งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันการเงิน โดย นางสุริยา มณีนุตร์. ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ ในระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการดำเนิน กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจอย่าง หลากหลาย ต้องมีการอาศัยสถาบันการเงินต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันการเงิน โดย นางสุริยา มณีนุตร์. ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ ในระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการดำเนิน กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจอย่าง หลากหลาย ต้องมีการอาศัยสถาบันการเงินต่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันการเงิน โดย นางสุริยา มณีนุตร์

2 ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ ในระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการดำเนิน กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจอย่าง หลากหลาย ต้องมีการอาศัยสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นตัวกลางในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของ ชาติ เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว กำกับดูแล การเงินของประเทศ ผู้ผลิต และผู้บริโภค

3 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด ทำอย่างไรคนไทยจึงกินดีอยู่ดี  คำถามประจำหน่วย สถาบันการเงินมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ อย่างไร  คำถามประจำบท 1. สถาบันการเงินมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 2. สถาบันการเงินประเภทธนาคารมีหน้าที่อย่างไร 3. จงยกตัวอย่างสถาบันการเงินที่สำคัญในท้องถิ่น ของนักเรียน

4 โครงงานสถาบันการเงินเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน  1. การสำรวจสถาบันการเงินที่สำคัญในท้องถิ่น มีกี่ประเภท อะไรบ้าง  2. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงิน เหล่านั้น  3. วิเคราะห์ว่าสถาบันการเงินใดที่มีความผูกพัน ใกล้ชิดกับการดำรง ชีวิตของนักเรียนและครอบครัวมากที่สุด  4. ประเมินค่าของการพัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศไทยโดยได้รับ การช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน

5

6 โครงงานสถาบันการเงินน่ารู้จัก


ดาวน์โหลด ppt สถาบันการเงิน โดย นางสุริยา มณีนุตร์. ภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ ในระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการดำเนิน กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจอย่าง หลากหลาย ต้องมีการอาศัยสถาบันการเงินต่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google