งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวดำเนินการ (Operator) คือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแทนการกระทำกับข้อมูล เพื่อ บอกให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทราบว่าจะต้องดำเนินการใดกับ ข้อมูลใดบ้าง แบ่งออกเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวดำเนินการ (Operator) คือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแทนการกระทำกับข้อมูล เพื่อ บอกให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทราบว่าจะต้องดำเนินการใดกับ ข้อมูลใดบ้าง แบ่งออกเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวดำเนินการ (Operator) คือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแทนการกระทำกับข้อมูล เพื่อ บอกให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทราบว่าจะต้องดำเนินการใดกับ ข้อมูลใดบ้าง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ตัวดำเนินการ ทาง คณิตศาสตร์ (Arithmetic Operator) ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ หรือเรียกได้อีกอย่าง หนึ่งว่า “ เครื่องหมายคำนวณทางคณิตศาสตร์ ” เป็น การดำเนินการที่พบบ่อยที่สุดในโปรแกรม คอมพิวเตอร์ เพื่อสั่งให้โปรแกรมนำข้อมูล 2 จำนวน หรือมากกว่ามาคำนวณตามเครื่องหมายที่ปรากฏ

2 ตัว ดำเนินการ หน้าที่ ตัวอย่างการ ใช้ ผลลัพธ์ *คูณ5*35*315 /หารเอาส่วน5/31 %หารเอาเศษ-0.5%3-2.0 +บวก5+38 -ลบ5-32 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operator)

3 ตัวดำเนินการการเปรียบเทียบ (Relational Operator) ตัวดำเนินการนี้ใช้กับการเปรียบเทียบค่าน้อยกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับ มากกว่า มากกว่าหรือเท่ากับ และถูกจัดเป็นตัวดำเนินการไบนารี่ ดังนั้นจะต้องใช้ สองนิพจน์ซึ่งอาจจะเป็นค่าคงที่จำนวนใด ๆ และ หรือ ตัวแปรชนิดดั้งเดิมเท่านั้น ตัว ดำเนินการ หน้าที่ ตัวอย่าง a=5:b=3 ผลลัพธ์ < น้อยกว่าa มากกว่าa>btrue >=>=มากกว่าหรือเท่ากับa>=btrue ==เท่ากัน5==5false !=ไม่เท่ากัน5!=5true

4 ตัวดำเนินการตรรกศาสตร์ (Logical Operator) ตัวดำเนินการนี้ใช้เปรียบเทียบค่า Boolean ซึ่งจะมี ค่าจริงหรือเท็จเท่านั้น ตัวดำเนินการนี้จะมีทั้งหมด 4 ตัวดำเนินการ คือ not, and, or, xor p1p2p1 && p2 false truefalse truefalse true AND gate

5 วันนี้ เจาะรายละเอียด ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ DIV MOD /หารเอาส่วน5/31 %หารเอาเศษ-0.5%3-2.0 div mod ผลลัพธ์

6 >>> i = 13 >>> j = 5 >>> i/j # DIV หารเอาส่วน 2 >>> i%j # MOD หารเอาเศษ 3 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operator)

7 Div ตัวดำเนินการ div ให้ผลหารที่เป็น เลข จำนวนเต็ม โดยปราศจากจุดทศนิยม และ เศษที่เหลือ เช่น 9 div 5 คือ 1 24 div 9 คือ 2 -19 div 5 คือ -3

8 mod แล้วให้ผลลัพธ์ที่เป็น เศษจาก การ หาร ตัวดำเนินการ mod ใช้ในการหารเลขจำนวน เต็ม แล้วให้ผลลัพธ์ที่เป็น เศษจาก การ หาร นั้นๆ เช่น 9 mod 5 คือ 4 24 mod 9 คือ 6

9 จากนั้นก็เริ่มสกัดเอาแบงค์ใหญ่ ๆ ออกมาก่อน โดยวิธีการ หารครับ หารเอาส่วนแล้วก็หารเอาเศษง่าย ๆ เนี่ยแหล่ะ กิจกรรมชวนคิด

