งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ที่ ปรึกษา โครงการ อาจารย์ที่ ปรึกษา โครงการ อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ผู้ ร่วมประเมิน โครงการ อ. ดร. กิตติ์ เธียร ธโนปจัย อ. ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ที่ ปรึกษา โครงการ อาจารย์ที่ ปรึกษา โครงการ อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ผู้ ร่วมประเมิน โครงการ อ. ดร. กิตติ์ เธียร ธโนปจัย อ. ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อาจารย์ที่ ปรึกษา โครงการ อาจารย์ที่ ปรึกษา โครงการ อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ผู้ ร่วมประเมิน โครงการ อ. ดร. กิตติ์ เธียร ธโนปจัย อ. ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์ อ. ดร. กิตติ์ เธียร ธโนปจัย อ. ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์ นักศึกษา นายพิศณุ ชัยจิตวณิชกุล รหัส 493040165-9 นางสาวพีรดา ปรีชากุล รหัส 493040167-5 นายพิศณุ ชัยจิตวณิชกุล รหัส 493040165-9 นางสาวพีรดา ปรีชากุล รหัส 493040167-5

3 หลักการและ เหตุผล วัตถุประสงค์ การพัฒนา โครงการ การทดสอบ โปรแกรม ปัญหาและอุปสรรค สรุปผลโครงการ ข้อเสนอแนะ

4 การสอนหรือการนำเสนองานต่างๆอาจมีการใช้ - ชอล์กเขียนกระดาน - ปากกาเขียนกระดานไวท์บอร์ด - เครื่องฉายภาพ - อื่นๆ ข้อเสีย - ต้องมีการควบคุมอยู่กับตัวเครื่องตลอดเวลา - จำกัดรูปแบบของการสอน หรือนำเสนอ การสอนหรือการนำเสนองานต่างๆอาจมีการใช้ - ชอล์กเขียนกระดาน - ปากกาเขียนกระดานไวท์บอร์ด - เครื่องฉายภาพ - อื่นๆ ข้อเสีย - ต้องมีการควบคุมอยู่กับตัวเครื่องตลอดเวลา - จำกัดรูปแบบของการสอน หรือนำเสนอ

5 โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อ - พัฒนาไวท์บอร์ดเสมือนโดยใช้ เทคโนโลยีของวีโมท - จำลองไวท์บอร์ดโดยใช้วีโมทเป็นตัวจับ การเคลื่อนไหวของ ใ... หลอดอินฟราเรด และใช้โปรเจคเตอร์เป็น ตัวฉายภาพจาก.… คอมพิวเตอร์ - ทำให้การสอนหรือการนำเสนอมีการ พัฒนาที่ต่างไปจากเดิม - ช่วยเพิ่มความสนใจในการรับฟังให้มาก ขึ้น

6 เพื่อสร้างไวท์บอร์ดเสมือนโดยใช้เทคโนโลยี ของวีโมทที่สามารถ ใช้งานกับ โปรเจคเตอร์ได้ เพื่อสร้างโปรแกรมอ่าน และวิเคราะห์ ตำแหน่งที่อ่านได้จากวีโมท 1 2 เพื่อสร้างโปรแกรมสำหรับใช้งานวีโมทใน งานนำเสนอ 3

7 การพัฒนาฮาร์ดแวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ 1 2

8 การพัฒนาปากกาอินฟราเรด 1

9 การพัฒนาเซนเซอร์บาร์ 2

10 พัฒนาจากโปรแกรมทดสอบไลบราลี่

11 การพัฒนาการใช้งานในการสอน 1

12 การพัฒนาการ Calibration

13 การพัฒนาการตรวจจับแสงอินฟราเรด จากปากกาอินฟราเรด

14 การพัฒนาส่วนของการใช้งานในการ นำเสนอ 2

15 การพัฒนาการตรวจจับแสงอินฟราเรดจาก เซนเซอร์บาร์

16 การพัฒนาการตรวจจับการกดปุ่มบนวีโมท

17

18 การพัฒนาการใช้งาน acceleration sensor

19 การพัฒนาการใช้งาน gesture

20 พัฒนาเจสเตอร์สำหรับวีโมทเพื่อใช้ ในงานนำเสนอ G e s t u r e 1

21 พัฒนาเจสเตอร์สำหรับวีโมทเพื่อใช้ ในงานนำเสนอ G e s t u r e 2

22 พัฒนาเจสเตอร์สำหรับวีโมทเพื่อใช้ ในงานนำเสนอ G e s t u r e 3

23 พัฒนาเจสเตอร์สำหรับวีโมทเพื่อใช้ ในงานนำเสนอ G e s t u r e 4

24

25 โปรแกรมทดสอบไลบรารี่ที่ให้มากับ ตัวไลบรารี่ของวีโมท ไม่สามารถนำไฟล์ นามสกุล (.exe) ไปรันเองได้ 1 การออกแบบ User Interface ต้องมีการ แก้ไขอยู่หลายครั้ง 2 ปัญหา Cross-thread operation not valid 3

26 ได้ไวท์บอร์ดเสมือนโดยใช้เทคโนโลยีของ วีโมท ที่สามารถใช้งานกับโปรเจคเตอร์ได้

27 ได้โปรแกรมอ่านวิเคราะห์ตำแหน่งของ ปากกา

28 ได้โปรแกรมสำหรับใช้งานวีโมทในงาน นำเสนอ

29 ควรศึกษาการออกแบบอินเตอร์เฟสให้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจได้ง่ายและสะดวก ต่อการใช้งาน 1 ควรศึกษาการนำอุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถ เชื่อมต่อกับวีโมทได้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ งานในโครงการต่อไป 2

30


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ที่ ปรึกษา โครงการ อาจารย์ที่ ปรึกษา โครงการ อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ผู้ ร่วมประเมิน โครงการ อ. ดร. กิตติ์ เธียร ธโนปจัย อ. ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google