งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. นางสาว ญาณนันท์ แก้วมณีม.4/3 เลขที่ 11 2. นางสาว สายรุ้ง เสียงประเสริฐม.4/3 เลขที่ 21 3. นางสาว ศราวดี ศรีบรรเทาม.4/3 เลขที่ 22 4. นางสาว กรรณิกา โฉมงามม.4/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. นางสาว ญาณนันท์ แก้วมณีม.4/3 เลขที่ 11 2. นางสาว สายรุ้ง เสียงประเสริฐม.4/3 เลขที่ 21 3. นางสาว ศราวดี ศรีบรรเทาม.4/3 เลขที่ 22 4. นางสาว กรรณิกา โฉมงามม.4/3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. นางสาว ญาณนันท์ แก้วมณีม.4/3 เลขที่ 11 2. นางสาว สายรุ้ง เสียงประเสริฐม.4/3 เลขที่ 21 3. นางสาว ศราวดี ศรีบรรเทาม.4/3 เลขที่ 22 4. นางสาว กรรณิกา โฉมงามม.4/3 เลขที่ 24

3 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในปีพุทธศักราช๒๕๓๙ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศ และพลังงานทหาร ได้น้อมเกล้าฯถวายบ้าน พลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ใน การศึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็น พลังงานทางเลือก ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ การ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด บริษัท โซล่าร์ตรอน จำกัด และโครงการส่วน พระองค์ สวนจิตรลดา ได้ทำการปรับปรุงระบบ ในปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ กรมการพลังงานทหารฯ ร่วมกับ บริษัท แลนดี้ โฮม ( ประเทศไทย ) จำกัดและบริษัท โซ ลาร์ตรอน จำกัด ( มหาชน ) ได้น้อมเกล้าฯ ถวายบ้าน พลังงานแสงอาทิตย์หลังใหม่ ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เพื่อใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการใช้พลังงาน แสงอาทิตย์

4 เซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) ทำด้วยมัลติ คริสตัลไลน์ ซิลิกอน (multi crystalline silicon) และ เคลือบด้วยสารออกไซด์พิเศษ (special oxide) เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการรับแสง จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (direct current) ซึ่งต้องผ่านการแปลงเป็นไฟฟ้า กระแสสลับ (alternating current) โดยเครื่อง แปลงกระแสไฟฟ้า (inverter) เพื่อให้สามารถใช้ได้กับ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ( ๒๒๐ โวลท์ ) ระบบผลิตไฟฟ้า เป็น ระบบที่ไม่ต้องอาศัยแบตเตอร์รี่ในการเก็บประจุไฟฟ้า แต่ จะต่อโดยตรงกับสายจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง ( จากโรงนมยูเอชที สวนจิตรลดา ) ในกรณีที่มีพลังงาน ไฟฟ้าเหลือใช้พลังงานไฟฟ้าดังกล่าวจะไหลสู่ระบบ จำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการ ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติชนิดสิ้นเปลือง ใช้แล้ว หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และ ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และจัดหาแบตเตอร์รี่

5 - เซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาบ้านมี ขนาดกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุด ๑๒๕ วัตต์ ต่อแผง มีจำนวนรวม ๑๘ แผง ทำให้มีขนาดกำลัง การผลิตสูงสุด ๒, ๒๕๐ วัตต์ - อายุการใช้งานประมาณ ๒๕ ปี


ดาวน์โหลด ppt 1. นางสาว ญาณนันท์ แก้วมณีม.4/3 เลขที่ 11 2. นางสาว สายรุ้ง เสียงประเสริฐม.4/3 เลขที่ 21 3. นางสาว ศราวดี ศรีบรรเทาม.4/3 เลขที่ 22 4. นางสาว กรรณิกา โฉมงามม.4/3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google