

6 Integer เลขจำนวนเต็ม(16 บิฅ) ตั้งแต่ ถึง 32767 Long เลขจำนวนเต็ม(32 บิต) ตั้งแต่ ถึง Byte จำนวนเต็ม(8บิต) 0-255 String ชุดตัวอักษร มีความยาวสองล้านตัวอักษร (ยกเว้น Null String) Date วันที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 100 ถึง31 ธันวาคม ค.ศ

7 Time เวลา เป็นเวลาช่วงวันที่ 1มกราคม 100 ถึง31 ธันวาคม 9999 Empty Unintialized Value ค่า 0 สำหรับข้อมูลที่เป็นตัวเลข และ ค่า Null หรับข้อมูลที่เป็น ตัวหนังสือ Null ค่า Null หรือค่า Empty ไม่เก็บค่าอะไรเลย Error รหัสความผิดพลาด Object เป็น OLE Automation object

8 ตัวแประและชนิดของตัวแปร
การกำหนดค่าตัวแปรใน VBScript นั้นคล้ายกับการ กำหนดค่าตัวแปรใน VB แต่ใน VBScript นั้นชนิดของ ข้อมูลมีอยู่เพียงชนิดเดียวคือแบบ Variant ดังนั้นการ ประกาศตัวแปรใน VBScript จะไม่เคร่งครัดเหมือนกับใน VB เช่นใน VB นั้นเราจะต้องมีการประกาศตัวแปรก่อนการ กำหนดค่าของตัวแปร แต่ใน VBScript นั้นไม่จำเป็นต้อง ประกาศตัวแปรก็ได้

9 เราสามารถกำหนดค่าของตัวแปรได้เลย ส่วนวิธีการตั้งชื่อตัวแปร นั้นจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้ แต่ต้องมีความยาว เกิน 255 ตัวอักษร เช่น Quant = 100 หรือ Dim Quant,Price Quant = 100 Price = 2


ดาวน์โหลด ppt VBScript.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google