งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบวก ลบ คูณ หารระคน คือ การหา ผลลัพธ์ของจำนวนตั้งเเต่ 3 จำนวนขึ้นไป โดยใช้วิธีการบวก ลบ คูณ หาร อย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งเเต่สองวิธีขึ้นไป ประกอบกันเพื่อหาผลลัพธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบวก ลบ คูณ หารระคน คือ การหา ผลลัพธ์ของจำนวนตั้งเเต่ 3 จำนวนขึ้นไป โดยใช้วิธีการบวก ลบ คูณ หาร อย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งเเต่สองวิธีขึ้นไป ประกอบกันเพื่อหาผลลัพธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การบวก ลบ คูณ หารระคน คือ การหา ผลลัพธ์ของจำนวนตั้งเเต่ 3 จำนวนขึ้นไป โดยใช้วิธีการบวก ลบ คูณ หาร อย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งเเต่สองวิธีขึ้นไป ประกอบกันเพื่อหาผลลัพธ์ การหาผลลัพธ์การบวก ลบ คูณ หาร ระคน ต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน เเล้ว นำมาบวก หรือลบ หรือคูณ หรือหารจำนวนที่ เหลือ การบวก ลบ คูณ หารระคน

3 ตัวอย่างที่ 1 1. (420 + 355) × 5 = วิธีทำ 420 + 355 775 x 5 3,875 ตอบ = 3,875

4 ตัวอย่างที่ 2 1. (798 - 457) + 493 = วิธีทำ 798 - 457 341 + 493 834 ตอบ = 834

5 โจทย์ปัญหา 1) 3,325 + 332 + 76,172 = 2) (382,975 – 70,724) + 608= 3) 19,000 – 9,990= 4) 79,980 + 180,065= 5) 705,975 + (40,754 – 498) =

6 โจทย์ปัญหา 6) (357 + 983) ÷ 10 = 7) (12,644 × 50 ) + 608 = 8) (178 + 32) ÷ 21 = 9) (19,280 + 785,065) – 65483 = 10) 105,727 + (50,000÷40) =

7 โจทย์ปัญหาระคน หมายถึง โจทย์ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยทั้งข้อความและ ตัวเลข ที่ต้องใช้วิธีการ บวก ลบ คูณ และหารเข้า มาช่วยในการแก้ปัญหา หลักการ โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การ คูณ การหาร ระคน คือโจทย์ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยข้อความและตัวเลขที่ ต้องใช้วิธีการ บวก ลบ คูณ และหารมาช่วยใน การแก้ปัญหา โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

8 วันอาทิตย์มีผู้ใช้บริการรถไฟ 35,103 คน เป็น ผู้ชาย 10,804 คน ดังนั้นผู้ใช้บริการรถไฟที่ เป็นผู้หญิงมีจำนวนกี่คน  โจทย์กำหนด วันเอาทิตย์ มีผู้ใช้บริการรถไฟ 35,103 คน ผู้ใช้บริการเป็นผู้ชาย 10,804 คน  โจทย์ถามว่า ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้หญิงมีจำนวน กี่คน  วางแผน ใช้วิธีการลบในการหาคำตอบ  เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร (35,103 - 10,804 = )  คำตอบ 24,299 คน ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

9 แม่ค้าขายมะม่วงราคา กิโลกรัมละ 45 บาท ได้ 150 กิโลกรัม และขายชมพู่ราคา กิโลกรัมละ 50 บาท ได้ 73 กิโลกรัม แม่ค้าได้เงินเท่าไร วิธีทำ ประโยคสัญลักษณ์ (45 × 150) + (50 × 73) = จำนวนเงินที่ขายมะม่วงได้ 45 × 150 = 6,750 บาท จำนวนเงินที่ขายชมพู่ได้ 50 × 73 = 3,650 บาท รวมเงินที่ขายผลไม้ได้ทั้งหมด 6,750 + 3,650 = 10,400 บาท ตอบรวมเงินที่ขายผลไม้ได้ทั้งหมด 10,400 บาท ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน

10 ดาวมีเงินสะสมอยู่ 51,785 บาท เดือนมีเงิน สะสม 98,843 บาท ดาวและเดือนนำเงินมา รวมกันเพื่อไปชำระค่ารักษาพยาบาลให้คุณแม่ เป็นจำนวนเงิน 102,571 บาท ฟ้าและฝนจะมี เงินเหลือกี่บาท ตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน วิธีทำ ดาวมีเงินสะสม 51,785 บาท เดือนมีเงินสะสม 98,843 บาท ดาวและเดือนมีเงินสะสมรวมกันได้ 150,628 บาท ชำระค่ารักษาพยาบาลให้คุณแม่ 102,571 บาท ดาวและเดือนจะมีเงินเหลือ 48,057 บาท ตอบ ดาวและเดือนจะมีเงินเหลือ 48,057 บาท

11 1. พ่อมีเงินจำนวน 2,940,585 บาท นำไปซื้อ บ้านใหม่ราคา 1,59,900 บาทขายต้นไม้ได้เงิน 28,500 บาท พ่อมีเงินเท่าไร 2. ฟ้ามีพวงปากกา 1,260 ด้าม มายมีปากกา 1,860 เม็ด นำมารวมกันเพื่อแบ่งใส่ถุง ถุงละ 40 ด้าม และขายไปถุงละ 100 บาท ทั้งสองคนจะ ได้เงินจากการขายปากกาเท่าไร 3. มีไข่ไก่ 5,000 ฟอง ไข่แตกเสีย 50 ฟอง ที่ เหลือจัดใส่ถุง ถุงละ 25 ฟอง จะต้องใช้ถุงกี่ใบ ลองทำดูนะคะ

12 เอกสารอ้างอิง http://www.trueplookpanya.com/ne w/ http://www.myfirstbrain.com/ http://www.wwp.co.th พื้นหลัง PPT : มหาวิทยลัยธุรกิจบัณทิตย์

13


ดาวน์โหลด ppt การบวก ลบ คูณ หารระคน คือ การหา ผลลัพธ์ของจำนวนตั้งเเต่ 3 จำนวนขึ้นไป โดยใช้วิธีการบวก ลบ คูณ หาร อย่างใดอย่างหนึ่ง ตั้งเเต่สองวิธีขึ้นไป ประกอบกันเพื่อหาผลลัพธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google