งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 รูปแบบและโครงสร้างของ การประกอบธุรกิจเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 รูปแบบและโครงสร้างของ การประกอบธุรกิจเครือข่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 รูปแบบและโครงสร้างของ การประกอบธุรกิจเครือข่าย

2 ธุรกิจแบบเครือข่ายใช้วิธีการหุ้นส่วน แบบชนะ / ชนะ การที่บริษัทร่วมหุ้นกันกับนักธุรกิจอิสระ ( เครือข่าย ) บริษัทจะได้รับการโฆษณาที่ดีที่สุด คือ ปากต่อปาก นอกจากนี้บริษัทยังไม่ต้องผ่านผู้ค้าคนกลาง ไม่ มีพนง. ขายกินเงินเดือน สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีเงิน ที่ได้จากการประหยัดในการลดช่องทางการ จำหน่ายเหลืออยู่ เงินที่เหลือตรงส่วนนี้นำมา จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับนักขายอิสระ เช่น คุณสร้างลูกค้าไว้ได้ 1000 คน แต่ละคนซื้อ สินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัทเดือนละ 1000 คุณจะได้รับคอมฯตั้งแต่ 1% ถึง 10% ( ถ้า 10 % คุณก็จะได้ 100,000 บาท เป็นต้น

3 การตลาดแบบเครือข่ายเติบโต อย่างไร สิ่งที่ทำให้การตลาดเครือข่ายเติบโตดีที่สุด คือ “ การเติบโตแบบพหุคูณ ” หมายความว่า เป็นการ ทวีคูณของกลุ่มเป้าหมายโดยคุณไม่ต้องไปหา กลุ่มเป้าหมายทุกคน แต่ทีมงานของคุณจะเป็นผู้ ไปหากลุ่มเป้าหมาย การหากลุ่มเป้าหมายเราสามารถแยกได้ 2 กลุ่ม 1. กลุ่มผู้บริโภค 2. กลุ่มนักธุรกิจ ( เครือข่าย ) เราจะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักธุรกิจไปส่วนใหญ่ก่อน แล้วจึงค่อยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้บริโภค

4 ธุรกิจเครือข่ายแตกต่างกับธุรกิจแฟ รนไชส์ ธุรกิจเครือข่าย จะขยายเครือข่ายแบบพหุคูณ คือ เราสามารถมีทีมงานจำนวนมากเท่าไรก็ได้ และบรรดาทีมงานของเราก็สามารถสร้างทีมงาน ของตนขึ้นมาได้อีก โอกาสที่เครือข่ายจะเติบโต ขึ้นก็จะมีสูงมาก ธุรกิจแฟรนไชส์ จะขยายตัวแบบเส้นตรง คือ เรา สามารถมีทีมงานจำนวนมากเท่าไรก็ได้ แต่ ทีมงานนั้นไม่สามารถสร้างเครือข่ายของตนได้ ทำได้เพียงจำหน่ายสินค้าของธุรกิจเท่านั้น

5 จุดสำคัญในโครงสร้างแผนการ ตลาดธุรกิจเครือข่าย 1. ควรเป็นระบบที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจสมาชิกใหม่ได้ 2. ให้นักขายสำนึกอยู่เสมอว่าต้องขายให้ได้ มากกว่านี้ 3. เสริมเสน่ห์ในการหาสมาชิกใหม่ 4. บริษัทแม่ต้องควบคุมระบบการแบ่ง ผลประโยชน์ให้ดี 5. นิติบุคคลเข้าร่วมได้หรือไม่

6 เคล็ดลับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ เครือข่าย 1. นักธุรกิจเครือข่ายต้องเชื่อว่าสินค้านั้นดีเยี่ยม 2. มีการจัดตั้งที่รัดกุม 3. มีการอบรมพนักงานใหม่ เพื่อแสดงศักยภาพ ในตัวเองออกมา

7 หลุมพรางในธุรกิจเครือข่าย พรางที่ 1 ผู้ประกอบการคิดจะเอาแต่กำไร พรางที่ 2 ปัญหาการบริหารทีมงานและการ บริหารสินค้าที่ไม่สมบูรณ์ พรางที่ 3 เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทขยายตัวไป พอสมควรแล้ว 2-3 ปี บริษัทสามารถอยู่รอดได้ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้นักธุรกิจเครือข่ายที่ทุ่มเท ชีวิตกับธุรกิจประเภทนี้ผิดหวังได้

8 โอกาสทองของธุรกิจเครือข่าย 1. มีความคิดอิสระในการทำงาน 2. รายได้ดี 3. เป็นมิตรกับคนทั่วไป 4. รอบรู้รอบด้าน 5. ได้ประสบการณ์สูง 6. มีโอกาสก้าวหน้าเร็ว 7. ได้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่ 8. ได้รับความสำเร็จทางปัจจัยและอำนวยความสะดวก 9. ช่วยตอบสนองความต้องการแก่กลุ่มเป้าหมาย 10. ได้ชื่อว่าทำให้ประเทศชาติมั่นคง

9 ศัพท์ท้ายบท Channel Level ระดับช่องทาง จำหน่าย Lecture Method การบรรยาย Staff Unit หน่วยงานที่ ปรึกษา Stock Keeping เก็บรักษาสินค้า Time Freedom อิสระทางเวลา Salary เงินเดือน Orientation การปฐมนิเทศ Networking System ธุรกิจเครือข่าย Panel การอภิปราย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 รูปแบบและโครงสร้างของ การประกอบธุรกิจเครือข่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google