งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของคำวิเศษณ์ คำวิเศษณ์ คือ คำที่ทำหน้าที่ ขยายคำอื่น ได้แก่ คำนาม คำ สรรพนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์ ด้วยกัน ให้มีความหมายชัดเจน ขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของคำวิเศษณ์ คำวิเศษณ์ คือ คำที่ทำหน้าที่ ขยายคำอื่น ได้แก่ คำนาม คำ สรรพนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์ ด้วยกัน ให้มีความหมายชัดเจน ขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความหมายของคำวิเศษณ์ คำวิเศษณ์ คือ คำที่ทำหน้าที่ ขยายคำอื่น ได้แก่ คำนาม คำ สรรพนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์ ด้วยกัน ให้มีความหมายชัดเจน ขึ้น

4 ชนิดของคำวิเศษณ์ ๑. วิเศษณ์บอกลักษณะ ( ลักษณวิเศษณ์ ) ได้แก่ คำที่บอกลักษณะต่าง ๆ ต่อไปนี้ - บอกสี เช่น ขาว ดำ แดง เหลือง เขียว แตงโมมีเปลือกสีเขียวเนื้อสี แดง และมีเมล็ดสีดำ แตงโมมีเปลือกสีเขียวเนื้อสี แดง และมีเมล็ดสีดำ

5 บอกรส เช่น เผ็ด หวาน มัน เปรี้ยว เค็ม ฝาด - บอกรส เช่น เผ็ด หวาน มัน เปรี้ยว เค็ม ฝาด แม่ทำแกงเผ็ดเป็ด ย่างอร่อยมาก เค้กเป็นขนมหวานที่ น้องชอบ

6 - บอกกลิ่น เช่น หอม หืน เหม็น ฉุน ดอกกุหลาบมีสีสวย และกลิ่นหอม

7 - บอกขนาด เช่น ใหญ่ เล็ก กว้าง แคบ บาง บ้านหลังใหญ่อยู่กลางทุ่งกว้าง

8 - บอกสัณฐาน เช่น กลม แบน รี ป้อม เหลี่ยม พิซซ่ามีลักษณะเป็นแผ่นกลมแบน

9 - บอกอาการ เช่น ด่วน เร็ว ไว ช้า เฉื่อย รถยนต์แล่นเร็ว รถไฟแล่นช้า

10 - บอกชนิด เช่น ดี เลิศ วิเศษ ชั่ว เลว ผิด ถูก พอใช้ ปานกลาง ตำรวจเป็นคนดี ผู้ร้ายเป็นคนเลว

11 - บอกเสียง เช่น เพราะ ไพเราะ ดัง ค่อย แหบ น้องร้องไห้เสียงดัง มาช่าร้องเพลงเพราะ

12 ๒. วิเศษณ์บอกเวลา ( กาลวิเศษณ์ ) เช่น เช้า สาย เที่ยง บ่าย เย็น ค่ำ วันนี้ฉันตื่นสาย คุณยายกลับมาจากวัดตอนบ่าย ๆ

13 ๓. วิเศษณ์บอกปริมาณหรือจำนวน ( ประมาณวิเศษณ์ ) เช่น มาก หลาย เต็ม น้อย บาง บ้าง ทุก หมด หนึ่ง ที่หนึ่ง เด็กหลายคนวิ่งตามกัน ไปที่สนาม ต้อยติ่งตั้งใจเรียน มาก

14 ๔. วิเศษณ์บอกสถานที่ ( สถาน วิเศษณ์ ) เป็นวิเศษณ์บอกที่อยู่ หรือระยะที่ตั้งอยู่ เช่น ใกล้ ไกล ห่าง ชิด บน เหนือ ใต้ ล่าง หน้า หลัง พี่เดินหน้าน้องเดินหลัง เฮลิคอปเตอร์บินไป ทางทิศเหนือ

15 ๕.วิเศษณ์บอกปฏิเสธ ( ประติเษธ วิเศษณ์ ) เช่น ไม่ มิได้ หามิได้ ไม่ใช่ ไม่ได้ หาไม่ บ่ อย่า ตุ๊กตาตัวนี้ไม่ใช่ของ เธอนะ ฉันยังไม่ได้เล่นเลย อย่าทะเลาะกัน แม่ไม่ชอบนะ

16 ๖. วิเศษณ์แสดงคำขานรับและโต้ตอบ ( ประติชญาวิเศษณ์ ) เช่นจ๋า จ้ะ ขา ครับ ขอรับ ค่ะ ๖. วิเศษณ์แสดงคำขานรับและโต้ตอบ ( ประติชญาวิเศษณ์ ) เช่น จ๋า จ้ะ ขา ครับ ขอรับ ค่ะ แม่จ๋าหนูหิวข้าว เจ้านายมีอะไรให้ผมรับใช้ขอรับ

17 ๗. วิเศษณ์ชี้เฉพาะ ( นิยมวิเศษณ์ ) เช่น นี่ โน่น นี้ นั้น โน้น เอง บ้านนี้มีต้นเฟื่องฟ้าหน้าบ้าน ฉันทำกับข้าวเอง

