งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโครงการ

2 การดำเนินโครงการ 1.วางแผนโครงการ 3.สรุปผล ปรับปรุงให้ดีขึ้น 2.ลงมือทำ

3 การวางแผนโครงการ

4 ตั้งต้นความคิด โครงการรณรงค์ สร้างกระแส โครงการ คาราวานเก็บขยะ
โครงการค่ายให้ความรู้ และความตระหนัก อยากเห็นชุมชนสะอาด โครงการกฎหมู่บ้านเพื่อความสะอาด ชุมชนเราสกปรกจัง คนไม่ค่อยช่วยกันรักษาความสะอาดเลย โครงการสร้างอาชีพเก็บขยะในชุมชน

5 ตั้งต้น ความคิด ชื่อของโครงการ? เป้าหมาย
ชื่อของโครงการ? เป้าหมาย (ทำโครงการนี้จบแล้วอยากเห็นอะไรเกิดขึ้นมา?) ทำไมถึงอยากทำโครงการนี้? วัตถุประสงค์

6 ตัวอย่าง - ตั้งต้นความคิด
ชื่อโครงการ คาราวานเก็บขยะ ทำไมถึงอยากทำ รอบ ๆ ชุมชนสกปรก และอยากช่วยน้าที่เก็บขยะข้างถนน เป้าหมาย อยากเห็นชุมชนของเราสะอาดด้วยน้ำมือของคนในพื้นที่ วัตถุประสงค์ 1. ทำให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสกปรกในชุมชน 2. ทำให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการทำให้ชุมชนสะอาด 3. ทำให้เกิดการรักษาความสะอาดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

7 นำกิจกรรมมาคิดรายละเอียด แล้วนำมาใส่ตารางแผนงาน (Gantt Chart)

8 แล้วทำ “ตารางแผนงาน” ไปทำไมกัน ?
“ตารางแผนงาน” เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวัน-เวลา กับกิจกรรมที่เราจะทำ ซึ่งจะทำให้เมื่อทำโครงการจริง จะสามารถจัดการได้ง่าย รู้ว่าทำอะไร เมื่อไหร่

9 รูปแบบตารางแผนงาน ลำดับ กิจกรรม ช่วงเวลา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18

10 ตัวอย่าง - ตารางแผนงาน
ลำดับ กิจกรรม ช่วงเวลา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ประชุมวางแผนงาน เปิดรับสมัคร อาสาสมัคร ประชุมชี้แจง เก็บจริง

11 เพื่อน ทีมงานของเราต้องประกอบไปด้วยเพื่อนที่
ต้อง “ทำอะไรบ้าง?” ต้องเก่งหรือ “มีความสามารถเฉพาะตัวด้านไหน?” อยากได้เพื่อนมาทำ “ตำแหน่งอะไร?” ทีมงานของเราต้องประกอบไปด้วยเพื่อนที่ จะให้เพื่อนมาช่วยเรา “ตอนไหน / กี่วันดี?” ต้องชวนเพื่อนทำ “กี่คนละ?”

12 ตัวอย่าง – เพื่อน-กลุ่มงาน
กิจกรรม/งาน ตำแหน่ง ความสามารถ เวลา จำนวน คาราวานเก็บขยะ ประสานงาน กล้าตัดสินใจ เป็นที่ยอมรับ วันที่ 1 – 18 1 สวัสดิการ ชอบงานดูแลผู้อื่น วันที่ 12 – 15 2 พัสดุ ละเอียดรอบคอบ วันที่ 5 – 16 อาสาสมัคร มีใจอาสา ไม่รังเกียจงาน วันที่ 13 – 15 20 บัญชี/การเงิน ทำบัญชีเป็น

13 สตางค์ แบ่งหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายให้ชัดเจนก่อนที่จะลงรายการ เช่น กลุ่มค่าบริหารส่วนกลาง กลุ่มค่าวัสดุ ค่าเดินทาง คิดงบประมาณให้ละเอียดที่สุด ลองคิดตามกิจกรรมที่เราคิดไว้แล้ว เช่น จะเดินทางไปเชียงใหม่ ลองคิดดูว่า เราจะไปยังไง รถทัวร์ รถไฟ หรือรถเมล์ดี จะไปกันกี่คน ทั้งไปทั้งกลับ? เพื่อที่เราจะได้เห็นจำนวนเงินที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด

14 ตัวอย่าง - สตางค์ งบประมาณโครงการ รวมงบประมาณ 8,000 บาท
ประชุมวางแผนงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์เอกสาร 1,000 บาท เปิดรับสมัคร อาสาสมัคร ค่าวัสดุอุปกรณ์เอกสาร 1,500 บาท ประชุมชี้แจง ค่าอาหาร 1,000 บาท เก็บจริง ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถุงดำ ฯลฯ) 1,000 บาท ค่าอาหาร 2,500 บาท รวมงบประมาณ 8,000 บาท

15 ตัวอย่าง - ตารางรายละเอียดการดำเนินงาน
ลำดับ กิจกรรม ช่วงเวลา อุปกรณ์ งบประมาณ ผู้รับผิด ชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ประชุมวางแผนงาน ปากกา กระดาษ ฯลฯ 1,000 บาท แมวน้ำ เปิดรับสมัคร อาสาสมัคร เอกสาร โทรโข่ง ไก่แจ้ ประชุมชี้แจง อาหาร 2,000 บาท จ่าดับ เก็บจริง ถุงดำ น้ำดื่ม ข้าว รถเข็น ฯลฯ 4,000 บาท แพนด้า

16 ผลที่คาดว่าจะได้รับและการวัด
วัดจาก ทำให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสกปรกในชุมชน การสอบถามพูดคุย พฤติกรรมของคนในชุมชน ทำให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการทำให้ชุมชนสะอาด เกิดกิจกรรมจริง ลงมือทำจริงๆ ทำให้เกิดการรักษาความสะอาดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ความสะอาดและความพึงพอใจ การสอบถาม พูดคุยกับผู้ใหญ่ในชุมชน หรือการสังเกตพฤติกรรมที่ต่อเนื่อง

17 การประเมินผลงานตัวเองและก้าวไปข้างหน้า
ผลของงานที่ออกมามันตรงกับเป้าหมายที่ เราวางไว้มั้ย? สิ่งที่ทำได้ดี ข้อผิดพลาด แก้ยังไง

18 ก้าวต่อไป +_+


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google