งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับรู้ข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ตัวชี้วัดที่ ง ๓.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับรู้ข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ตัวชี้วัดที่ ง ๓.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับรู้ข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ตัวชี้วัดที่ ง ๓.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ผู้จัดทำ นางสาวทิพวรรณ ฤกษ์ศรี ตำแหน่งครูผู้ช่วย

2 เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปนี้
เมื่อเรียนจบหน่วยนี้ ผู้เรียนจะมีความรู้ความสามารถต่อไปนี้ บอกข้อมูลที่สนใจและ แหล่งข้อมูล ที่อยู่ใกล้ตัวได้

3 ความหมายของข้อมูล ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ ที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ได้แก่ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ รับรู้ได้โดยการ ดู ฟัง ดมกลิ่น สัมผัส และชิมรสชาติ

4 การรับรู้ข้อมูล รับรู้ข้อมูลโดยใช้ “ตา” มองดูสิ่งต่างๆ รอบตัว

5 การรับรู้ข้อมูล รับรู้ข้อมูลโดยใช้ “จมูก” ดมกลิ่น เช่น ได้กลิ่นของดอกไม้ ได้กลิ่นอาหาร ได้กลิ่นเหม็น ได้กลิ่นหอม

6 การรับรู้ข้อมูล รับรู้ข้อมูลโดยใช้ “ลิ้น” ชิมรส ขม เค็ม หวาน เผ็ด เปรี้ยว

7 การรับรู้ข้อมูล รับรู้ข้อมูลโดยใช้ “หู” ฟังเสียงรอบตัวเรา เช่น ฟังเสียงจากวิทยุ

8 การรับรู้ข้อมูล รับรู้ข้อมูลโดยใช้ “มือ” เรารู้ลักษณะพื้นผิวต่างๆ โดยใช้มือสัมผัส

9 คำถาม จากภาพที่นักเรียนเห็น มีการรับรู้ข้อมูลในด้านใดบ้าง


ดาวน์โหลด ppt การรับรู้ข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ตัวชี้วัดที่ ง ๓.๑ ป.๑/๑ , ป.๑/๒ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google