งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติปิงปอง. เท่าที่มีหลักฐานบันทึกพอให้ค้นคว้า ทำให้เราได้ทราบว่ากีฬาเท เบิลเทนนิสได้เริ่มขึ้นที่ประเทศอังกฤษ ในปี ค. ศ. 1890 ในครั้ง นั้น อุปกรณ์ที่ใช้เล่นประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติปิงปอง. เท่าที่มีหลักฐานบันทึกพอให้ค้นคว้า ทำให้เราได้ทราบว่ากีฬาเท เบิลเทนนิสได้เริ่มขึ้นที่ประเทศอังกฤษ ในปี ค. ศ. 1890 ในครั้ง นั้น อุปกรณ์ที่ใช้เล่นประกอบด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติปิงปอง

2

3 เท่าที่มีหลักฐานบันทึกพอให้ค้นคว้า ทำให้เราได้ทราบว่ากีฬาเท เบิลเทนนิสได้เริ่มขึ้นที่ประเทศอังกฤษ ในปี ค. ศ. 1890 ในครั้ง นั้น อุปกรณ์ที่ใช้เล่นประกอบด้วย ไม้ หนังสัตว์ ลักษณะคล้าย กับไม้เทนนิสในปัจจุบันนี้ หากแต่ว่าแทนที่จะขึงด้วยเส้นเอ็นก็ใช้ แผ่นหนังสัตว์หุ้มไว้แทน ลูกที่ใช้ตีเป็นลูกเซลลูลอยด์ เวลาตี กระทบถูกพื้นโต๊ะและไม้ก็เกิดเสียง “ ปิก - ป๊อก ” ดังนั้น กีฬานี้จึง ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งตามเสียงทีได้ยินว่า “ ปิงปอง ” (PINGPONG) ต่อมา ก็ได้มีการวิวัฒนาการขึ้นโดยไม้หนังสัตว์ได้ถูกเปลี่ยนเป็นแผ่นไม้ แทน ซึ่งได้เล่นแพร่หลายในกลุ่มประเทศยุโรปก่อน วิธีการเล่นใน สมัยยุโรปตอนต้นนี้เป็นการเล่นแบบยัน (BLOCKING) และแบบดัน กด (PUSHING) ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นการเล่นแบบ BLOCKING และ CROP การเล่นถูกตัด ซึ่งวิธีนี้เองเป็นวิธีการเล่นที่ส่วนใหญ่นิยมกัน มากในยุโรป และแพร่หลายมากในประเทศต่าง ๆ ทั่วยุโรป การ จับไม้ก็มีการจับไม้อยู่ 2 ลักษณะ คือ จับไม้แบบจับ มือ (SHAKEHAND) ซึ่งเราเรียกกันว่า “ จับแบบยุโรป ” และการจับไม้แบบจับปากกา (PEN-HOLDER) ซึ่งเราเรียกกันว่า “ จับ ไม้แบบจีน ” นั่นเอง

4 ในปี ค. ศ. 1900 เริ่มปรากฏว่า มีไม้ปิงปองที่ติดยาง เม็ดเข้ามาใช้เล่นกัน ดังนั้นวิธีการเล่นแบบรุกหรือแบบ บุกโจมตี (ATTRACK หรือ OFFENSIVE) เริ่มมีบทบาทมาก ยิ่งขึ้น และยุคนี้จึงเป็นยุคของนายวิตเตอร์ บาร์น่า (VICTOR BARNA) อย่างแท้จริง เป็นชาวฮังการีได้ตำแหน่ง แชมเปี้ยนโลกประเภททีม รวม 7 ครั้ง และประเภท ชายเดี่ยว 5 ครั้ง ในปี ค. ศ. 1929-1935 ยกเว้น ปี 1931 ที่ได้ตำแหน่งรองเท่านั้น ในยุคนี้อุปกรณ์การ เล่น โดยเฉพาะไม้มีลักษณะคล้าย ๆ กับไม้ในปัจจุบันนี้ วิธีการเล่นก็เช่นเดียวกัน คือมีทั้งการรุก (ATTRACK) และ การรับ (DEFENDIVE) ทั้งด้าน FOREHAND และ BACKHAND การ จับไม้ก็คงการจับแบบ SHAKEHAND เป็นหลัก ดังนั้นเมื่อ ส่วนใหญ่จับไม้แบบยุโรป แนวโน้มการจับไม้แบบ PENHOLDER ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปมีน้อยมากในยุโป ในระยะ นั้นถือว่ายุโรปเป็นศูนย์รวมของกีฬาปิงปองอย่างแท้จริง

5 ในปี ค. ศ. 1922 ได้มีบริษัทค้าเครื่องกีฬา ไปจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าว่า “PINGPONG” ด้วยเหตุนี้กีฬานี้จึงเป็นชื่อ มาเป็น “TABLE TENNIS” ไม่สามารถใช้ชื่อที่เขาจดทะเบียนได้ ประการหนึ่ง และเพื่อไม่ใช่เป็นการโฆษณาสินค้าอีกประการ หนึ่ง และแล้วในปี ค. ศ. 1926 จึงได้มีการประชุมก่อตั้ง สหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ (INTERNATIONAL TABLETENNIS FEDERATION : ITTF) ขึ้นที่กรุงลอนดอนในเดือนธันวาคม ค. ศ. 1926 ภายหลังจากการได้มีการปรึกษาหารือในขั้นต้น โดย DR. GEORG LEHMANN แห่งประเทศเยอรมัน กรุง เบอร์ลิน เดือนมกราคม ค. ศ. 1926 ในปีนี้เองการแข่งขันเท เบิลเทนนิสแห่งโลกครั้งที่ 1 ก็ได้เริ่มขึ้น พร้อมกับการก่อตั้ง สหพันธ์ฯ โดยมีนายอีวอร์ มองตากู เป็นประธานคน แรก ในช่วงปี ค. ศ. 1940 นี้ ยังมีการเล่นและจับไม้พอ จำแนกออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 1. การจับไม้ เป็นการจับแบบจับมือ 2. ไม้ต้องติดยางเม็ด 3. วิธีการเล่นเป็นวิธีพื้นฐาน คือ การรับเป็นส่วน ใหญ่ ยุคนี้ยังจัดได้ว่าเป็น “ ยุคของยุโรป ” อีกเช่นเคย

6 http://www.thaitabletennis.com http://play.kapook.com/dookdik/moji


ดาวน์โหลด ppt ประวัติปิงปอง. เท่าที่มีหลักฐานบันทึกพอให้ค้นคว้า ทำให้เราได้ทราบว่ากีฬาเท เบิลเทนนิสได้เริ่มขึ้นที่ประเทศอังกฤษ ในปี ค. ศ. 1890 ในครั้ง นั้น อุปกรณ์ที่ใช้เล่นประกอบด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google