งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายคมกรณ์ อัศวเมฆี นายดิษพงศ์ ธชทรงธรรม ผศ. ดร. อรรถวิทย์ สุดแสง อ. ดร. นัทที นิภานันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายคมกรณ์ อัศวเมฆี นายดิษพงศ์ ธชทรงธรรม ผศ. ดร. อรรถวิทย์ สุดแสง อ. ดร. นัทที นิภานันท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายคมกรณ์ อัศวเมฆี นายดิษพงศ์ ธชทรงธรรม ผศ. ดร. อรรถวิทย์ สุดแสง อ. ดร. นัทที นิภานันท์

2 วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้สามารถ จับ, ผลัก และ บิด วัตถุเสมือนใน Augmented reality ด้วยมือได้ เพื่อสร้างชุดโมเดลวัตถุเสมือน จริงตัวอย่างทดสอบ 1 ชุด คือ ชุดของเล่นตัวต่อเสริมทักษะ

3

4 Thresholding

5

6 Center of projection Projection plane

7 Center of projection Projection plane Intrinsic matrix Distortion matrix

8 Augmented object

9 Physic Engine 1 finger A A’

10 Physic Engine 2 fingers

11 Physic Engine 3 fingers

12 Hand recognition unit Physic engine unit Graphic display unit

13

14

15 ข้อจำกัด แสงในสภาพแวดล้อม Physic Engine ไม่พิจารณาการชนของกันของ วัตถุเสมือน วัตถุเสมือนเป็นรูปลูกบาศก์

16 เครื่องมือ Microsoft Visual Studio 2008 OpenCV OpenGL GLUT GLUI

17 การทดลอง

18

19

20 ผลลัพธ์, วิเคราะห์และ สรุปผล Average time (sec)Average path length (in) 3.5367 12.8020 9.601713.2971 3.890312.1795

21 Gantt Chart

22 ปัญหา ความไม่เสถียรของค่าสี Frame rate ของระบบ การควบคุมระบบ

23 แนวทางในการพัฒนาต่อ ในอนาคต ส่วนการหาปลายนิ้ว ส่วนของกล้อง ส่วนของ Physic engine ส่วนแสดงผล

24 สรุป ระบบนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถมี ปฏิสัมพันธ์เชิงกายภาพแบบ สามมิติกับวัตถุเสมือนได้ ระบบแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก คือ ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์

25 สรุป ผลลัพธ์ – ผู้ใช้สามารถควบคุม วัตถุเสมือนในสามมิติด้วย 1, 2 และ 3 นิ้วได้ ประโยชน์ พัฒนาอัลกอริทึมให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น

26 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นายคมกรณ์ อัศวเมฆี นายดิษพงศ์ ธชทรงธรรม ผศ. ดร. อรรถวิทย์ สุดแสง อ. ดร. นัทที นิภานันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google