งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พัฒนาการของ คอมพิวเตอร์. พัฒนาการจากอดีตถึงปัจจุบัน  ยุคก่อนการใช้ไฟฟ้า  ยุคที่มีการใช้ไฟฟ้า เครื่องคำนวณในยุคประวัติศาสตร์  ลูกคิด  เครื่องคำนวณของปาสคาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พัฒนาการของ คอมพิวเตอร์. พัฒนาการจากอดีตถึงปัจจุบัน  ยุคก่อนการใช้ไฟฟ้า  ยุคที่มีการใช้ไฟฟ้า เครื่องคำนวณในยุคประวัติศาสตร์  ลูกคิด  เครื่องคำนวณของปาสคาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พัฒนาการของ คอมพิวเตอร์

2 พัฒนาการจากอดีตถึงปัจจุบัน  ยุคก่อนการใช้ไฟฟ้า  ยุคที่มีการใช้ไฟฟ้า เครื่องคำนวณในยุคประวัติศาสตร์  ลูกคิด  เครื่องคำนวณของปาสคาล  เครื่องทอผ้าอัตโนมัติด้วยกลไกล  เครื่องคำนวณมาร์กวัน

3 ยุคก่อนการใช้ไฟฟ้า  ลูกคิด  เครื่องคำนวณของปาสคาล  เครื่องทอผ้าอัตโนมัติด้วยกลไกล

4 ยุคที่มีการใช้ไฟฟ้า  เครื่องคำนวณมาร์กวัน

5 ลูกคิด  ลูกคิด (Abacus) เป็นเครื่องคำนวณเครื่องแรก ที่มนุษย์ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา โดยชาว ตะวันออก ( ชาวจีน ) และยังมีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีลักษณะต่างๆ ออกไป เช่น ลักษณะลูกคิดของ จีน ซึ่งมีตัวนับรางบน สองแถว ขณะที่ลูกคิดของ ญี่ปุ่นมีตัวนับรางบนเพียงแถวเดียว แม้เป็นอุปกรณ์ สมัยเก่า แต่ก็มีความสามารถในการคำนวณเลขได้ ทุกระบบ

6 เครื่องคำนวณของปาสคาล  เครื่องคำนวณของปาสกาล ประดิษฐ์ในปี ค. ศ. 1642 โดย เบลส์ ปาสกาล (Blaise Pascal :1623 - 1662) นักคณิตศาสตร์ชาว ฝรั่งเศส โดยเครื่องคำนวณนี้มีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม มีฟันเฟืองสำหรับตั้งและหมุนตัวเลขอยู่ด้านบน ถือได้ว่า เป็น “ เครื่องคำนวณใช้เฟืองเครื่องแรก ” โดยใช้หลักการ หมุนของเฟือง และการทดเลขเมื่อเฟืองหมุนไปครบรอบ โดยแสดงตัวเลขออกที่หน้าปัด เครื่องมือของปาสคาล สามารถใช้ได้ดีในการคำนวณการบวกและลบ ส่วนการ คูณและหารยังไม่ดีเท่าที่ควร

7 เครื่องคำนวณ ปาสคาล

8 เครื่องทอผ้าอัตโนมัติด้วยกลไกล  ปี ค. ศ. 1801 โจเซฟ แมรี่ แจคคาร์ด (Joseph Marie Jacuard ) ช่างทอผ้าชาวฝรั่งเศส ได้พัฒนาเครื่องทอผ้า ให้ทอลายได้ตามรูปแบบที่ต้องการ โดยการใช้เทป กระดาษเจาะรูควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องทอผ้า

9 เครื่องผลต่างของแบบเบจ (Babbage's Difference Engine)  ชาร์ลส แบบเบจ (Charles Babbage: 1792 - 1871) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ประดิษฐ์เครื่องผลต่าง (Difference Engine) ขึ้นมาในปี 1832 เป็นเครื่อง คำนวณที่ประกอบด้วยฟันเฟืองจำนวนมาก สามารถ คำนวณค่าของตารางได้โดยอัตโนมัติ แล้วส่งผลลัพธ์ไป ตอกลงบนแผ่นพิมพ์สำหรับนำไปพิมพ์ได้ทันที

