งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

颜  Yánsè โครงงาน เสนอ อาจารย์ธัญธิตา เมฆลัย จัดทำโดย นางสาวพรกนก ช่วยทอง นางสาวเพชรา บัวชู นายจิรศักดิ์ ก่อ สกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "颜  Yánsè โครงงาน เสนอ อาจารย์ธัญธิตา เมฆลัย จัดทำโดย นางสาวพรกนก ช่วยทอง นางสาวเพชรา บัวชู นายจิรศักดิ์ ก่อ สกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 颜  Yánsè โครงงาน เสนอ อาจารย์ธัญธิตา เมฆลัย จัดทำโดย นางสาวพรกนก ช่วยทอง นางสาวเพชรา บัวชู นายจิรศักดิ์ ก่อ สกุล

2 ทุกวันนี้เราคงปฏิเสธ ไม่ได้นะคะว่าสีนั้นมี อิทธิพลต่อชีวิตของ เรา อย่างเช่น ออกรถ ใหม่, เลือกเสื้อผ้า, ซื้อ มือถือหรือแม้แต่ของ ใช้ในชีวิตประจำวัน สีแต่ละสีนั้นให้ผล ในทางจิตวิทยา ซึ่ง เป็นตัวกระตุ้นให้ คนเรามีความรู้สึก ต่างกันไปตามสีนั้น ไม่ ว่าจะเป็นรู้สึกผ่อน คลาย, เยือกเย็น, หม่นหมอง ฯลฯ ปฏิกิริยาที่มีต่อสีใดสี หนึ่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ หลายปัจจัย เช่น วัฒนธรรม หรือความ เป็นสากล ยกตัวอย่าง คนจีนถือว่าสีแดงเป็น สีแห่งความโชคดีส่วน ในทางสากลถือว่าสี แดงหมายถึงความรัก

3 ความเชื่อเรื่อง สี ของชาว จีน สีมงคล สีแดง สีแดงเป็นสีนำ โชค สีแห่งความสุข แสง สว่างและความอบอุ่น สีเหลือง, สีทอง สีเงิน สี อัปมงคล สีดำ สีขาว

4 สี กับ ธาตุทั้ง 5 ของชาวจีน สำหรับในวิชาภูมิปัญญาจีนแล้วสีนั้นจะแบ่งเป็น 5 ธาตุเท่านั้น เนื่องจากชาวจีนนั้นเชื่อว่าทุก สรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนั้น สามารถแบ่งออกเป็นธาตุต่างๆทั้ง 5 ธาตุ ( ดิน ทอง น้ำ ไม้ ไฟ ) ธาตุดิน ได้แก่ สีเหลือง, ส้ม, น้ำตาล, ครีม, อิฐ, สี แทน ธาตุทอง ได้แก่ ทอง สีขาว, เงิน, ทอง ธาตุน้ำ ได้แก่ สีฟ้า, น้ำเงิน, ดำ, เทาเข้ม ธาตุไม้ ได้แก่ สีเขียว ( แก่และอ่อน ) ธาตุไฟ ได้แก่ สีแดง, ม่วงแดง, ชมพู

5 การเลือกใช้สี ตามหลัก ภูมิปัญญาจีน ธาตุไม้ เปรียบเหมือนการพัฒนา เมตตา วิชาการ ความคิดสร้างสรรค์เหมือนต้นไม้เป็น สิ่งมีชีวิตที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนการพัฒนาไป และต้นไม้นั้นแตกกิ่งก้านสาขาจากลำต้นเปรียบ เหมือนความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนานาที่แตก แขนง ซึ่งสีเขียวนั้นเป็นพลังของธาตุไม้ซึ่งเป็นสี ของการเจริญเติบโต ฟื้นฟูสิ่งต่างๆ ธาตุไฟ เปรียบเหมือนเปลวไฟที่โดดเด่น จึงเกี่ยวกับ ชื่อเสียง การแสดงออก การให้ ความรู้ให้กระจ่าง นอกจากนี้เป็นสีที่กระตุ้น พลังงานได้มากจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม เพราะสามารถกระตุ้นพลังงานที่ดีหรือที่ร้ายได้ ธาตุดิน ซึ่งเปรียบได้กับดิน หิน ทรายที่รองรับสรรพสิ่งทุก อย่างบนโลกนี้จึงเปรียบเสมือน ความอดทน หนักแน่น มั่นคง ยึดมั่นในสิ่งที่เป็นอยู่ ธาตุทอง ซึ่งเปรียบได้กับ โลหะที่มีความแข็งแรง ความ ชัดเจน เร็วแรง เฉียบคม ความ แน่นอนเด็ดขาด ยุติธรรม ธาตุน้ำ เปรียบเสมือน ความใสของปัญญา ความลึกซึ้ง ของความคิดเหมือนน้ำที่ใส สะอาด นอกจากนี้น้ำเป็นสิ่งที่ สามารถไหลไปได้ทุกแห่งหน เปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุ ได้จึงเปรียบเสมือนกับการพลิก แพลง ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งต่างๆ นั้นได้ และเป็นสีที่ช่วยในการ บำบัดโรคได้ดีอีกด้วย

6 สี กับ ความเชื่อ สีรถ ถูก โฉลก ตารางวันเกิด และ สีรถ

7  http://www.baannatura.com/th/fengshui/content/detail/204.ht ml http://www.baannatura.com/th/fengshui/content/detail/204.ht ml  http://www.novabizz.com/CDC/Interior/Interior_Colour_Fengs hui.htm http://www.novabizz.com/CDC/Interior/Interior_Colour_Fengs hui.htm  http://www.oknation.net/blog/webmasterbangkok http://www.oknation.net/blog/webmasterbangkok  http://writer.dek- d.com/writer/story/viewlongc.php?id=428616&chapter=96 http://writer.dek- d.com/writer/story/viewlongc.php?id=428616&chapter=96  http://www.brandage.com/Modules/DesktopModules/Article/ArticleD etail.aspx?tabID=7&ArticleID=2048&ModuleID=701&GroupID=653


ดาวน์โหลด ppt 颜  Yánsè โครงงาน เสนอ อาจารย์ธัญธิตา เมฆลัย จัดทำโดย นางสาวพรกนก ช่วยทอง นางสาวเพชรา บัวชู นายจิรศักดิ์ ก่อ สกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google