งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By MR.ABC DEF S MR.DDD FFF S MR.SSS EEE S

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By MR.ABC DEF S MR.DDD FFF S MR.SSS EEE S"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By MR.ABC DEF S54102455 MR.DDD FFF S54102456 MR.SSS EEE S54102456
English Teach Tube A B C D E By MR.ABC DEF S MR.DDD FFF S MR.SSS EEE S

2 จากคำถาม??? สอนอย่างไรถึงจะเข้าใจง่าย
สอนโดยการใช้สื่อเพื่อช่วยในการสอน CMS มีอะไรบ้าง PostNuke, PHP-Nuke, Drupal, Joomla สื่อที่ใช้ CMS มีประโยชน์ด้านใดบ้าง ประโยชน์ คือ มีการจัดการบทความง่าย มีการนำเสนอได้หลายรูปแบบ เช่น ทั้งวีดีโอ ภาพ เสียง บทความ จากคำถาม???

3 Lay Out Listen Write Work Music Sound VDO English Teach Tube Read News
Score Lay Out

4 สำรวจและเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียน ก อ.ก อาจารย์ภาษาอังกฤษ มัธยมปีที่ 2 โรงเรียน ข อ.ข อาจารย์ภาษาอังกฤษ มัธยมปีที่ 3 โรงเรียน ค อ.ค อาจารย์ภาษาอังกฤษ มัธยมปีที่ 2 โรงเรียน ง อ.ง อาจารย์ภาษาอังกฤษ มัธยมปีที่ 1 สำรวจและเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย

5 Joomla AppServe 2.59 Photoshop Tool (เครื่องมือ)

6 CMS Joomla - School and Univer Web sites -Inventory control systems
-Data reporting tools -Application bridges -Custom product catalogs -Integrated e-commerce systems -Complex business directories -Reservation systems -Communication tools CMS

7 English Teach Tube

8 ผลการประเมินจากการนำไปใช้แต่ละโรงเรียน

9 ปัญหาที่เกิดขึ้น ระยะเวลาในการทำโครงงานน้อยเกินไป การเก็บข้อมูล
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ English ปัญหาที่เกิดขึ้น

10 อ้างอิง www.joomla.com ณ วันที่ 08/08/54
ณ วันที่ 08/08/54 อ้างอิง

11 Thank you


ดาวน์โหลด ppt By MR.ABC DEF S MR.DDD FFF S MR.SSS EEE S

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google