งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ขิมไม้สัก ต้องดูให้ดี ขิม ไม้สักขี้ควายจะไม่ขึ้นลาย ทองเหมือน ไม้สักทอง ตัวขิมจะบางกว่าขิมไม้สัก ทอง สังเกตได้ด้วยตา เปล่า และจะไม่มีลิ้นชัก เสียงที่ตีออกมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ขิมไม้สัก ต้องดูให้ดี ขิม ไม้สักขี้ควายจะไม่ขึ้นลาย ทองเหมือน ไม้สักทอง ตัวขิมจะบางกว่าขิมไม้สัก ทอง สังเกตได้ด้วยตา เปล่า และจะไม่มีลิ้นชัก เสียงที่ตีออกมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ขิมไม้สัก ต้องดูให้ดี ขิม ไม้สักขี้ควายจะไม่ขึ้นลาย ทองเหมือน ไม้สักทอง ตัวขิมจะบางกว่าขิมไม้สัก ทอง สังเกตได้ด้วยตา เปล่า และจะไม่มีลิ้นชัก เสียงที่ตีออกมา เสียงจะ ออกลักษณะแปร่งๆ ไม่ คมชัดเท่าไหร่ ยิ่งหากยัง ไม่มีการตั้งเสียง หรือ ตั้ง เสียงไม่ดี แล้ว เสียงที่ ออกมาจะไม่ไพเราะ

3  ลักษณะ ผืนระนาด ทำจากไม้เนื้อแข็งเช่น ไม้ชิงชัน ไม้มะหาด ไม้ พยุง ถ้าทำจากไม่ไผ่ก็ ทำจากไม้ไผ่บง การ เหลาผืนระนาดต้องวัด ขนาดให้พอเหมาะไล่ เสียงเรียงกันไป 21 ลูก ลูกต้นยาวประมาณ 39 เซนติเมตร กว้าง ประมาณ 5

4 ลักษณะ  ฆ้องวงใหญ่ ลักษณะ มีส่วนประกอบที่ เป็นลูกฆ้อง ร้านฆ้อง และไม้ตี ฆ้อง ลูกฆ้องทำจากโลหะผสม มี 16 ลูก เรียงลำดับตั้งแต่เสียงต่ำไป หาสูง ลูกต้นวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 17 เซนติเมตร ลูกยอด วัดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 เซนติเมตร ลูกฆ้องแต่ละใบจะ เจาะรูที่ขอบฉัตร ด้านละ 2 รู

5  ลักษณะ ทำจาก ไม้และไม้ไผ่ มี ส่วนประกอบที่เป็นผืน ระนาด ทำจากไม้ไผ่บง และไม้ไผ่ตง ส่วนราง ระนาด นิยมใช้ไม้ มะหาด ไม้พยุง และ ไม้ชิงชัน เพราะเป็นไม้ เนื้อแข็ง เวลาตีจะให้ เสียงที่ดัง ไม้ที่ทำผืน ระนาดต้องเหลาให้ได้ ขนาดกันทั้งผืนเจาะรูที่ ลูกระนาดร้อยเชือกให้ เรียงกันเป็นผืน ลูก ระนาดทุ้มมี 17 หรือ 18 ลูก

6  ลักษณะ เป็นฆ้องที่ตั้งโค้งขึ้นทั้งสอง ข้าง รองรับด้วยเท้า วงฆ้องส่วนที่โค้ง แกะสลักเป็นลวดลายปิดทองประดับกระจก ส่วนมากมักเป็นแกะเป็นรูปกินนรี เรียกกัน ว่า “ หน้าพระ ” ส่วนตอนกลางโค้งนั้นแกะ เป็นกระหนกใบเทศปิดทองประดับกระจก มี ส่วนประกอบที่เป็นลูกฆ้อง 15 ลูก ร้าน ฆ้อง และไม้ตี ลูกฆ้องมีลักษณะ เช่นเดียวกับฆ้องวงของไทย

7  วงปี่พาทย์มอญ วงปี่พาทย์มอญนั้นโดยแท้จริงแล้วใช้บรรเลงได้ ในโอกาสต่างๆทั้งงานมงคล เช่นงานฉลองพระ แก้วมรกตในสมัยธนบุรีและงานอวมงคลเช่นงาน ศพ การที่วงปี่ พาทย์มอญเป็นที่นิยมบรรเลง เฉพาะในงานศพในปัจจุบันก็เพราะว่าท่วงทำนอง เพลง และการบรรเลงมีสำเนียงและลีลาที่ โศกเศร้าเข้ากับบรรยากาศของงานศพ

8  ซออู้  เป็นซอสองสาย ตัว กะโหลกทำด้วย กะลามะพร้าว โดยตัดปาด กะลาออกเสียด้านหนึ่งและ ใช้หนัง ลูกวัวขึงขึ้นหน้าซอ กว้าง ประมาณ 13 – 14 ซม เจาะกะโหลกให้ทะลุตรง กลาง เพื่อใส่คันทวนที่ทำ ด้วยไม้จริง

9  ซอด้วง  เป็นซอสองสาย มีคัน ทวนยาวประมาณ 72 ซม คันชักยาว ประมาณ 68 ซม ใช้ ขนหางม้าประมาณ 120 – 150 เส้น กะโหลกของซอด้วง นั้น แต่เดิมใช้ กระบอกไม้ไผ่มาทำ ปากกระบอกของซอ ด้วงแต่ในปัจจุบันใช้ ไม้จริง หรือ งาช้างทำก็ได้

10  ซอสามสาย  ปรากฎหลักฐาน จากจดหมายเหตุ ลาลูแบร์ ( หน้า 30) ที่บันทึกไว้ว่า “…. ชาวสยามมี เครื่องดุริยางค์ เล็กๆน่าเกลียดมาก มีสามสายเรียกว่า “ ซอ ” ….” ซึ่งชี้ให้เห็นว่าใน สมัยกรุงศรีอยุธยา หรือก่อนนั้น มีซอ สามสายและนิยม เล่นกัน

11  เครื่องดนตรีไทย เป็น เครื่องดนตรีของคน ไทย พวกเราควรที่จะ รักษาไว้ให้เป็นมรดก ของคนไทยรุ่นต่อไป


ดาวน์โหลด ppt  ขิมไม้สัก ต้องดูให้ดี ขิม ไม้สักขี้ควายจะไม่ขึ้นลาย ทองเหมือน ไม้สักทอง ตัวขิมจะบางกว่าขิมไม้สัก ทอง สังเกตได้ด้วยตา เปล่า และจะไม่มีลิ้นชัก เสียงที่ตีออกมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google