งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ALL-L2 L2 นั้นพบว่าเซลล์ส่วนใหญ่เป็น Large lymphoblast ที่มีขนาดใหญ่ นิวเคลียสมีรูปร่างไม่แน่นอน อาจจะมี การแหว่งเข้ามา (Clefting) ใน L2 นี้จะ มีนิวคลีโอไลเห็นได้ชัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ALL-L2 L2 นั้นพบว่าเซลล์ส่วนใหญ่เป็น Large lymphoblast ที่มีขนาดใหญ่ นิวเคลียสมีรูปร่างไม่แน่นอน อาจจะมี การแหว่งเข้ามา (Clefting) ใน L2 นี้จะ มีนิวคลีโอไลเห็นได้ชัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ALL-L2 L2 นั้นพบว่าเซลล์ส่วนใหญ่เป็น Large lymphoblast ที่มีขนาดใหญ่ นิวเคลียสมีรูปร่างไม่แน่นอน อาจจะมี การแหว่งเข้ามา (Clefting) ใน L2 นี้จะ มีนิวคลีโอไลเห็นได้ชัด ปริมาณของไซ โตพลาสมฺจะเห็นได้เพิ่มมากขึ้นเมื่อ เทียบกับ L1 เซลล์ใน ALL-L2 อาจมีนิวเคลียส ขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง L2 นั้นพบว่าเซลล์ส่วนใหญ่เป็น Large lymphoblast ที่มีขนาดใหญ่ นิวเคลียสมีรูปร่างไม่แน่นอน อาจจะมี การแหว่งเข้ามา (Clefting) ใน L2 นี้จะ มีนิวคลีโอไลเห็นได้ชัด ปริมาณของไซ โตพลาสมฺจะเห็นได้เพิ่มมากขึ้นเมื่อ เทียบกับ L1 เซลล์ใน ALL-L2 อาจมีนิวเคลียส ขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้าง

2

3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่าง ALL-L1 และ L2 Cytologic featureL1L1 L2L2 Cell size ตัวเล็กทั้งหมด เหมือนกันหมด ตัวใหญ่กว่า L 1 และ หน้าตาไม่ เหมือนกันทั้งหมด Nuclear Chromatin เป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneous) ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Heterogeneous) Nuclear Shape เต็มเซลล์บางครั้ง เห็นมีร่อง (clefting) ไม่เต็มเซลล์พบได้ หลายแบบ พบ ร่อง (Clefting) ได้ อาจจะเห็นมี นิวเคลียสเว้าเข้า มาได้ นิวคลีโอไลมองไม่เห็นเห็นได้ 1 หรือ มากกว่า และใหญ่ ชัดเจน ไซโตพลาสมฺน้อยเพราะนิวเคลียส เต็มเซลล์ พบมากกว่า L 1 มี ตั้งแต่ปานกลางถึง มาก Cytoplasmic Vacuole ไม่พบพบได้บ้าง

4 จบการ บรรยาย รองศาสตราจารย์ สุพรรณ สุขอรุณ ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะสหเวช ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย HOME


ดาวน์โหลด ppt ALL-L2 L2 นั้นพบว่าเซลล์ส่วนใหญ่เป็น Large lymphoblast ที่มีขนาดใหญ่ นิวเคลียสมีรูปร่างไม่แน่นอน อาจจะมี การแหว่งเข้ามา (Clefting) ใน L2 นี้จะ มีนิวคลีโอไลเห็นได้ชัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google