งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร ระคน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร ระคน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร ระคน
นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียน เทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง) สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 2

2 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน การบวก ลบ คูณ หารระคน หมายถึง โจทย์ที่มีเครื่องหมาย +, –,, , อย่างน้อย 2 เครื่องหมาย อยู่ในข้อเดียวกัน ซึ่งสามารถหาคำตอบได้โดยใช้หลักการบวก การลบ การคูณ และการ หาร ถ้ามีวงเล็บให้หาคำตอบในวงเล็บก่อน

3 การบวก ลบ คูณ หารระคน ให้นักเรียนเติมคำตอบต่อไปนี้ 1) 90 + (45× 2) = 
1) 90 + (45× 2) =  2) 78 – (11 × 4) =  3) 122 – (52 ÷ 7) =  4) 90 – (31 × 9) =  5) (31 – 25) × 3 =  6) (25 × 2) ÷ 8 =  7) (100 – 54) ÷ 8 =  8) ( ) ÷ 6 =  9) (30 ÷ 3) =  10) (40 ÷ 8) ×5 = 

4 การบวก ลบ คูณ หารระคน ให้นักเรียนเขียนประโยคสั­ญลักษณ์และสรุปคำตอบ (ข้อละ 2 คะแนน) 1) พ่อมีเงิน บาท มากกว่าแม่อยู่ บาท ถ้าคุณป้าให้เงินแม่ อีก 50 บาท แม่มีเงินเท่าไร_________________________________ 2) วงดนตรีพื้นเมืองของโรงเรียนเด็กดี มีนักเรียนเล่นกลองมอญ 2 แถว แถวละ 12 คน เป่าขลุ่ย 5 คน และเล่นซึงอีก 1 คน รวมเป็นนักเรียนกี่คน ________________________________________________ 3) มายปลูกมะลิไว้ ต้น ดอกเข็ม 68 ต้น ต่อมาต้นไม้ตายไป 16 ต้น เหลือต้นไม้กี่ต้น___________________________________________

5 การบวก ลบ คูณ หารระคน ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ และแสดงวิธีทำ เฉพาะขั้นลงมือทำ 1) มานีมีธนบัตรฉบับละ 50 บาท อยู่ 10 ฉบับ ใช้ซื้อของไป บาท มานีได้เงินทอนกี่บาท ประโยคสัญ­ลักษณ์______________________________________ วิธีทำ__________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________

6 การบวก ลบ คูณ หารระคน 2) ครูมีลูกบอลอยู่ ตะกร้า ตะกร้าละ 10 ลูก ต้องการให้นักเรียนเล่น คนละ 2 ลูก แต่มีนักเรียน 80 คน ต้องหาลูกบอลเพิ่มอีกกี่ลูก ประโยคสัญลักษณ์______________________________________________ วิธีทำ__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________

7 ประวัติผู้จัดทำ นายชูเกียรติ เมืองกรุง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง) สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร ระคน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google