งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsurgery Division of Plastic Surgery Department of Surgery Faculty of Medicine Siriraj Hospital October 18, 2007 Clinical Tracer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsurgery Division of Plastic Surgery Department of Surgery Faculty of Medicine Siriraj Hospital October 18, 2007 Clinical Tracer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsurgery Division of Plastic Surgery Department of Surgery Faculty of Medicine Siriraj Hospital October 18, 2007 Clinical Tracer

2 บริบท Plastic Surgery เสริมสร้าง (Reconstruction) เสริมสร้าง (Reconstruction) เสริมสวย เสริมสวย

3 บริบท Reconstructive Microsurgery

4 บริบท

5 ประเด็นสำคัญ เทคนิคหรือความชำนาญ ในการผ่าตัด เทคนิคหรือความชำนาญ ในการผ่าตัด การดูแลหลังผ่าตัดจุล ศัลยกรรม การดูแลหลังผ่าตัดจุล ศัลยกรรม การสร้างและพัฒนา ทีมงาน การสร้างและพัฒนา ทีมงาน การเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูล

6 วัตถุประสงค์และเครื่องชี้วัด วัตถุประสงค์เครื่องชี้วัด การดูแลหลังผ่าตัด การดูแล flap หลังผ่าตัด พัฒนาพยาบาลที่หอ ผู้ป่วย และ ICU ให้มี ความชำนาญในการดูแล ผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางจุล ศัลยกรรม ตรวจพบความผิดปกติที่ เกี่ยวกับ flap ภายใน 0.5 ชั่วโมง > 99% พยาบาลที่หอผู้ป่วย และ ICU สามารถให้ การดูแลและตรวจพบสิ่ง ผิดปกติที่เกี่ยวกับ flap ได้ > 95%

7 กระบวนการตามรอยคุณภาพ แนวทางการพัฒนาการ ดูแลหลังผ่าตัด แนวทางการพัฒนาการ ดูแลหลังผ่าตัด การอบรมพยาบาลหอ ผู้ป่วยและ ICU การอบรมพยาบาลหอ ผู้ป่วยและ ICU Laser Doppler Flow Meter Laser Doppler Flow Meter

8 ข้อมูล 3 เดือน ( เฉพาะผู้ป่วยที่ เป็น Elective Case) ( มิถุนายน - สิงหาคม 2550) จำนวนผู้ป่วย 16 ราย จำนวนผู้ป่วยที่ Flap มีปัญหา 3 ราย จำนวน Re operation 4 ครั้ง Re operation rate 25%

9 ข้อมูล 3 เดือน ( เฉพาะผู้ป่วยที่ เป็น Elective Case) ( มิถุนายน - สิงหาคม 2550) Re operation Detectio n Time (hr.) Remove hematoma 1 ราย Revision of venous anastomosis 3 ราย 1 ชม. 4 ชม. 12 ชม. 6 ชม. Average 5.75 ชม.


ดาวน์โหลด ppt Microsurgery Division of Plastic Surgery Department of Surgery Faculty of Medicine Siriraj Hospital October 18, 2007 Clinical Tracer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google