งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ตรรกวิทยา. 2 การอ้างเหตุผลคืออะไร ความถูกต้องกับความจริง เกณฑ์ตัดสินความถูกต้องของ การอ้างเหตุผล ข้อดีข้อเสียของเกณฑ์นิรนัย และอุปนัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ตรรกวิทยา. 2 การอ้างเหตุผลคืออะไร ความถูกต้องกับความจริง เกณฑ์ตัดสินความถูกต้องของ การอ้างเหตุผล ข้อดีข้อเสียของเกณฑ์นิรนัย และอุปนัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ตรรกวิทยา

2 2 การอ้างเหตุผลคืออะไร ความถูกต้องกับความจริง เกณฑ์ตัดสินความถูกต้องของ การอ้างเหตุผล ข้อดีข้อเสียของเกณฑ์นิรนัย และอุปนัย

3 3 การอ้างเหตุผล ข้ออ้าง ข้อสรุป

4 4 การอ้างเหตุผล คือการยก ข้อความบางข้อความมา สนับสนุนข้อความอีก ข้อความหนึ่งว่าจริง ข้อความที่ยกมาสนับสนุน เรียกว่า ข้ออ้าง ข้อความที่ถูกสนับสนุน เรียกว่า ข้อสรุป

5 5 การทำแท้งเป็นการฆ่าเด็กที่ บริสุทธิ์ - ข้ออ้าง ฉะนั้น การทำแท้งเป็นการทำ บาป - ข้อสรุป คำว่า “ สรุป ” ไม่ได้มีความหมาย ว่า พูดให้สั้น และกระชับ หรือ ย่อเอาแต่เนื้อความสำคัญ

6 6 สิ่งสำคัญในการอ้างเหตุผล ค วามสัมพันธ์ที่ ถูกต้อง ระหว่างข้ออ้างและข้อสรุป ไม่ใช่ความจริงของข้ออ้างหรือ ข้อสรุปตามลำพัง

7 7 ความจริงของข้ออ้างเป็นตัวกำหนดความจริงของข้อสรุป ความจริงที่อยู่ในรูปของเงื่อนไข ความถูกต้อง

8 8 คุณสมบัติของการอ้างเหตุผล ความจริง คุณสมบัติของข้อความ เป็นเรื่องของข้อเท็จจริง ไม่ใช่เรื่องของข้อเท็จจริง

9 9 เกณฑ์ตัดสิน ความถูกต้อง นิรนัย อุปนัย

10 10 เกณฑ์นิรนัยถ้าข้ออ้างจริง เป็นไปไม่ได้ที่ข้อสรุปจะเท็จ ถ้าใครมาสายเกินครึ่งชั่วโมง จะไม่มีสิทธิสอบ คนที่ไม่ได้ มารถไฟฟ้ามาสายเกินครึ่ง ชั่วโมง ดังนั้น คนที่ไม่ได้มารถไฟฟ้า ไม่มีสิทธิสอบ

11 11 ตัวอย่าง นกเป็นสัตว์ปีก สัตว์ปีกมี 2 ขา ดังนั้น นกมี 2 ขา ตัวอย่าง คนเป็นสัตว์ 2 ขา สัตว์ 2 ขาทุก ตัวบินได้ ดังนั้น คนบิน ได้ ข้อสรุปของการอ้างเหตุผล ที่ถูกต้องอาจจริงหรือเท็จ ถูกต้อง

12 12 ตัวอย่าง คนจนกินข้าว เหนียว ฉันกินข้าว เหนียว ดังนั้น ฉันเป็น คนจน ตัวอย่าง น้ำไม่ใช่ไฟ ไฟไม่ใช่ลม ดังนั้น น้ำ ไม่ใช่ลม ไม่ถูกต้อง ข้อสรุปของการอ้างเหตุผล ที่ไม่ถูกต้องอาจจริงหรือเท็จ

13 13 เกณฑ์อุปนัยถ้าข้ออ้างจริง ข้อสรุปมีความน่าจะเป็นจริงสูง ส้มทุกผลที่ฉันชิมใน ตะกร้านี้หวาน ดังนั้น ส้มทุกผลใน ตะกร้านี้หวาน

14 14 ตัวอย่าง ทองแดงเป็น โลหะ โลหะเป็นสื่อ ไฟฟ้า ทองแดงเป็นสื่อ ไฟฟ้า ตัวอย่าง ก. สอบได้ A มา ทุกวิชา ดังนั้น วิชานี้ ก. น่าจะ สอบได้ A อีก ข้ออ้างทุกข้อจริง + การสรุปถูกต้องตามเกณฑ์การอ้างเหตุผลที่ดี

15 15 ข้อดี ข้อเสีย ข้อสรุปจริง 100% ถ้าข้ออ้างจริง ข้อสรุปไม่ใช่ความจริง “ ใหม่ ”

16 16 คนไทยทุกคนนับถือศาสนา พุทธ นิศาเป็นคนไทย ฉะนั้น นิศานับถือศาสนาพุทธ คนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ นิศาเป็นคนไทย ฉะนั้น นิศานับถือศาสนาพุทธ

17 17 ข้อดี ข้อเสีย ข้อสรุปให้ความจริงใหม่ ข้อสรุปไม่จริง 100% แม้ข้ออ้างจริง

18 18 ข้อสรุปของอุปนัยเป็นการ “ กระโดด “ จากบางสิ่ง หรือทุกสิ่งที่รู้ ไปสรุปบางสิ่งหรือทุกสิ่งที่ยังไม่รู้ ?


ดาวน์โหลด ppt 1 ตรรกวิทยา. 2 การอ้างเหตุผลคืออะไร ความถูกต้องกับความจริง เกณฑ์ตัดสินความถูกต้องของ การอ้างเหตุผล ข้อดีข้อเสียของเกณฑ์นิรนัย และอุปนัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google