10 เครื่องวิเคราะห์ของแบบเบจ (Babbage's Analytical Engine)  ต่อมาแบบเบจได้พัฒนาเครื่องวิเคราะห์ ซึ่งจะ ประกอบด้วย  หน่วยความจำ ซึ่งก็คือ ฟันเฟือง  หน่วยคำนวณ ที่สามารถบวกลบคูณหารได้  บัตรปฏิบัติ คล้าย ๆ บัตรเจาะรู้ใช้เป็นตัวเลือก ว่าจะคำนวณอะไร  บัตรตัวแปร ใช้เลือกว่าจะใช้ข้อมูลจาก หน่วยความจำใด  ส่วนแสดงผล คือ เครื่องพิมพ์ หรือเครื่อง เจาะบัตร  บุคคลที่นำแนวคิดของแบบเบจมาสร้างเครื่อง ก็คือ ลูกชายของแบบเบจ ชื่อ เฮนรี่ (Henry) ในปี 1910

11 เครื่องวิเคราะห์ของ แบบเบจ

12  จากการคำนวณด้วยเครื่องวิเคราะห์นี้มีลักษณะใกล้เคียง กับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน จึงทำให้ ชาร์ลส แบบเบจ (Charles Babbage) ได้รับการยกย่อง ว่าเป็น “ บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ ”

13 เครื่องคำนวณมาร์กวัน (Mark I)  ในปี ค. ศ. 1896 ฮอลเลอริช ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท เพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรช่วยในการคำนวณ โดยใช้ ชื่อบริษัท คอมพิวติง เทบบูลาติง เรดคอสติง หลังจากนั้น ใน ปี ค. ศ. 1943 เปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัทไอบีเอ็ม (International Business Machine : IBM) บริษัท ไอบีเอ็ม นี้มีบทบาทสำคัญในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่นแรก ๆ ของโลก  Mark I เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ของไอบีเอ็มในปี 1943 บริษัทไอบีเอ็ม (IBM: International Business Machines Co.,) โดยโธมัส เจ. วัตสัน (Thomas J. Watson) ได้พัฒนาเครื่องคำนวณที่มีความสามารถ เทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ เป็นการนำเอาเทคโนโลยีเครื่อง วิเคราะห์แบบแบบเบจมาปรับปรุง

14  ในปี 1943 บริษัทไอบีเอ็ม (IBM: International Business Machines Co.,) โดยโธมัส เจ. วัตสัน (Thomas J. Watson) ได้พัฒนาเครื่องคำนวณที่มี ความสามารถเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ ซึ่งก็คือ เครื่องคิด เลขที่ใช้เครื่องกลไฟฟ้าเป็นตัวทำงาน ประกอบด้วย ฟันเฟืองในการทำงาน อันเป็นการนำเอาเทคโนโลยี เครื่องวิเคราะห์แบบแบบเบจมาปรับปรุงนั่นเอง เครื่องนี้ยัง ไม่สามารถบันทึกคำสั่งไว้ในเครื่องได้ มีความสูง 8 ฟุต ยาว 55 ฟุต ซึ่งก็คือ เครื่อง Mark I หรือชื่อทางการว่า Automatic Sequence Controlled Calculator


ดาวน์โหลด ppt พัฒนาการของ คอมพิวเตอร์. พัฒนาการจากอดีตถึงปัจจุบัน  ยุคก่อนการใช้ไฟฟ้า  ยุคที่มีการใช้ไฟฟ้า เครื่องคำนวณในยุคประวัติศาสตร์  ลูกคิด  เครื่องคำนวณของปาสคาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google