งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีนาคม 2553 งานบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีนาคม 2553 งานบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ป่วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มีนาคม 2553 งานบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ป่วย

2 ขั้นตอนการปฏิบัติ 1.) การ Download แบบฟอร์มงดผ่าตัด/หัตถการ (รูปแบบ Excel file) 2.) ขั้นตอนการเข้าหน้าจอรายงานอุบัติการณ์ 3.) ขั้นตอนการรายงานอุบัติการณ์งดผ่าตัด/หัตถการ 4.) การ Attach File แบบรายงานอุบัติการณ์ งดผ่าตัด/หัตถการ 5.) ขั้นตอนการ Print รายงานอุบัติการณ์ 6.) ขั้นตอนการส่งรายงานอุบัติการณ์

3 การ Download แบบฟอร์ม งดผ่าตัด/หัตถการ (รูปแบบ Excel file)

4 วิธีการ Download การรายงาน งดผ่าตัด/หัตถการแบบ Excel file
1 2

5

6 1 2

7 เลือกใช้ Sheet ที่เหมาะสมกับภาควิชาฯ

8 1 2 3 5 4 Save file โดยไปที่ “แฟ้ม” Click “บันทึกเป็น”
บันทึกในแฟ้มที่ท่านต้องการ เช่น Desktop หรือ Drive A,C,D ก็สามารถทำได้ พิมพ์ชื่อแฟ้ม “แบบรายงานงดผ่าตัด หัตถการประจำเดือน Click “บันทึก” “File ที่ท่านบันทึกสามารถเรียกกลับมาเพื่อพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติมได้”

9 ปิด File โดย click ที่รูป

10 2. ขั้นตอนการเข้าหน้าจอ รายงานอุบัติการณ์

11 Double Click “Lotus note”

12 1 2 1. ระบุ Password ของหน่วยงานผู้รายงาน ในช่อง “Enter your password”
2. Click “OK”

13 “รายงานอุบัติการณ์คำร้องเรียน”
Click “รายงานอุบัติการณ์คำร้องเรียน”

14 Click “รายงานอุบัติการณ์”

15 หน้าจอการรายงาน

16 3. ขั้นตอนการรายงานอุบัติการณ์ งดผ่าตัด/หัตถการ

17 1. ระบุชื่อผู้บันทึก (โปรดระบุ) : [ในกรณีที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน RM officer จะโทรฯ กลับไปสอบถามข้อมูล แต่จะเก็บชื่อผู้บันทึกเป็นความลับ] 2. เลือก “หน่วยงาน” โดย click ที่รูป 3. Click เลือกหน่วยงานของผู้บันทึก 4. Click “OK” 1 2 3 4

18 เลือกระดับความรุนแรง
โดยระบุ “ไม่รุนแรง”

19 1 3 2 เลือกเหตุการณ์นี้มีผลกระทบต่อ โดย click ที่รูป
2. เลือกเหตุการณ์นี้มีผลกระทบต่อ “ผู้ป่วยญาติและหน่วยงานของผู้รายงาน” 3. Click “OK 1 3 2

20 1 2 3 ระบุ “สถานที่เกิดเหตุ”ของหน่วยงานผู้รายงาน
เลือกวันที่เกิดเหตุ “on” click ที่รูป ระบุวันที่สิ้นเดือนของเดือนที่รายงาน เลือกเวลาที่เกิดเหตุ “at” click ที่รูป เวลาที่รายงาน

21 1 3 2 1. เลือก เหตุการณ์หลัก 2. Click เลือก “การผ่าตัด วิสัญญี หัตถการ ” 3. Click “OK”

22 1 3 2 1 1. เลือก “เหตุการณ์รอง” click ที่รูป
3. Click “OK” 1 3 2 1

23 พิมพ์ บรรยายสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นสั้นๆ “การรายงานงดผ่าตัด หัตถการประจำเดือน.............”

24 4. การ Attach File แบบรายงานอุบัติการณ์งดผ่าตัด/หัตถการ

25 2 3 2 4 1 หากมีเอกสารที่ต้องการแนบ Click ในช่อง Click “File”, “Attach”
เลือก File เอกสารที่ save ไว้ Click “Create” 1

26 หน้าจอการรายงาน

27 5. ขั้นตอนการ Print รายงานอุบัติการณ์

28 1 การพิมพ์รายงานอุบัติการณ์ Click “File” Click “Print” Click “OK” 2 3

29 6. ขั้นตอนการส่งรายงานอุบัติการณ์

30 Click “Send” (หลังจาก send แล้ว ข้อมูลจะถูกส่งมายัง RM office และจะเข้าสู่หน้าจอปกติ)

31 แนวทางการปฏิบัติ การแก้ไขข้อมูล
สามารถทำการแก้ไขเนื้อหาข้อมูลในอุบัติการณ์ได้ ก่อน Sent File มายังงานบริหารความเสี่ยงฯ ภายหลังจาก Sent File แล้วท่านจะไม่สามารถ เรียกข้อมูลย้อนหลังได้

32 หากมีการแก้ไขข้อมูล หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณภาวินี วงศ์วิวัฒน์ไชย หรือ คุณพรจิตร ศิริพานทอง RM office Tel


ดาวน์โหลด ppt มีนาคม 2553 งานบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ป่วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google