งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Biomedical Engineering สหสาขาวิศวกรรมชีวเวช หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช ( สหสาขาวิชา ) Master of Science Program in Biomedical Engineering.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Biomedical Engineering สหสาขาวิศวกรรมชีวเวช หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช ( สหสาขาวิชา ) Master of Science Program in Biomedical Engineering."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Biomedical Engineering สหสาขาวิศวกรรมชีวเวช หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช ( สหสาขาวิชา ) Master of Science Program in Biomedical Engineering หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช ( สหสาขาวิชา ) Doctor of Philosophy Program in Biomedical Engineering [http://www.cubme.grad.chula.ac.th] บัณฑิตวิทยาลัย 02-218-3502-5

2 วิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering, BME) คืออะไร ? วิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) เกิดจากการ ผสมผสานศาสตร์สาขาต่างๆเข้า ด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขา แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ เป็นผลทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มี ศักยภาพในการประยุกต์ใช้งานด้าน การแพทย์และการรักษาโรค

3 Bioinformatics Biomechanics Biomaterials & Tissue Engineering Prosthetic Devices and Artificial Organs Medical Imaging Rehabilitation Engineering Biosensors Biomedical Instrumentation Drug Delivery System

4


ดาวน์โหลด ppt Biomedical Engineering สหสาขาวิศวกรรมชีวเวช หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช ( สหสาขาวิชา ) Master of Science Program in Biomedical Engineering.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google