งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsurgery Clinical Tracer Division of Plastic Surgery

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsurgery Clinical Tracer Division of Plastic Surgery"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsurgery Clinical Tracer Division of Plastic Surgery
Department of Surgery Faculty of Medicine Siriraj Hospital October 18, 2007

2 บริบท Plastic Surgery เสริมสร้าง (Reconstruction) เสริมสวย

3 บริบท Reconstructive Microsurgery

4 บริบท Reconstructive Microsurgery

5 ประเด็นสำคัญ เทคนิคหรือความชำนาญในการผ่าตัด
การดูแลหลังผ่าตัดจุลศัลยกรรม การสร้างและพัฒนาทีมงาน การเก็บข้อมูล

6 วัตถุประสงค์และเครื่องชี้วัด
การดูแลหลังผ่าตัด การดูแล flap หลังผ่าตัด พัฒนาพยาบาลที่หอผู้ป่วย และ ICU ให้มีความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางจุลศัลยกรรม ตรวจพบความผิดปกติที่เกี่ยวกับ flap ภายใน 0.5 ชั่วโมง > 99% พยาบาลที่หอผู้ป่วย และ ICU สามารถให้การดูแลและตรวจพบสิ่งผิดปกติที่เกี่ยวกับ flap ได้ > 95%

7 กระบวนการตามรอยคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาการดูแลหลังผ่าตัด การอบรมพยาบาลหอผู้ป่วยและ ICU Laser Doppler Flow Meter

8 ข้อมูล 3 เดือน (เฉพาะผู้ป่วยที่เป็น Elective Case) (มิถุนายน - สิงหาคม 2550)
จำนวนผู้ป่วย ราย จำนวนผู้ป่วยที่ Flap มีปัญหา 3 ราย จำนวน Re operation ครั้ง Re operation rate %

9 ข้อมูล 3 เดือน (เฉพาะผู้ป่วยที่เป็น Elective Case) (มิถุนายน - สิงหาคม 2550)
Re operation Detection Time (hr.) Remove hematoma ราย Revision of venous anastomosis ราย 1 ชม. 4 ชม. 12 ชม. 6 ชม. Average 5.75 ชม.


ดาวน์โหลด ppt Microsurgery Clinical Tracer Division of Plastic Surgery

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google