งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระพุทธศาสนาสมัยอยุธยา กรุงศรีอยุธยา ( พ. ศ. 2209) วาดโดย บริษัทดัตช์ตะวันออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระพุทธศาสนาสมัยอยุธยา กรุงศรีอยุธยา ( พ. ศ. 2209) วาดโดย บริษัทดัตช์ตะวันออก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระพุทธศาสนาสมัยอยุธยา กรุงศรีอยุธยา ( พ. ศ. 2209) วาดโดย บริษัทดัตช์ตะวันออก http://th.wikipedia.org

2 แผนที่อาณาจักร อยุธยาประมาณ พ. ศ. 1953 ( สี ม่วงเข้ม http://th.wikipedia.org

3 พระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยา ลักษณะโดยรวมของพุทธศาสนาใน สมัยอยุธยามีลักษณะคือ โดยมากมุ่ง แต่การบุญการกุศล บำรุงพระสงฆ์ สร้างวัดวาอาราม ปูชนียสถาน ปูชนีย วัตถุ พิธีกรรม งานฉลองนมัสการ เช่น ไหว้พระธาตุและพระบาท เป็นต้น การ บำเพ็ญจิตภาวนาก็เน้นไปทางความ ศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เสียเป็น ส่วนใหญ่ มีเรื่องไสยศาสตร์ อาถรรพณ์เข้ามาปะปนเป็นอันมาก ลักษณะโดยรวมของพุทธศาสนาใน สมัยอยุธยามีลักษณะคือ โดยมากมุ่ง แต่การบุญการกุศล บำรุงพระสงฆ์ สร้างวัดวาอาราม ปูชนียสถาน ปูชนีย วัตถุ พิธีกรรม งานฉลองนมัสการ เช่น ไหว้พระธาตุและพระบาท เป็นต้น การ บำเพ็ญจิตภาวนาก็เน้นไปทางความ ศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เสียเป็น ส่วนใหญ่ มีเรื่องไสยศาสตร์ อาถรรพณ์เข้ามาปะปนเป็นอันมาก การพระพุทธศาสนาในสมัยอยุธยานั้นเมื่อว่า

4 โบราณสถานทางพุทธศาสนาที่ สำคัญ วัดพุทไธสวรรค์ ( พ. ศ. 1896) วัดพุทไธสวรรค์ ( พ. ศ. 1896) http://th.wikipedia.org

5 บทบาทของวัดพุทไธสวรรค์ วัดนี้สร้าง ณ ตำบลเวียงเหล็ก สมโจพระรามาธิบดีที่ ๑ ทรงสร้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ย้ายมาสร้าง อยุธยา เป้นวัดที่ใช้ฝึกฝนวิชาการ ทหาร “ พิชัยสงคราม ” เป็นที่ ประทับของสมเด็จพระพุทธโฆษา จารย์ สมเจพระสังฆราชฝ่ายขวา ซึ่งเป็นคณะสงฆ์ดั้งเดิม วัดนี้สร้าง ณ ตำบลเวียงเหล็ก สมโจพระรามาธิบดีที่ ๑ ทรงสร้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ย้ายมาสร้าง อยุธยา เป้นวัดที่ใช้ฝึกฝนวิชาการ ทหาร “ พิชัยสงคราม ” เป็นที่ ประทับของสมเด็จพระพุทธโฆษา จารย์ สมเจพระสังฆราชฝ่ายขวา ซึ่งเป็นคณะสงฆ์ดั้งเดิม

6 วัดใหญ่ชัยมงคล ( พ. ศ. ๑๙๐๐ ) หรือคณะวัดป่า แก้ว เน้นวิปัสสนา ธุระ สร้างให้ พระสงฆ์ที่กลับมา จากไปศึกษา ณ ประเทศศรีลังกา มี สมเด็จพระวันรัตน์ ประทับที่วัดนี้ เป้ฯ สังฆราชฝ่ายซ้าย

7 พระพุทธศาสนาสมัยสมเด็จพระบรม ไตรโลกนาถ ๑๙๙๑ - ๒๐๓๑ ทรงถวายวังให้เป็นวัด คือวัดพระศรีสรรเพชญ์ ต่อมาพระราชโอรสได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ห่อหุ้มด้วยทองคำหนัก ๒๒, ๘๘๐ บาท ทรงถวายวังให้เป็นวัด คือวัดพระศรีสรรเพชญ์ ต่อมาพระราชโอรสได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ห่อหุ้มด้วยทองคำหนัก ๒๒, ๘๘๐ บาท ทรงหล่อรูปพระโพธิสัตว์ ๕๐๐ ชาติ ทรงหล่อรูปพระโพธิสัตว์ ๕๐๐ ชาติ เมื่อปี พ. ศ. ๑๙๖๗ เกิดคณะสงฆ์วัดป่าแก้ว ซึ่ง เป็นพระสงฆ์ไทยเคยไปเรียนที่ศรีลังกา ทำให้มี การบาดหมางกับคณะสงฆ์เดิม เมื่อปี พ. ศ. ๑๙๖๗ เกิดคณะสงฆ์วัดป่าแก้ว ซึ่ง เป็นพระสงฆ์ไทยเคยไปเรียนที่ศรีลังกา ทำให้มี การบาดหมางกับคณะสงฆ์เดิม ทรงผนวช ณ วัดจุฬามณี ที่ทรงให้สร้างขึ้นเสร็จ เมื่อปี พ. ศ. ๒๐๐๘ ผนวชเมื่อครองราชย์ได้ ๑๗ ปี มีข้าราชบริพารบวชตามจำนวน ๒, ๓๘๘ รูป ทรงผนวช ณ วัดจุฬามณี ที่ทรงให้สร้างขึ้นเสร็จ เมื่อปี พ. ศ. ๒๐๐๘ ผนวชเมื่อครองราชย์ได้ ๑๗ ปี มีข้าราชบริพารบวชตามจำนวน ๒, ๓๘๘ รูป

