งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำกริยา คือ คำที่แสดงอาการการกระทำ หรือแสดงสภาพของคน สัตว์และสิ่งของ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำกริยา คือ คำที่แสดงอาการการกระทำ หรือแสดงสภาพของคน สัตว์และสิ่งของ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำกริยา คือ คำที่แสดงอาการการกระทำ หรือแสดงสภาพของคน สัตว์และสิ่งของ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด

3 อกรรมกริย า สกรรมกริย า วิกตรรถ กริยา กริยานุ เคราะห์ กริยาสภาว มาลา

4 อกรรมกริยา ได้แก่ คำกิริยาที่ มีความหมาย สมบูรณ์ในตัวเอง ไม่ต้องมีกรรมมา รับ เช่น ฉันเดิน น้องวิ่ง น้ำไหล นกบิน เขานอน เป็นต้น

5 สกรรมกริยา ได้แก่ คำกริยา ที่ต้องมีกรรมมารับจึงจะ ได้ใจ ความสมบูรณ์ เช่น เขากินขนม แมวกินหนู ครูตีนักเรียน เป็นต้น

6 วิกตรรถกริยา ได้แก่ คำกริยาที่ไม่มีความหมาย สมบูรณ์ในตัวเองต้องมีคำ มาประกอบข้างท้าย เพื่อให้ได้ใจความชัดเจน ขึ้น ( คำเหล่านี้ไม่ใช่กรรม ของประโยค ) เรียกว่า ส่วนเติมเต็ม ได้แก่ คำว่า เป็น เหมือน คล้าย เท่า คือ เช่น แม่ของฉันเป็นครู ฉันเหมือนพ่อ

7 กริยาสภาวมาลา คือ กริยาที่ทำหน้าที่ คล้ายนาม เป็น คำกริยาที่ทำหน้าที่ คล้ายกับคำนามอาจ เป็นประธานเป็นกรรม หรือบทขยายของ ประโยคก็ได้ เช่น สูบบุหรี่เป็นภัยต่อ ชีวิต


ดาวน์โหลด ppt คำกริยา คือ คำที่แสดงอาการการกระทำ หรือแสดงสภาพของคน สัตว์และสิ่งของ แบ่งออกเป็น 4 ชนิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google