งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคล สุข Stang Mongkolsuk Museum.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคล สุข Stang Mongkolsuk Museum."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคล สุข Stang Mongkolsuk Museum

2 “... อิฐเก่าๆ แผ่นเดียวก็มีค่า ควรจะ ช่วยกันรักษาไว้ ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยา และ กรุงเทพฯแล้ว ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย...” ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย...” พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ

3 พิพิธภัณฑ์ มาจาก “ วิวิธ / พิพิธ ” ( ต่างๆ ) สมาสกับ “ ภัณฑ์ ” ( สิ่งของ เครื่องใช้ ) หมายถึง “ สิ่งของ เครื่องใช้ ที่มีอยู่อย่าง หลากหลาย ” “ พิพิธภัณฑ์ ” หมายถึง สถาบันที่จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์ รูปแบบ เนื้อหาและหน้าที่ ที่แตกต่างกันไป ตามเป้าหมายในการจัดตั้ง แต่มีเป้าหมายหลักเดียวกันคือ การเก็บรักษาและจัดแสดง จิตสำนึกทางวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ

4 เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทย โดย มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ไทย ได้แบ่งประเภทของพิพิธภัณฑ์ในประเทศออกเป็นหมวด กลุ่มพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และโบราณคดี - พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ พระนคร - พิพิธภัณฑสถาน แห่งชาติ ตามจังหวัดต่างๆ

5 - พิพิธภัณฑ์ก่อน ประวัติศาสตร์ สุด แสงวิเชียร - พิพิธภัณฑ์ ๑๔ ตุลา - ศูนย์ศึกษา ประวัติศาสตร์ อยุธยา - พิพิธภัณฑ์ทาง รถไฟไทย - พม่า กลุ่มพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

6 - ศูนย์วัฒนธรรมไทย ลื้อ - พิพิธภัณฑ์ปกา กะญอ - ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร - หมู่บ้านมิตรภาพ ไทย - เวียดนาม กลุ่มพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา

7 - พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผน ไทยอภัยภูเบศร - พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์ - พิพิธภัณฑ์แม่สา - พิพิธภัณฑ์บ้านบ่อเหล็กน้ำ พี้ กลุ่มพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน / ภูมิ ปัญญา

8 - ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพ - พิพิธภัณฑ์ ธรณีวิทยา - พิพิธภัณฑ์เภสัช กรรมไทย - หอเกียรติภูมิ รถไฟไทย กลุ่มพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

9 - พระที่นั่งวิมานเมฆ - วังสวนผักกาด - พระราชวังพญาไท - บ้าน ม. ร. ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช - บ้าน จิม ธอมป์สัน กลุ่มบ้านประวัติศาสตร์

10 - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ไทย - พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดขนอน - พิพิธภัณฑ์ธนาคาร ไทย - พิพิธภัณฑ์ ราชทัณฑ์ กลุ่มพิพิธภัณฑ์เฉพาะเรื่อง

11 - พิพิธภัณฑ์กีฬา แห่งชาติ - พิพิธภัณฑ์ว่าว ไทย - พิพิธภัณฑ์ของ เล่น กลุ่มพิพิธภัณฑ์การกีฬาและ สันทนาการ

12 - บ้านพิพิธภัณฑ์ - พิพิธภัณฑ์ตรา ไปรษณียากร - บ้านตุ๊กตาไทย - บ้านตุ๊กตา บางกอกดอลล์ กลุ่มพิพิธภัณฑ์ของสะสม

13 - พิพิธภัณฑ์รัฐสภา - หอประวัติจุฬา - หอจดหมายเหตุ ม. เกษตรศาสตร์ - พิพิธภัณฑ์ กองทัพอากาศ - หอประวัติ ม. หอการค้า ไทย กลุ่มพิพิธภัณฑ์หน่วยงาน

14 กลุ่มหอเกียรติยศ / ชีวประวัติบุคคล - หออัครศิลปิน - พิพิธภัณฑ์นักเขียนไทย - พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบ หัก - พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาว อนาล โย - หอประวัติและพิพิธภัณฑ์ - ดร. ไสว สิทธิพิทักษ์ - พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข

15

16 ชื่อ “ สตางค์ ” แปลว่า หนึ่งในร้อย...

17

18 “... ฉันนั่งฟังมาตั้งนาน ไม่เข้าใจเลยว่า อาจารย์สตางค์อุตส่าห์ ไปขอความช่วยเหลือ จากต่างประเทศมาได้ แต่กลับถูกคัดค้าน แต่ จะมานั่งเถียงกันอย่างนี้ ทั้งวันก็ไม่ได้อะไร ฉะนั้นขอให้ที่ประชุม โหวตกันว่าจะเอา หรือไม่เอา...” จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคล สุข Stang Mongkolsuk Museum.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google