งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

English Teach Tube By MR.ABC DEF S54102455 MR.DDD FFF S54102456 MR.SSS EEE S54102456 A B C D E.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "English Teach Tube By MR.ABC DEF S54102455 MR.DDD FFF S54102456 MR.SSS EEE S54102456 A B C D E."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 English Teach Tube By MR.ABC DEF S54102455 MR.DDD FFF S54102456 MR.SSS EEE S54102456 A B C D E

2 จาก คำถาม ??? สอนอย่างไรถึงจะเข้าใจง่าย สอนโดยการใช้สื่อเพื่อช่วยในการสอน CMS มีอะไรบ้าง PostNuke, PHP-Nuke, Drupal, Joomla สื่อที่ใช้ CMS มีประโยชน์ด้านใดบ้าง ประโยชน์ คือ มีการจัดการบทความง่าย มีการ นำเสนอได้หลายรูปแบบ เช่น ทั้งวีดีโอ ภาพ เสียง บทความ

3 Lay Out VDO Sound Write Read Listen Music News Score English Teach Tube Work

4 สำรวจและเก็บข้อมูลจาก กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียน ก อ. ก อาจารย์ภาษาอังกฤษ มัธยมปี ที่ 2 โรงเรียน ข อ. ข อาจารย์ภาษาอังกฤษ มัธยมปีที่ 3 โรงเรียน ค อ. ค อาจารย์ภาษาอังกฤษ มัธยมปีที่ 2 โรงเรียน ง อ. ง อาจารย์ภาษาอังกฤษ มัธยมปีที่ 1

5 Tool ( เครื่องมือ ) Joomla 1.5.23 AppServe 2.59 Photoshop

6 CMS Joomla - School and Univer Web sites -Inventory control systems -Data reporting tools -Application bridges -Custom product catalogs -Integrated e-commerce systems -Complex business directories -Reservation systems -Communication tools

7 English Teach Tube

8 ผลการประเมินจากการ นำไปใช้แต่ละโรงเรียน

9 ปัญหาที่ เกิดขึ้น ระยะเวลาในการทำโครงงานน้อยเกินไป การเก็บข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในการใช้ English

10 อ้างอิ ง www.joomla.com ณ วันที่ 08/08/54 www.joomla.com www.google.com ณ วันที่ 08/08/54 www.google.com

11 Thank you


ดาวน์โหลด ppt English Teach Tube By MR.ABC DEF S54102455 MR.DDD FFF S54102456 MR.SSS EEE S54102456 A B C D E.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google