งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SMART TAXI. Problem ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ ผู้ใช้บริการไม่มีข้อมูลของคนขับรถ ศูนย์บริการไม่สามารถติดตามรถแท็กซี่ได้ ทันที ผู้ใช้บริการไม่สามารถแจ้งปัญหาฉุกเฉินให้กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SMART TAXI. Problem ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ ผู้ใช้บริการไม่มีข้อมูลของคนขับรถ ศูนย์บริการไม่สามารถติดตามรถแท็กซี่ได้ ทันที ผู้ใช้บริการไม่สามารถแจ้งปัญหาฉุกเฉินให้กับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SMART TAXI

2 Problem ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ ผู้ใช้บริการไม่มีข้อมูลของคนขับรถ ศูนย์บริการไม่สามารถติดตามรถแท็กซี่ได้ ทันที ผู้ใช้บริการไม่สามารถแจ้งปัญหาฉุกเฉินให้กับ บุคคลต่างๆได้ ไม่สามารถระบุข้อมูลผู้ใช้บริการและรถแท็กซี่

3 Solution พัฒนา application โดยใช้ NFC สำหรับ ผู้ใช้บริการบนมือถือ พัฒนาระบบติดตามโดยใช้ GPS และ GPRS กับ รถแท็กซี่ พัฒนาระบบยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประชาชน link กับศูนย์บริการ พัฒนาระบบ NFC ที่รถโดยบรรจุข้อมูลของ พนักงานขับรถ พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้ใช้บริการและ ข้อมูลรถ ข้อมูลการเดินทาง พัฒนาระบบส่งข้อมูลอัตโนมัติให้กับบุคคลที่ เกี่ยวข้องในขณะเดินทาง หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน

4 Overview


ดาวน์โหลด ppt SMART TAXI. Problem ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ ผู้ใช้บริการไม่มีข้อมูลของคนขับรถ ศูนย์บริการไม่สามารถติดตามรถแท็กซี่ได้ ทันที ผู้ใช้บริการไม่สามารถแจ้งปัญหาฉุกเฉินให้กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google