8 http://wiki.moohin.com

9 วัดพรศรีสรร เพชรญ์ ภาพจาก http://wiki.moohin.com http://wiki.moohin.com

10 กำหนดให้มีประเพณีการบวชของ เจ้านาย ข้าราชการผนวชเรียน ระยะหนึ่ง กำหนดให้มีประเพณีการบวชของ เจ้านาย ข้าราชการผนวชเรียน ระยะหนึ่ง พ. ศ. ๒๐๕๓ เกิดวรรณคดีทางพุทธ ศาสนา คือ มหาชาติคำหลวง วรรณกรรมทางพุทธศาสนาเล่ม แรกในสมัยอยุธยา เกิดประเพณีที่ ผู้มีฐานะสร้างวัดจนมีคำกล่าว ว่า “ บ้านเมืองดี เขาสร้างวัดให้ ลูกเล่น ” พ. ศ. ๒๐๕๓ เกิดวรรณคดีทางพุทธ ศาสนา คือ มหาชาติคำหลวง วรรณกรรมทางพุทธศาสนาเล่ม แรกในสมัยอยุธยา เกิดประเพณีที่ ผู้มีฐานะสร้างวัดจนมีคำกล่าว ว่า “ บ้านเมืองดี เขาสร้างวัดให้ ลูกเล่น ”

11 เกิดการเปลี่ยนแลงพุทธศิลป์ตามแบบขอม เป็นแบบสุโขทัย การสร้างปรางค์แบบ ศิลปกรรมสมัยลพบุรีซึ่งเป็นอิทธิพลจากขอม ได้เสื่อมลงได้มีเจดีย์รางระฆังคว่ำแบบลังกา เขามาแทนที่ เกิดการเปลี่ยนแลงพุทธศิลป์ตามแบบขอม เป็นแบบสุโขทัย การสร้างปรางค์แบบ ศิลปกรรมสมัยลพบุรีซึ่งเป็นอิทธิพลจากขอม ได้เสื่อมลงได้มีเจดีย์รางระฆังคว่ำแบบลังกา เขามาแทนที่ เปลี่ยนแปลงศิลปในการสร้างพุทธรูปตาม อิทธิพลขอมมาเป็นแบบสุโขทัย เช่น พระพุทธรูปยืน คือพระศรีสรรเพชญ์หุ้มด้วย ทองคำหนัก 286 ชั่ง ( ประมาณ 171 กิโลกรัม ) ถวายพระนามว่า " พระศรี สรรเพชญ ดาญาณ " ซึ่งภายหลังเมื่อเสียกรุง พ. ศ.2310 พม่าได้เผา ลอกทองคำไปหมด และองค์พระพังยับเยิน เปลี่ยนแปลงศิลปในการสร้างพุทธรูปตาม อิทธิพลขอมมาเป็นแบบสุโขทัย เช่น พระพุทธรูปยืน คือพระศรีสรรเพชญ์หุ้มด้วย ทองคำหนัก 286 ชั่ง ( ประมาณ 171 กิโลกรัม ) ถวายพระนามว่า " พระศรี สรรเพชญ ดาญาณ " ซึ่งภายหลังเมื่อเสียกรุง พ. ศ.2310 พม่าได้เผา ลอกทองคำไปหมด และองค์พระพังยับเยิน

12 นิยมบวชเรียน จนเกิดช่องว่างให้ คนปลอมบวช จนพระองค์ทรงมี รับสั่งให้ออกหลวงสรศักดิ์ เป็น แม่กองประชุมสงฆ์สอบความรู้ พระภิกษุสามเณร เพื่อตรวจสอบ ผู้ที่เข้ามาบวชแล้วไม่สนใจ ศึกษาพระปริยัติธรรม มีการให้ลา สิขา ( สึก ) สำหรับผู้หลบหนีมา บวชแล้วไม่มีความรู้ทาง พระพุทธศาสนา นิยมบวชเรียน จนเกิดช่องว่างให้ คนปลอมบวช จนพระองค์ทรงมี รับสั่งให้ออกหลวงสรศักดิ์ เป็น แม่กองประชุมสงฆ์สอบความรู้ พระภิกษุสามเณร เพื่อตรวจสอบ ผู้ที่เข้ามาบวชแล้วไม่สนใจ ศึกษาพระปริยัติธรรม มีการให้ลา สิขา ( สึก ) สำหรับผู้หลบหนีมา บวชแล้วไม่มีความรู้ทาง พระพุทธศาสนา

