งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HOME THEATE R โฮมเธีย เตอร์. โฮมเธียเตอร์ (Home theater หรือ Home cinema) เป็นระบบภาพยนตร์สำหรับการ ใช้งานในบ้าน โดยรวมเอาระบบ เครื่องเสียงและอุปกรณ์แสดงภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HOME THEATE R โฮมเธีย เตอร์. โฮมเธียเตอร์ (Home theater หรือ Home cinema) เป็นระบบภาพยนตร์สำหรับการ ใช้งานในบ้าน โดยรวมเอาระบบ เครื่องเสียงและอุปกรณ์แสดงภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HOME THEATE R โฮมเธีย เตอร์

2 โฮมเธียเตอร์ (Home theater หรือ Home cinema) เป็นระบบภาพยนตร์สำหรับการ ใช้งานในบ้าน โดยรวมเอาระบบ เครื่องเสียงและอุปกรณ์แสดงภาพ เข้าด้วยกัน การใช้งานภาพมักจะใช้ ระบบฉายภาพ โดยมีเครื่องฉายและจอหรือ โทรทัศน์จอใหญ่ หรือโทรทัศน์ ความคมชัดสูงการถ่ายทอดคุณภาพ เสียงนั้นอาศัยระบบเสียงรอบ ทิศทางที่มีความน่าเชื่อถือสูง หรือ ระบบไฮไฟ

3 โฮมเธียเตอร์ โดยพื้นฐานจะ ประกอบด้วย  อุปกรณ์แสดง ภาพ  แหล่งสัญญาณ ภาพ  ระบบเครื่อง เสียง  อุปกรณ์แสดง ภาพ  แหล่งสัญญาณ ภาพ  ระบบเครื่อง เสียง

4 อุปกรณ์แสดง ภาพและ แหล่งสัญญาณ ภาพ จอภาพโทรทัศน์หรือวิดีโอ มอนิเตอร์และ แหล่งโปรแกรมกำเนิดสัญญาณภาพ หาก เปรียบเทียบกับระบบโรงภาพยนตร์แล้ว ทีวี หรือมอนิเตอร์ก็เปรียบเสมือนจอผ้าใบ แหล่ง โปรแกรม หากเปรียบเสมือนเครื่องฉายไฟ อาร์ค ซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น วีดีโอคาสเส็ทท์ หรือแผ่นดิสก์ ที่บรรจุ สัญญาณก็เปรียบเสมือนแผ่นฟิล์ม เซลลูลอยด์ทั้งหมดประสานกันเป็น ภาพเคลื่อนไหว มีเสียงเป็นสื่อผสมให้รับรู้ เหตุการณ์หรือเรื่องราวโดยสมบูรณ์ขึ้น

5 ระบบเครื่องเสียง ส่วนมาก ผู้พัฒนาระบบ เสียงจะเป็นผู้ที่คิดค้นระบบ เสียงออกมาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เราเห็นระบบเสียง แปลกๆ ออกมาอยู่เรื่อย เช่น

6 คือรูปแบบเสียงที่สร้าง บรรยากาศเสียงให้เหมือน ภายในโรงภาพยนตร์ เครื่องเล่นวิดีโอและ เลเซอร์ดิสก์ Dolby Surround

7 ระบบ DTS ระบบเสียงที่เซอราวนด์รอบ ทิศทาง ให้เสียงที่มิติ อีกทั้งระบบ เสียงนี้สามารถที่จะให้เสียงที่มี พลังและมีความคมชัดที่ดี ซึ่งเป็น ระบบเสียงคุณภาพสูงและมีอยู่ใน อุปกรณ์ราคาแพงๆ ระบบเสียงแบบ นี้จะพบได้ในระบบ DVD เหมาะ สำหรับระบบโฮมเธียเตอร์ใน ปัจจุบัน

8 ระบบ THX คือมาตรฐานที่ใช้ในระบบ โฮมเธียเตอร์ ถือว่าเป็น ป้ายกา รันตีได้ว่า เครื่องเสียง, ลำโพง เหล่านั้น สามารถผ่านมาตรฐาน ต่างๆที่กำหนดไว้ สรุปก็คือ หาก ระบบเสียง ดิจิตอลในภาพยนตร์ เปรียบเสมือน แผ่นซีดี โรง ภาพยนตร์ ระบบ THX ก็คือการ ได้ฟังแผ่นซีดี ผ่านเครื่องเสียง ชั้นเยี่ยม

9 จบการ นำเสนอ โดย น. ส. กฤษณา กอนแก้ว ปวส.2/1 การ บัญชี เลขที่ 2


ดาวน์โหลด ppt HOME THEATE R โฮมเธีย เตอร์. โฮมเธียเตอร์ (Home theater หรือ Home cinema) เป็นระบบภาพยนตร์สำหรับการ ใช้งานในบ้าน โดยรวมเอาระบบ เครื่องเสียงและอุปกรณ์แสดงภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google