งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SMART TAXI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SMART TAXI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SMART TAXI

2 Problem ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่
ผู้ใช้บริการไม่มีข้อมูลของคนขับรถ ศูนย์บริการไม่สามารถติดตามรถแท็กซี่ได้ทันที ผู้ใช้บริการไม่สามารถแจ้งปัญหาฉุกเฉินให้กับบุคคลต่างๆได้ ไม่สามารถระบุข้อมูลผู้ใช้บริการและรถแท็กซี่

3 Solution พัฒนา application โดยใช้ NFC สำหรับผู้ใช้บริการบนมือถือ
พัฒนาระบบติดตามโดยใช้ GPS และ GPRS กับรถแท็กซี่ พัฒนาระบบยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประชาชน link กับศูนย์บริการ พัฒนาระบบ NFC ที่รถโดยบรรจุข้อมูลของพนักงานขับรถ พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้บริการและข้อมูลรถ ข้อมูลการเดินทาง พัฒนาระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในขณะเดินทาง หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน

4 Overview


ดาวน์โหลด ppt SMART TAXI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google