งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดค่า BIOS หลังการประกอบ เครื่อง บทที่ 8. 1. ทำความรู้จัก BIOS • BIOS มาจาก Basic Input/output System ถูกเก็บอยู่ใน CMOS เป็น ความจำแบบ ROM ทำหน้าที่เก็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดค่า BIOS หลังการประกอบ เครื่อง บทที่ 8. 1. ทำความรู้จัก BIOS • BIOS มาจาก Basic Input/output System ถูกเก็บอยู่ใน CMOS เป็น ความจำแบบ ROM ทำหน้าที่เก็บ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำหนดค่า BIOS หลังการประกอบ เครื่อง บทที่ 8

2 1. ทำความรู้จัก BIOS • BIOS มาจาก Basic Input/output System ถูกเก็บอยู่ใน CMOS เป็น ความจำแบบ ROM ทำหน้าที่เก็บ ค่าต่างๆที่กำหนดการทำงาน เริ่มต้นของระบบ เช่น วันที่ เวลา รหัสผ่าน

3 1.1 ขั้นตอนการตรวจสอบ ระบบของ BIOS • เมื่อเปิดเครื่อง หรือ Boot เครื่องใหม่ BIOS จะเริ่มต้นตรวจสอบการทำงาน ของระบบ และแจ้งรายละเอียดที่ได้ จากการทดสอบการทำงานของระบบ และอุปกรณ์ต่างๆให้ทราบ ( เห็นตัวเลข ต่างๆวิ่ง ความจุของแรม มีอุปกรณ์ อะไรบ้าง ) เรียกขั้นตอนนี้ว่า POST

4

5 1.2 การเข้าสู่หน้าจอ ปรับแต่ง BIOS • วิธีเข้าสู่การกำหนดค่า BIOS ให้เรากด ปุ่ม Del หรือ Delete ในช่วงเวลาที่แสดง ข้อความสั้นๆ ที่อยู่ด้านล่างของจอภาพ Press DEL enter SETUP

6 1.3 ปุ่มควบคุมการปรับแต่ง ค่า BIOS • ลูกศร ซ้าย, ขวา, ล่าง, บน • Page Up เป็นการเพิ่มค่าหรือเปลี่ยนค่า • Page Down เป็นการลดค่าหรือเปลี่ยน ค่า • Esc เป็นการออกจากเมนู • และพวก F1,F2,F10 ฯลฯ จะมี คำอธิบายอยู่ภายในหน้าต่างเมนูว่า ปุ่มใด หมายถึงอะไร

7 2. เมนูการปรับแต่งค่าใน BIOS • Main • Advanced • Security • Power • Boot • Exit

8

9

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt กำหนดค่า BIOS หลังการประกอบ เครื่อง บทที่ 8. 1. ทำความรู้จัก BIOS • BIOS มาจาก Basic Input/output System ถูกเก็บอยู่ใน CMOS เป็น ความจำแบบ ROM ทำหน้าที่เก็บ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google