งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับรู้ ข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์ ) ตัวชี้วัดที่ ง ๓. ๑ ป. ๑ / ๑, ป. ๑ / ๒ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร สำนักงานเขตพระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับรู้ ข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์ ) ตัวชี้วัดที่ ง ๓. ๑ ป. ๑ / ๑, ป. ๑ / ๒ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร สำนักงานเขตพระนคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับรู้ ข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์ ) ตัวชี้วัดที่ ง ๓. ๑ ป. ๑ / ๑, ป. ๑ / ๒ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผู้จัดทำ นางสาวทิพวรรณ ฤกษ์ศรี ตำแหน่งครูผู้ช่วย

2 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ ความสามารถต่อไปนี้ บอกข้อมูลที่สนใจและ แหล่งข้อมูล ที่อยู่ใกล้ตัวได้

3

4 รับรู้ข้อมูลโดย ใช้ “ ตา ” มองดู สิ่งต่างๆ รอบตัว

5 รับรู้ข้อมูลโดยใช้ “ จมูก ” ดมกลิ่น เช่น ได้กลิ่นของ ดอกไม้ ได้กลิ่น อาหาร ได้กลิ่นเหม็น ได้ กลิ่นหอม

6 รับรู้ข้อมูลโดยใช้ “ ลิ้น ” ชิมรส ขม เค็ม หวาน เผ็ด เปรี้ยว

7 รับรู้ข้อมูลโดยใช้ “ หู ” ฟังเสียง รอบตัวเรา เช่น ฟังเสียงจากวิทยุ

8 รับรู้ข้อมูลโดยใช้ “ มือ ” เรารู้ ลักษณะพื้นผิว ต่างๆ โดยใช้มือ สัมผัส

9


ดาวน์โหลด ppt การรับรู้ ข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( คอมพิวเตอร์ ) ตัวชี้วัดที่ ง ๓. ๑ ป. ๑ / ๑, ป. ๑ / ๒ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร สำนักงานเขตพระนคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google