10 ต่อไปก็คำนวนหาแบงค์เล็กบ้าง อือม ตอนนี้แบงค์สิบบาทมันไม่มีแล้วเน้อะ งั้นก็คงต้องเหมาว่าเหรียญสิบบาทเป็น พวกเดียวกับแบงค์เล็กไปก่อนก็แล้วกัน กิจกรรมชวนคิด

11 สุดท้ายก็สังเคราะห์เอาจำนวนเหรียญกษาปน์ออกมา ( ผมไม่ค่อยชอบเศษสตางค์เท่าไหร่ มันหนัก กระเป๋า ) กิจกรรมชวนคิด

12 รู้สึกผมจะลืมอะไรไป อือม ๆ ๆ ๆ ผมลืมจริง ๆ ด้วย ผมลืมคำนวนเหรียญสตางค์ งั้นเรามาดู ดีกว่าว่าจะกระเทาะเอาเหรียญสตางค์ออกมา ได้ยังไง กิจกรรมชวนคิด

13 เมื่อถึงตรงนี้เราก็จะได้คำตอบแล้วว่า ยอดเงิน 5,765.75 บาทนั้น เมื่อแตกออกมาเป็นธนบัตรและ เหรียญกษาปน์แล้ว เราก็จะได้เป็น … คำตอบ แบงค์พัน = 5 ใบ แบงค์ห้าร้อย = 1 ใบ แบงค์ร้อย = 2 ใบ, แบงค์ห้าสิบ = 1 ใบ เหรียญสิบ = 1 เหรียญ เหรียญห้า = 1 เหรียญ เหรียญห้าสิบสตังค์ = 1 เหรียญ เหรียญยี่สิบห้าสตังค์ = 1 เหรียญ กิจกรรมชวนคิด

14 จงเขียน Flowchart แก้ไขปัญหา ต่อไปนี้ เพื่อให้ คอมพิวเตอร์ Compute ได้ถูกต้อง INPUT PROCESS คำนวณหา ใบพัน ห้าร้อย ร้อย ห้าสิบ เหรียญสิบ เหรียญห้า เหรียญบาท 50 สต. 25 สต. OUTPUT บอกจำนวน ใบพัน ห้าร้อย ร้อย ห้าสิบ เหรียญสิบ เหรียญห้า เหรียญบาท 50 สต. 25 สต. N ไม่ให้เกิน 9,999.75

15 จงเขียน Flowchart แก้ไขปัญหา ต่อไปนี้ เพื่อให้ คอมพิวเตอร์ Compute ได้ถูกต้อง INPUT PROCESS - เหรียญ 5 สองเหรียญ - เหรียญ 5 1 เหรียญ เหรียญ 1 บาท 5 เหรียญ - เหรียญ 1 บาท 10 เหรียญ - เหรียญ 10 OUTPUT มีเงิน สิบบาท ซื้อขนม เจ็ดบาท จะได้เงินทอนกี่บาท N= 10 เงิน ทอน

16 คำสั่ง FOR loop

17 For loop 1 ชั้น n = 60 n = 1 TRUE FALSE n = n +1 Print n n =1; For ( n = 1; n=60; n++) { print n; }

18 หลักการ แสดง ค่า ชั่วโมง นาที HH : MM หลักการ แสดง ค่า ชั่วโมง นาที วินาที HH : MM : SS

19 หลักการ มิเตอร์แสดงระยะทางของรถยนต์ แสดง ค่า กิโลเมตร เมตร KKKKKK : MM หลักการ สูตรคูณ แม่ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20 For loop 2 ชั้น h = 24 h = 1 TRUE FALSE h=h+1 Print n n =1; For ( h = 1; n=24; n++) { For m=1;m=60;m++ { print h,m; }

21


ดาวน์โหลด ppt ตัวดำเนินการ (Operator) คือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแทนการกระทำกับข้อมูล เพื่อ บอกให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทราบว่าจะต้องดำเนินการใดกับ ข้อมูลใดบ้าง แบ่งออกเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google