งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียน เทศบาล 3 ( หล่า ยอิงราษฏร์บำรุง ) สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 2 สื่อการสอน เรื่องการบวก ลบ คูณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียน เทศบาล 3 ( หล่า ยอิงราษฏร์บำรุง ) สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 2 สื่อการสอน เรื่องการบวก ลบ คูณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียน เทศบาล 3 ( หล่า ยอิงราษฏร์บำรุง ) สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 2 สื่อการสอน เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร ระคน

2 การบวก ลบ คูณ หารระคน หมายถึง โจทย์ที่มีเครื่องหมาย +, –,,, อย่างน้อย 2 เครื่องหมาย อยู่ในข้อเดียวกัน ซึ่ง สามารถหาคำตอบได้โดยใช้หลักการบวก การลบ การคูณ และการ หาร ถ้ามีวงเล็บ ให้หาคำตอบในวงเล็บก่อน การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

3 ให้นักเรียนเติมคำตอบ ต่อไปนี้ 1)90 + (45× 2) =  2)78 – (11 × 4) =  3)122 – (52 ÷ 7) =  4)90 – (31 × 9) =  5)(31 – 25) × 3 =  6)(25 × 2) ÷ 8 =  7)(100 – 54) ÷ 8 =  8)(13 + 31) ÷ 6 =  9)100 + (30 ÷ 3) =  10)(40 ÷ 8) ×5= 

4 ให้นักเรียนเขียนประโยคสั ­ ญลักษณ์และสรุปคำตอบ ( ข้อละ 2 คะแนน ) 1) พ่อมีเงิน 100 บาท มากกว่าแม่อยู่ 400 บาท ถ้า คุณป้าให้เงินแม่ อีก 50 บาท แม่มีเงิน เท่าไร _________________________________ 2) วงดนตรีพื้นเมืองของโรงเรียนเด็กดี มีนักเรียนเล่น กลองมอญ 2 แถว แถวละ 12 คน เป่าขลุ่ย 5 คน และเล่นซึงอีก 1 คน รวม เป็นนักเรียนกี่คน _____________________________________ ___________ 3) มายปลูกมะลิไว้ 125 ต้น ดอกเข็ม 68 ต้น ต่อมา ต้นไม้ตายไป 16 ต้น เหลือต้นไม้กี่ ต้น ___________________________________ ________ การบวก ลบ คูณ หารระคน

5 1) มานีมีธนบัตรฉบับละ 50 บาท อยู่ 10 ฉบับ ใช้ซื้อ ของไป 320 บาท มานีได้เงินทอนกี่บาท ประโยคสัญ ­ ลักษณ์ ____________________________________ __ วิธี ทำ _______________________________________ ___________ _________________________________________ __________ _________________________________________ __________ ให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ และแสดงวิธี ทำ เฉพาะขั้นลงมือทำ การบวก ลบ คูณ หารระคน

6 2) ครูมีลูกบอลอยู่ ตะกร้า ตะกร้าละ 10 ลูก ต้องการให้นักเรียนเล่น คนละ 2 ลูก แต่มีนักเรียน 80 คน ต้องหาลูก บอลเพิ่มอีกกี่ลูก ประโยค สัญลักษณ์ ________________________________ ______________ วิธี ทำ _______________________________________ ___________________ _________________________________________ _________________ _________________________________________ _________________ _________________________________________ _________________ การบวก ลบ คูณ หารระคน

7 นายชูเกียรติ เมืองกรุง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่ายอิงราษฏร์บำรุง ) สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา ประวัติ ผู้จัดทำ


ดาวน์โหลด ppt นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียน เทศบาล 3 ( หล่า ยอิงราษฏร์บำรุง ) สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป. 2 สื่อการสอน เรื่องการบวก ลบ คูณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google