18 ๘. วิเศษณ์ไม่ชี้เฉพาะ ( อนิยม วิเศษณ์ ) เช่น อะไร ไหน ใย ไฉน ใด อื่น คุณจะเลือกเสื้อตัวไหนก็ได้ ขนมอะไรฉันก็กินได้หมด

19 ๙. วิเศษณ์บอกคำถาม ( ปฤจฉา วิเศษณ์ ) เช่น ใคร อะไร ไหน หรือ ใย ไฉน ใด ทำไม ทำไมไม่ทำการบ้าน ทำไมไม่ทำการบ้าน การเล่นฟุตบอลมีกติกาอย่างไร

20 ภาษาไทยมีลักษณะพิเศษ ภาษาไทยมีลักษณะพิเศษ คือ คำเดียวกัน ทำหน้าที่ได้หลายอย่าง สำหรับคำวิเศษณ์ก็ เช่นเดียวกันอาจเป็นคำชนิดอื่นได้อีก เช่น วิเศษณ์ชี้เฉพาะ นิยมสรรพนาม วิเศษณ์ชี้เฉพาะ นี่ นั่น โน่น นี้ นั้น โน้น อาจเป็น นิยมสรรพนาม ตามที่กล่าว มาแล้ว ภาษาไทยมีลักษณะพิเศษ ภาษาไทยมีลักษณะพิเศษ คือ คำเดียวกัน ทำหน้าที่ได้หลายอย่าง สำหรับคำวิเศษณ์ก็ เช่นเดียวกันอาจเป็นคำชนิดอื่นได้อีก เช่น วิเศษณ์ชี้เฉพาะ นิยมสรรพนาม วิเศษณ์ชี้เฉพาะ นี่ นั่น โน่น นี้ นั้น โน้น อาจเป็น นิยมสรรพนาม ตามที่กล่าว มาแล้ว ข้อสังเกต ข้อสังเกต นาฬิกานี่เป็นของฉัน เป็นวิเศษณ์ชี้เฉพาะ นี่เป็นนาฬิกาของฉัน เป็นนิยมสรรพนาม

21 วิเศษณ์ไม่ชี้เฉพาะ อะไร ไหน ใด อาจ เป็น อนิยมสรรพนามตามที่กล่าวมาแล้ว ข้อสังเกต ข้อสังเกต ปัญหาใด ๆ ล้วนมีทางแก้เป็น วิเศษณ์ไม่ชี้เฉพาะ ใด ๆ ในโลกล้วนอนิจจังเป็น อนิยมสรรพนาม

22 คำวิเศษณ์ เมื่อนำคำวิเศษณ์ออกจากประโยค ใจความของประโยคก็ยังคง สมบูรณ์ แต่อาจไม่ชัดเจนเท่ากับประโยค ที่มีคำวิเศษณ์ประกอบอยู่ด้วย เช่น - นักเรียนเข้าห้องประชุม - นักเรียนทั้งหมด เข้าห้องประชุม ( “ ทั้งหมด ” เป็นวิเศษณ์ขยาย คำนาม “ นักเรียน ”) ข้อสังเกต ข้อสังเกต

23 หน้าที่ของคำวิเศษณ์ หน้าที่ของคำวิเศษณ์ คำวิเศษณ์ ทำหน้าที่ขยายคำนาม คำ สรรพนาม คำกริยา และคำวิเศษณ์ด้วย กันเอง มักวางไว้ข้างหลังคำที่ขยาย ซึ่ง คำที่ถูกขยายอาจเป็นประธาน กรรม หรือ คำขยายก็ได้ ดังนี้ ๑. ขยายคำนาม อาจวางไว้ข้างหน้า ข้าง หลัง หรือทั้งข้างหน้าและข้างหลังคำนาม ก็ได้ เช่น เด็กดีมีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่

24 ๒. ขยายคำสรรพ นามเช่น ๒. ขยายคำสรรพ นาม เช่น ท่านทั้งหลายกรุณาพร้อมใจไปเลือกตั้ง เราทุกคนต้องช่วยกันปลูกต้นไม้

25 ๓. ขยายคำกริยา เช่น คนอ้วน กินจุ น้องเดิน ช้า

26 ๔. ขยายคำ วิเศษณ์ เช่น คนอ้วนกินจุมาก น้องเดินช้าจริง ๆ

27 ๕. ทำหน้าที่กริยาสำคัญในประโยค เช่น ดอกไม้ บานแล้ว สุดาเก่งการเต้น

28 จบเรื่องคำวิเศษณ์ แล้วค่ะ นักเรียน ทุกคนตั้งใจเรียนดี มาก รับรางวัลไปเลยค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของคำวิเศษณ์ คำวิเศษณ์ คือ คำที่ทำหน้าที่ ขยายคำอื่น ได้แก่ คำนาม คำ สรรพนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์ ด้วยกัน ให้มีความหมายชัดเจน ขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google