งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการรายงานอุบัติการณ์ งดผ่าตัด / หัตถการ มีนาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการรายงานอุบัติการณ์ งดผ่าตัด / หัตถการ มีนาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการรายงานอุบัติการณ์ งดผ่าตัด / หัตถการ มีนาคม 2553

2 ขั้นตอนการปฏิบัติ 1.) การ Download แบบฟอร์มงดผ่าตัด / หัตถการ ( รูปแบบ Excel file) 2.) ขั้นตอนการเข้าหน้าจอรายงานอุบัติการณ์ 3.) ขั้นตอนการรายงานอุบัติการณ์งดผ่าตัด / หัตถการ 4.) การ Attach File แบบรายงานอุบัติการณ์ งดผ่าตัด / หัตถการ 5.) ขั้นตอนการ Print รายงานอุบัติการณ์ 6.) ขั้นตอนการส่งรายงานอุบัติการณ์

3 1. การ Download แบบฟอร์ม งดผ่าตัด / หัตถการ ( รูปแบบ Excel file)

4 วิธีการ Download การรายงาน งดผ่าตัด/หัตถการแบบ Excel file 1 2

5

6 คู่มือการรายงานอุบัติการณ์ งดผ่าตัด / หัตถการ 1 2

7 คู่มือการรายงานอุบัติการณ์ งดผ่าตัด / หัตถการ เลือกใช้ Sheet ที่เหมาะสมกับภาควิชาฯ

8 Save file โดยไปที่ “ แฟ้ม ” 2.Click “ บันทึกเป็น ” 3. บันทึกในแฟ้มที่ท่านต้องการ เช่น Desktop หรือ Drive A,C,D ก็สามารถทำได้ 4. พิมพ์ชื่อแฟ้ม “ แบบรายงานงดผ่าตัด หัตถการ ประจำเดือน Click “ บันทึก ” “File ที่ท่านบันทึกสามารถเรียกกลับมาเพื่อพิมพ์ข้อมูล เพิ่มเติมได้ ” 5

9 คู่มือการรายงานอุบัติการณ์ งดผ่าตัด / หัตถการ ปิด File โดย click ที่รูป

10 2. ขั้นตอนการเข้าหน้าจอ รายงานอุบัติการณ์

11 Double Click “Lotus note”

12 ระบุ Password ของหน่วยงาน ผู้รายงาน ในช่อง “Enter your password” 2. Click “OK”

13 Click “ รายงานอุบัติการณ์คำ ร้องเรียน ”

14 Click “ รายงาน อุบัติการณ์ ”

15 หน้าจอการรายงาน

16 3. ขั้นตอนการรายงานอุบัติการณ์ งดผ่าตัด / หัตถการ

17 ระบุชื่อผู้บันทึก ( โปรดระบุ ) : [ ใน กรณีที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน RM officer จะโทรฯ กลับไปสอบถาม ข้อมูล แต่จะเก็บชื่อผู้บันทึกเป็น ความลับ ] 2. เลือก “ หน่วยงาน ” โดย click ที่รูป 3. Click เลือกหน่วยงานของผู้บันทึก 4. Click “OK”

18 เลือกระดับความรุนแรง โดยระบุ “ ไม่รุนแรง ”

19 เลือกเหตุการณ์นี้มี ผลกระทบต่อ โดย click ที่รูป 2. เลือกเหตุการณ์นี้มีผลกระทบ ต่อ “ ผู้ป่วยญาติและ หน่วยงานของผู้รายงาน ” 3. Click “OK 3

20 1. ระบุ “ สถานที่เกิดเหตุ ” ของหน่วยงาน ผู้รายงาน 2. เลือกวันที่เกิดเหตุ “on” click ที่รูป ระบุวันที่สิ้นเดือนของเดือนที่รายงาน 3. เลือกเวลาที่เกิดเหตุ “at” click ที่รูป เวลาที่รายงาน 1 23

21 เลือก เหตุการณ์หลัก 2. Click เลือก “ การผ่าตัด วิสัญญี หัตถการ ” 3. Click “OK”

22 1 1. เลือก “ เหตุการณ์รอง ” click ที่ รูป 2. Click เลือก “ การงด เลื่อนผ่าตัด หัตถการ ” 3. Click “OK” 1 2 3

23 พิมพ์ บรรยายสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น สั้นๆ “การรายงานงดผ่าตัด หัตถการ ประจำเดือน ”

24 4. การ Attach File แบบ รายงานอุบัติการณ์งดผ่าตัด / หัตถการ

25 หากมีเอกสารที่ต้องการแนบ 1.Click ในช่อง 2.Click “File”, “Attach” 3. เลือก File เอกสารที่ save ไว้ 4.Click “Create”

26 หน้าจอการรายงาน

27 5. ขั้นตอนการ Print รายงาน อุบัติการณ์

28 การพิมพ์รายงานอุบัติการณ์ 1.Click “File” 2.Click “Print” 3.Click “OK” 2 1 3

29 6. ขั้นตอนการส่งรายงานอุบัติการณ์

30 Click “Send” ( หลังจาก send แล้ว ข้อมูลจะถูก ส่งมายัง RM office และจะเข้า สู่หน้าจอปกติ )

31 แนวทางการปฏิบัติ การแก้ไขข้อมูล สามารถทำการแก้ไขเนื้อหาข้อมูลในอุบัติการณ์ได้ ก่อน Sent File มายังงานบริหารความเสี่ยงฯ ภายหลังจาก Sent File แล้วท่านจะไม่สามารถ เรียกข้อมูลย้อนหลังได้

32 หากมีการแก้ไขข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณภาวินี วงศ์วิวัฒน์ไชย หรือ คุณพรจิตร ศิริพานทอง RM office Tel


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการรายงานอุบัติการณ์ งดผ่าตัด / หัตถการ มีนาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google