งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ตรวจเช็คเพื่อความ ปลอดภัย ประเภทกลุ่มงาน รถยนต์ประจำส่วนกลาง ( กลุ่มสามแยกยาน ยนต์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ตรวจเช็คเพื่อความ ปลอดภัย ประเภทกลุ่มงาน รถยนต์ประจำส่วนกลาง ( กลุ่มสามแยกยาน ยนต์ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ตรวจเช็คเพื่อความ ปลอดภัย ประเภทกลุ่มงาน รถยนต์ประจำส่วนกลาง ( กลุ่มสามแยกยาน ยนต์ )

2 มูลเหตุจูงใจ เนื่องจากรถยนต์ส่วนกลางเป็นรถตู้ที่ ให้บริการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดและ ต้องเดินทางไกลอยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้เสี่ยงกับ อันตรายในการเดินทางรวมถึงรถตู้บางส่วนจะ เป็นกระจกทึบทั้งบานไม่มีหน้าต่างหรือมี หน้าต่างก็เล็กเกินไปและประตูก็เป็นระบบล็อก อัตโนมัติ จึงทำให้เสี่ยงกับการสูญเสียเมื่อเกิด อุบัติเหตุและอีกอย่างมักจะได้รับคำตำหนิจาก ผู้ใช้บริการอยู่บ่อยครั้งถึงความไม่สะอาด ความไม่มีจิตให้บริการ

3 การแก้ปัญหา

4 การตรวจเช็คและการบำรุงรักษารถยนต์ ลำดั บ รายการปกติไม่ ปกติ หมายเหตุ 1 กล่องกระดาษชำระ 2 กระติกน้ำแข็ง 3 แก้ว 4 ร่ม 5 หนังสืออ่านเล่น 6 น้ำหอม 7 ขวดน้ำดื่ม 8 ถังดับเพลิง 9 ฆ้อนทุบกระจก

5 แบบตรวจเช็คความสะอาดรถยนต์

6 การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์

7 การตรวจเช็คและการบำรุงรักษารถยนต์ ( สำหรับพนักงานขับรถ )

8 แบบตรวจเช็คความสะอาดรถยนต์ ( สำหรับผู้รับบริการ )

9 ประเมินความพึงพอใจ

10 จัดหาส่วนประกอบเพื่อความสะดวก ของผู้ใช้บริการ เช่น - หนังสืออ่านเล่น - กระดาษทิชชู - กระติกน้ำแข็ง - แก้ว - น้ำดื่ม

11 จัดหาอุปกรณ์ช่วยลดความสูญเสีย เมื่อ เกิดอุบัติเหตุ เช่น - ถังดับเพลิง - ฆ้อนทุบกระจก


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ตรวจเช็คเพื่อความ ปลอดภัย ประเภทกลุ่มงาน รถยนต์ประจำส่วนกลาง ( กลุ่มสามแยกยาน ยนต์ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google