งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นาย ณัฐพงษ์ ทุมมาลา นาย ทินกร เหมหงษ์.  ที่มาของโครงการ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  วัตถุประสงค์ของ XNA  XNA คืออะไร  งานที่ทำในปัจจุบัน  แผนการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นาย ณัฐพงษ์ ทุมมาลา นาย ทินกร เหมหงษ์.  ที่มาของโครงการ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  วัตถุประสงค์ของ XNA  XNA คืออะไร  งานที่ทำในปัจจุบัน  แผนการดำเนินงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นาย ณัฐพงษ์ ทุมมาลา นาย ทินกร เหมหงษ์

2  ที่มาของโครงการ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  วัตถุประสงค์ของ XNA  XNA คืออะไร  งานที่ทำในปัจจุบัน  แผนการดำเนินงาน  ปัญหาและแนวทางการแก้ไข  งานที่ทำในอนาคต

3  ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมมีการแข่งขันทาง การตลาดสูง  เครื่องมือที่ใช้พัฒนาเกม (Engine) ในปัจจุบัน มีราคาแพง  ชุดพัฒนาเกม XNA Game Studio Express ใ ช้งาน ได้ฟรี

4  ศึกษาและพัฒนาเกม 3 มิติ บน ระบบปฏิบัติการ Window XP  ศึกษาและพัฒนาเกมด้วย Microsoft XNA Game Studio  เผยแพร่วิธีการใช้งาน Microsoft XNA Game Studio

5  เกมที่พัฒนาสามารถเล่นได้บน เครื่องเล่นเกมที่หลากหลายชนิด  พัฒนาเกมได้ง่ายและเร็ว

6  XNA ย่อมาจาก Xbox/DirectX New generation Architecture เป็นชุดคำสั่งที่ใช้พัฒนาเกมจาก บริษัท Microsoft ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วน หลัก ดังนี้ 1. XNA Game Studio Express 2. XNA Framework

7  XNA Framework

8  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างที่ เกี่ยวข้องกับการทำโครงการ  ศึกษาการใช้งาน Microsoft XNA Game Studio  ศึกษาการใช้งานการใช้โปรแกรม 3 DsMax  เขียนโปรแกรมแสดงภาพ 2 มิติ และวัตถุ 3 มิติ

9 การดำเนินงาน มิ.ย. 50 ก.ค. 50 ส.ค. 50 ก.ย. 50 ต.ค. 50 พ.ย. 50 ธ.ค. 50 ม.ค. 51 ก.พ. 51 ศึกษาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ การทำโครงการ ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเกม • C# • 3DsMax วางแผนและออกแบบการ พัฒนาเกม พัฒนาเกม ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด ตัวเกม จัดทำรายงาน ส่วนที่ดำเนินการเสร็จส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

10  ปัญหาที่พบ  XNA เป็นเรื่องที่ใหม่ทำให้การหาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องทำได้ไม่มากนัก  ขาดทักษะในการออกแบบงานทางด้าน สถาปัตยกรรมและโมเดล 3 มิติ  แนวทางการแก้ไขปัญหา  หา code และ Tutorial ต่างๆตามเว็บไซต์ที่ เกี่ยวข้องกับ XNA มาศึกษา  หาโมเดลสำเร็จรูปที่มีให้ตามเว็บไซต์มาศึกษา และนำมาประยุกต์ใช้

11  เขียนโปรแกรมติดต่อกับคีย์บอร์ด  วางแผนและออกแบบการพัฒนาเกม  ศึกษาและออกแบบการทำ Low Polygon

12


ดาวน์โหลด ppt โดย นาย ณัฐพงษ์ ทุมมาลา นาย ทินกร เหมหงษ์.  ที่มาของโครงการ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  วัตถุประสงค์ของ XNA  XNA คืออะไร  งานที่ทำในปัจจุบัน  แผนการดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google