งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย คือ การนำความรู้พื้นฐานซึ่งอาจเป็นความเชื่อ ข้อตกลง กฎ หรือบทนิยาม ซึ่งเป็นความรู้มาก่อนและยอมรับว่า เป็นความจริงเพื่อหาเหตุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย คือ การนำความรู้พื้นฐานซึ่งอาจเป็นความเชื่อ ข้อตกลง กฎ หรือบทนิยาม ซึ่งเป็นความรู้มาก่อนและยอมรับว่า เป็นความจริงเพื่อหาเหตุผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย คือ การนำความรู้พื้นฐานซึ่งอาจเป็นความเชื่อ ข้อตกลง กฎ หรือบทนิยาม ซึ่งเป็นความรู้มาก่อนและยอมรับว่า เป็นความจริงเพื่อหาเหตุผล นำไปสู่ข้อสรุป ตัวอย่าง เหตุ 1.) จำนวนคู่หมายถึงจำนวนที่ 2 หารลงตัว 2.) 6 หารด้วย 2 ลงตัว ผล 6 เป็นจำนวนคู่

3 การให้เหตุผล

4

5 ยอมรับว่าเหตุเป็นจริงทุกข้อการสรุปผลสมเหตุสมผล การให้เหตุผล

6 ตัวอย่าง เหตุ 1 ) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เลือดอุ่น 2 ) สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ผล สุนัขเป็นสัตว์เลือดอุ่น

7 ตัวอย่าง เหตุ 1 ) นักเรียนชั้นม.4 ทุกคนตั้งใจเรียน 2 ) สมศรีเป็นนักเรียนชั้นม.4 ผล สมศรีตั้งใจเรียน

8 สรุปว่า การให้เหตุผลแบบนิรนัยนั้น ผล หรือข้อสรุป จะถูกต้องก็ต่อเมื่อ 1. ยอมรับว่าเหตุเป็นจริงทุกข้อ 2. การสรุปผลสมเหตุสมผล

9 ข้อความที่ใช้อ้างเหตุผลที่ใช้กันมีอยู่ 4 แบบ 1. สมาชิกของ A ทุกตัวเป็นสมาชิกของ B ดังรูป B A สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์เลือดอุ่นเช่น

10 2. ไม่มีสมาชิกของ A ตัวใดเป็นสมาชิกของ B ดังรูป A B เช่น ไม่มีไก่ตัวใดมีนม ไก่ สัตว์มีนม

11 3. สมาชิกบางตัวของ A เป็นสมาชิกของ B A B เช่น รถโดยสารบางคันเป็นรถปรับอากาศ ดังรูป รถโดยสาร รถปรับอากาศ

12 4. สมาชิกของ A บางตัวไม่เป็นสมาชิกของ B A B เช่น รถโดยสารบางคันไม่ได้เป็นรถปรับอากาศ ดังรูป รถโดยสาร รถปรับอากาศ

13 ตัวอย่าง เหตุ 1. ตำรวจทุกคนมีปืน 2. นายแดงเป็นตำรวจ ผลนายแดงมีปืน ผลสรุปต่อไปนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ ตำรวจ คนมีปืน นายแดง จากแผนภาพ ผลสรุป นายแดงมีปืน สมเหตุสมผล

14 ตัวอย่าง เหตุ 1) นักมวยทุกคนเป็นคนมีสุขภาพดี 2) นายดำเป็นคนมีสุขภาพดี ผล นายดำเป็นนักมวย เขียนแผนภาพได้ดังรูป นักมวย สุขภาพดี นายดำ หรือ นักมวย สุขภาพดี นายดำ ผลสรุป ไม่สมเหตุสมผล

15 ตัวอย่าง เหตุ 1) ลิงทุกตัวเป็นแมว 2) แมวทุกตัวเป็นเสือ ผล ลิงทุกตัวเป็นเสือ เขียนแผนภาพได้ดังรูป ลิง แมว ผลสรุป สมเหตุสมผล เสือ

16 ตัวอย่าง เหตุ 1. คนไทยทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ 2. ชาวนาในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นคนไทย 3. สมชายเป็นชาวนาในจังหวัดบุรีรัมย์ สมชายมีโทรศัพท์มือถือ พิจารณาแผนภาพ คน ไทย ผู้มีโทรศัพท์มือถือ สมชาย ดังนั้น สมชายมีโทรศัพท์มือถือ เป็นจริง ผล ชาวนาจังหวัดบุรีรัมย์

17 10 หาร ด้วย 2 ลงตัว 2 จำนวนคู่หมายถึงจำนวนที่หารด้วย 2 ลงตัว 1 การให้เหตุผล

18 เกียรติศักดิ์เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทย 2 นักกีฬากลางแจ้งทุกคนจะต้องมีสุขภาพดี 1 การให้เหตุผล

19 52 Tim er 62 การให้เหตุผล

20 10 หารด้วย 2 ลงตัว Tim er 10 เป็นจำนวน คู่ การให้เหตุผล

21 5,3,1,-1,- 3,____ ,-1,1,-1,____ 15,-5,5,15,____


ดาวน์โหลด ppt 2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย คือ การนำความรู้พื้นฐานซึ่งอาจเป็นความเชื่อ ข้อตกลง กฎ หรือบทนิยาม ซึ่งเป็นความรู้มาก่อนและยอมรับว่า เป็นความจริงเพื่อหาเหตุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google