13 พระเจ้าหลุยส์ได้ทรงส่ง เอกอัครราชทูตมาเจริญพระราช ไมตรีและให้ทูลเชิญสมเด็จพระ นารายณ์เข้ารีตด้วย ใน พ. ศ. ๒๒๒๘ สมเด็จพระนารายณ์ทรง ผ่อนผันด้วยพระปรีชาญาณว่า “ หากพระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยให้ พระองค์เข้ารีตเมื่อใด ก็จะบันดาล ศรัทธาให้เกิดขึ้นในพระทัยของ พระองค์เมื่อนั้น ” พระเจ้าหลุยส์ได้ทรงส่ง เอกอัครราชทูตมาเจริญพระราช ไมตรีและให้ทูลเชิญสมเด็จพระ นารายณ์เข้ารีตด้วย ใน พ. ศ. ๒๒๒๘ สมเด็จพระนารายณ์ทรง ผ่อนผันด้วยพระปรีชาญาณว่า “ หากพระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยให้ พระองค์เข้ารีตเมื่อใด ก็จะบันดาล ศรัทธาให้เกิดขึ้นในพระทัยของ พระองค์เมื่อนั้น ”

14 พระพุทธศาสนาในรัชกาลพระ เจ้าอยู่หัวบรมโกศ ในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ( พ. ศ. ๒๒๗๕ – ๒๓๐๑ ) การบวชเรียน กลายเป็นประเพณีถึงกับว่า ผู้ที่จะเป็น ขุนนางมียศบรรดาศักดิ์ต้องเป็นผู้ได้รับ การอุปสมบทมาเรียบร้อยเสียก่อน เจ้านายในพระราชวงศ์ทุกพระองค์ก็ เหมือนกัน แสดงว่าผลจากการ ฝึกอบรมตามหลักธรรมคำสอนของ พระพุทธศาสนาทำให้คนเป็นคนที่ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อบวชแล้วจึง เป็น บัณฑิต แปลว่า ผู้รู้ ครั้นลาสิกขา สึกออกมาจึงกลายเป็น ทิด ซึ่งกร่อน มาจากบัณฑิตนั่นเอง ในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ( พ. ศ. ๒๒๗๕ – ๒๓๐๑ ) การบวชเรียน กลายเป็นประเพณีถึงกับว่า ผู้ที่จะเป็น ขุนนางมียศบรรดาศักดิ์ต้องเป็นผู้ได้รับ การอุปสมบทมาเรียบร้อยเสียก่อน เจ้านายในพระราชวงศ์ทุกพระองค์ก็ เหมือนกัน แสดงว่าผลจากการ ฝึกอบรมตามหลักธรรมคำสอนของ พระพุทธศาสนาทำให้คนเป็นคนที่ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อบวชแล้วจึง เป็น บัณฑิต แปลว่า ผู้รู้ ครั้นลาสิกขา สึกออกมาจึงกลายเป็น ทิด ซึ่งกร่อน มาจากบัณฑิตนั่นเอง

15

16 พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบสยาม วงศ์ เกิดความสัมพันธ์ทางพุทธ ศาสนาระหว่างอยุธยาและลังกา พุทธศาสนาในลังถูกพิษการเมือง เหลือสามเณรสรณังกรรูปเดียว เข้า มายังอยุธยาสมัยพระเจ้าบรมโกษฐ์ ( พ. ศ. ๒๒๙๔ ) เพื่อให้อยุธยาส่ง พระธรรมฑูดไปช่วยฟื้นฟูพุทธศา นาในลังกา อยุธยาได้ส่งพระอุบาลี และคณะประมาณ ๑๖ รูป ไปยัง ลังกา สถาปนาสยามวงศ์ที่นั่น พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบสยาม วงศ์ เกิดความสัมพันธ์ทางพุทธ ศาสนาระหว่างอยุธยาและลังกา พุทธศาสนาในลังถูกพิษการเมือง เหลือสามเณรสรณังกรรูปเดียว เข้า มายังอยุธยาสมัยพระเจ้าบรมโกษฐ์ ( พ. ศ. ๒๒๙๔ ) เพื่อให้อยุธยาส่ง พระธรรมฑูดไปช่วยฟื้นฟูพุทธศา นาในลังกา อยุธยาได้ส่งพระอุบาลี และคณะประมาณ ๑๖ รูป ไปยัง ลังกา สถาปนาสยามวงศ์ที่นั่น


ดาวน์โหลด ppt พระพุทธศาสนาสมัยอยุธยา กรุงศรีอยุธยา ( พ. ศ. 2209) วาดโดย บริษัทดัตช์ตะวันออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google