งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Programs of the Intel® Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel. Copyright © 2007, Intel Corporation. All rights reserved. Intel,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Programs of the Intel® Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel. Copyright © 2007, Intel Corporation. All rights reserved. Intel,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Programs of the Intel® Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel. Copyright © 2007, Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Intel Education Initiative, and Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Creating Effective Questions คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้

2 Copyright © 2008, Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Intel Education Initiative, and Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 2 ทำไมเราใช้คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีในโครงงานควร : – กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน – ช่วยนักเรียนให้รู้จักกำกับตนเองมากขึ้น – ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โครงงานควรเตรียมภาระงานและคำถามที่ท้าทายมากกว่าเพียงประสบการณ์ อย่างเดียวกับโครงงานแบบเก่า โครงงานที่ดีกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักแสดงความคิดเห็น ประเมิน วิเคราะห์ และ หรือสังเคราะห์ เนื้อหาสาระ ไม่ใช่แค่ให้นิยาม หรือทวนซ้ำข้อเท็จขริง การนำเทคโนโลยีไปใช้กับโครงงานแบบเก่าไม่ได้นำไปสู่การเรียนรู้ที่ยิ่ง ใหญ่ขึ้นของนักเรียน

3 Copyright © 2008, Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Intel Education Initiative, and Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 3 อะไรที่ ไม่ใช่ คำถามสร้างพลังคิด : ไม่สามารถตอบได้ด้วย ใช่หรือไม่ใช่ ไม่สามารถตอบได้ด้วยการคัดลอกหรือทวนซ้ำจากแหล่งความรู้อื่น ๆ ไม่สามารถตอบด้วยข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงหรือ การเชื่อมโยงที่ง่าย คำถามสร้างพลังคิดไม่ใช่คำถามสร้างพลังคิด เราเหมือนสัตว์อย่างไรสัตว์ต้องการอะไรในการดำรงชีวิต เราแตกต่างกันขนาดนั้นเชียวหรือชีวิตในประเทศอื่นแตกต่างกันอย่างไร เพียงเพราะเราทำได้ เราควรทำหรืออะไรคือนัยยะของวิศวพันธุกรรม

4 Copyright © 2008, Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Intel Education Initiative, and Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 4 อะไรคือความแตกต่างระหว่างคำถามสร้างพลังคิดและ คำถามประจำหน่วย สิ่งที่ทำให้คำถามเป็นคำถามสร้างพลังคิดหรือคำถามประจำหน่วยไม่ใช่เพราะเป็นแค่ คำถามแต่เราใช้อย่างไรในการเรียนการสอน “ ความขัดแย้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ” สามารถเป็นได้ทั้งคำถามสร้าง พลังคิดหรือคำถามประจำหน่วย : – คำถามสร้างพลังคิด – เป็นคำถามชี้นำที่ครอบคลุมตลอดทั้งปีในวิชาสังคมศึกษา เช่น นักสำรวจของโลก การปฏิวัติอุตสาหกรรมและสงครามโลกครั้งที่สอง – คำถามสร้างพลังคิด – เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการเรียนรู้ข้ามสาระของนักเรียน สาขาภาษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์และศิลปะประยุกต์เพื่อถกเถียงในเรื่อง แง่มุมที่แตกต่างกันของคำถาม – คำถามประจำหน่วย – เป็นคำถามในหน่วยการเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง เช่น วิวัฒนาการ

5 Copyright © 2008, Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Intel Education Initiative, and Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 5 คำถามประจำหน่วยที่แตกต่างสนับสนุนคำถามสร้าง พลังคิดเพียงคำถามเดียวในห้องเรียนได้อย่างไร คำถามประจำหน่วยนักสำรวจยุคแรก : ทำไมละทิ้งบ้านเรือนและครอบครัวเพื่อสร้าง ชีวิตใหม่ในดินแดนที่ไม่คุ้นเคย คำถามประจำหน่วยสงคราม กลางเมือง : ทำไมคนเราต่อสู้กับพี่น้อง เพื่อน บ้านและเพื่อนจนถึงชีวิต คำถามประจำหน่วยปฏิวัติฝรั่งเศส : อะไรที่สามารถเคลื่อนย้ายฝูงชนไปสู่จลาจล การปฏิวัติฝรั่งเศสเปลี่ยนแปลงโลกและตัวเราได้อย่างไร

6 Copyright © 2008, Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Intel Education Initiative, and Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 6 เคล็ดลับในการเขียนคำถามสร้างพลังคิดและคำถามประจำ หน่วย คิดคำถามด้วยตนเอง จากนั้นทำงานร่วมกับเพื่อน หรือร่วมกับนักเรียนเพื่อปรับ คำถาม คำถามสร้างพลังคิดมักขึ้นต้นด้วยทำไมและอย่างไรมากกว่า อะไร ใคร หรือเมื่อไร หลีกเลี่ยงคำถามที่ต้องการนิยามหรือความเข้าใจในเรื่องกระบวนการที่ “ ง่าย ” ถามตัวเองว่าถ้าคำถามนั้นมีเพียงหนึ่งคำตอบ หรือกลุ่มคำตอบที่แคบ เฉพาะเจาะจง หรือไม่ ถ้าใช่ คำถามเหล่านั้นไม่ใช่คำถามสร้างพลังคิดหรือคำถามประจำหน่วย อะไรคือวงจรชีวิตของกบ โมซาร์ทคือใคร คำถามเหล่านั้นต้องการให้นักเรียนสะท้อนความเห็น ประเมิน วิเคราะห์ หรือ สังเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้ใช่หรือไม่ นักเรียนจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อตอบคำถามได้อย่างดีใช่หรือไม่

7 Copyright © 2008, Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Intel Education Initiative, and Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. 7 เคล็ดลับในการเขียนคำถามสร้างพลังคิดและคำถามประจำ หน่วย ( ต่อ ) นึกถึงว่าทำไมหัวเรื่องนั้นสำคัญที่ต้องสอน คำถามอะไรที่ดึงดูดให้นักวิชาการ ค้นคว้ามาโดยตลอด มนุษยชาติแสวงหาความรู้ที่นักเรียนต้องการอย่างไร เพื่อที่จะเข้าใจโลกที่อยู่รอบตัวได้ – ทำไมจักรวาลเป็นอย่างที่เป็นอยู่ ทำไมสาระการเรียนรู้นี้เหมาะกับ “ โลกแห่งความจริง ” นักเรียนสามารถสร้างความเชื่อมโยงอะไรกับชีวิตของตนเอง – อะไรทำให้ร่างกายของฉันทำงาน – ฉันสามารถทำอะไรเพื่อที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี

8 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others.


ดาวน์โหลด ppt Programs of the Intel® Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel. Copyright © 2007, Intel Corporation. All rights reserved. Intel,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google