งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บ้านพลังงานแสงอาทิตย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

2 สมาชิกในกลุ่ม นางสาว ญาณนันท์ แก้วมณี ม.4/3 เลขที่ 11
นางสาว ญาณนันท์ แก้วมณี ม.4/3 เลขที่ 11 นางสาว สายรุ้ง เสียงประเสริฐ ม.4/3 เลขที่ 21 นางสาว ศราวดี ศรีบรรเทา ม.4/3 เลขที่ 22 นางสาว กรรณิกา โฉมงาม ม.4/3 เลขที่ 24

3 ที่มา เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ในปีพุทธศักราช๒๕๓๙ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และพลังงานทหาร ได้น้อมเกล้าฯถวายบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทางเลือก ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด บริษัท โซล่าร์ตรอน จำกัด และโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้ทำการปรับปรุงระบบ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ กรมการพลังงานทหารฯ ร่วมกับบริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ได้น้อมเกล้าฯ ถวายบ้านพลังงานแสงอาทิตย์หลังใหม่ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เพื่อใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

4 กระบวนการทำงาน เซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) ทำด้วยมัลติคริสตัลไลน์ ซิลิกอน (multi crystalline silicon) และเคลือบด้วยสารออกไซด์พิเศษ (special oxide) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับแสง จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง(direct current) ซึ่งต้องผ่านการแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (alternating current) โดยเครื่อง แปลงกระแสไฟฟ้า (inverter) เพื่อให้สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ (๒๒๐ โวลท์)ระบบผลิตไฟฟ้า เป็นระบบที่ไม่ต้องอาศัยแบตเตอร์รี่ในการเก็บประจุไฟฟ้า แต่จะต่อโดยตรงกับสายจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง (จากโรงนมยูเอชที สวนจิตรลดา) ในกรณีที่มีพลังงานไฟฟ้าเหลือใช้พลังงานไฟฟ้าดังกล่าวจะไหลสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติชนิดสิ้นเปลือง ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ในการผลิตกระแสไฟฟ้า และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และจัดหาแบตเตอร์รี่

5 สมรรถนะเชิงเทคนิค - เซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาบ้านมีขนาดกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุด ๑๒๕ วัตต์ ต่อแผง มีจำนวนรวม ๑๘ แผง ทำให้มีขนาดกำลังการผลิตสูงสุด ๒,๒๕๐ วัตต์ - อายุการใช้งานประมาณ ๒๕ ปี


ดาวน์โหลด ppt บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google