งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่านจะสามารถพบการเติบโตของเซลล์ ในสายแกรนูลโลซัยท์ตั้งแต่ระยะ Myeloblast promyelocyte จนถึงระยะตัว แก่ ซึ่งก็คือ นิวโทรฟิล มากกว่า 10% โดยท่านสามารถพบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่านจะสามารถพบการเติบโตของเซลล์ ในสายแกรนูลโลซัยท์ตั้งแต่ระยะ Myeloblast promyelocyte จนถึงระยะตัว แก่ ซึ่งก็คือ นิวโทรฟิล มากกว่า 10% โดยท่านสามารถพบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่านจะสามารถพบการเติบโตของเซลล์ ในสายแกรนูลโลซัยท์ตั้งแต่ระยะ Myeloblast promyelocyte จนถึงระยะตัว แก่ ซึ่งก็คือ นิวโทรฟิล มากกว่า 10% โดยท่านสามารถพบ myeloblast ได้ ตั้งแต่ 30-90% ใน peripheral blood และ ใน bone marrow จะพบว่ามากกว่า 50% ของเซลล์เป็นพวก myelocyte และ promyelocyte เซลล์ตัวแก่ที่พบพวกนี้ใน บางครั้งยังพบว่านิวคลีโอไลยังมีอยู่ และ ให้ผลบวกของ myeloperoxidase ที่ ค่อนข้างแรง Auer rods ท่านก็สามารถพบได้ พวก M2 นี้มักพบว่ามีความผิดปกติ ของโครโมโซม คือ มีการ translocation ของโครโมโซมคู่ที่ 8 t(8;24) ซึ่ง M2 นี้มีการทำนายโรคที่ดี (Good Prognosis)

2

3

4 จบการ บรรยาย รองศาสตราจารย์ สุพรรณ สุขอรุณ ภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก คณะสหเวช ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย HOME


ดาวน์โหลด ppt ท่านจะสามารถพบการเติบโตของเซลล์ ในสายแกรนูลโลซัยท์ตั้งแต่ระยะ Myeloblast promyelocyte จนถึงระยะตัว แก่ ซึ่งก็คือ นิวโทรฟิล มากกว่า 10% โดยท่านสามารถพบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google