งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน เรื่อง การทำผ้าไหม เสนอ อาจารย์ ชัยชาญ วงศ์สามัญ จำทำโดย 1. นาสาวอุทุมวรรณ โพธิ์ศรี 523220091-3 2. นาวสาวนันทวัน อัมพะวา 523220080-0 3. นาสาวพัสตราภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน เรื่อง การทำผ้าไหม เสนอ อาจารย์ ชัยชาญ วงศ์สามัญ จำทำโดย 1. นาสาวอุทุมวรรณ โพธิ์ศรี 523220091-3 2. นาวสาวนันทวัน อัมพะวา 523220080-0 3. นาสาวพัสตราภรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายงาน เรื่อง การทำผ้าไหม เสนอ อาจารย์ ชัยชาญ วงศ์สามัญ จำทำโดย 1. นาสาวอุทุมวรรณ โพธิ์ศรี 523220091-3 2. นาวสาวนันทวัน อัมพะวา 523220080-0 3. นาสาวพัสตราภรณ์ ดีสิน 523220160-0 4. นางสาวเจนจิรา ประกอบศรี 523220157-9 5. นางสาวปิยะนันท์ นาเรือง 523220159-5 6. นางสาวช่อมณี แซ่ม้อ 523220158-7 7. นายกิตติพงษ์ ทองแจ่ม 523220075-1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 ความเป็นมาของผ้าไหม ไหม เป็นแมลงประเภทผีเสื้อตัวหนอนไหม กินพืชได้หลายชนิด แต่ ชอบกินใบหม่อนมากที่สุด ทว่าหม่อนจัดเป็นพืชยืนต้นซึ่ง เจริญเติบโตค่อนข้างช้าด้วยเหตุนี้ชาวบ้านที่เลี้ยงไหมจึงมักปลูก สวนหม่อนควบคู่ไปด้วยอยู่เสมอเชื่อกันว่ามนุษย์เริ่มเลี้ยงไหมเป็น ครั้งแรก ในประเทศจีนเมื่อประมาณ 5,000 ปีมาแล้ว วงจรชีวิตของ ไหมประกอบด้วย ระยะที่เป็นไข่ ระยะตัวหนอน ระยะดักแด้ และระยะ ผีเสื้อ คุณสมบัติพิเศษของตัวไหมคือ ช่วงระยะซึ่งเป็นดักแด้ ตัว หนอนจะสร้างรังไหมห่อหุ้มตัวเอง และรังไหมนี่เองที่สามารถสาว ออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆซึ่งมีความเหนียว และเป็นมันวาวสวยงาม เหมาะต่อการนำไปทอเป็นผืนผ้า

4

5

6 ประวัติผ้าไหมในประเทศไทย ผ้าไหมไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมการแต่งกาย ที่สืบสานกันมากว่า 3,000 ปีมาแล้ว โดยมีแหล่งสำคัญอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้ขยายไปยัง ภาคเหนือตอนบนจนปัจจุบันได้แพร่กระจายไปทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งมี ความแตกต่างกันในลวดลายตามเชิงความคิดและวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงฟื้นฟูไหมไทย วัสดุ ธรรมชาติที่ทรงคุณค่าทางเศรษฐกิจ คงไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าเส้นใยไหมที่ทำ ให้ได้สิ่งทอที่สวยงาม ดังเช่นผ้าไหมไทยที่มีความงามเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวจนมีชื่อเสียงลือไปทั่วโลก การผลิตไหมในประเทศไทยได้เริ่ม พัฒนาขึ้น เมื่อรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นยุคแห่งการฟื้นฟูส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม สาวไหม และทอผ้าไหม จนปัจจุบันการผลิตไหมในประเทศไทยเป็นการสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชากร

7

8

9 ขั้นตอนในการทอผ้าไหม 1. สืบเส้นด้ายยืนเข้ากับแกนม้วนด้ายยืนและร้อยปลาย ด้ายแต่ละเส้นเข้าในตะกอแต่ละชุดและฟันหวีดึงปลาย เส้นด้ายยืนทั้งหมดม้วนเข้ากับแกนม้วนผ้าอีกด้านหนึ่งปรับ ความตึงหย่อนให้พอเหมาะกรอด้ายเข้ากระสวยเพื่อใช้เป็น ด้ามพุ่ง 2. เริ่มการทอโดยกดเครื่องแยกหมู่ตะกอเส้นด้ายยืนชุดที่ 1. จะถูกแยกออกและเกิดช่องว่างสอดกระสวยด้ายพุ่งผ่าน สลับตะกอชุดที่ (1) ยกตะกอชุดที่ 2. สอดกระสวยด้ายพุ่งกลับ ทำสลับกันไปเรื่อย ๆ

10

11 3. การกระทบฟันหวี ( ฟืม ) เมื่อสอดกระสวย ด้ายพุ่งกลับก็จะกระทบ ฟันหวี เพื่อให้ด้ายพุ่ง แนบติดกัน ได้เนื้อผ้าที่แน่นหนา 4. การเก็บหรือม้วนผ้า เมื่อทอผ้าได้ พอประมาณแล้วก็จะม้วนเก็บในแกนม้วนผ้า โดยผ่อนแกนด้ายยืนให้คลายออก และปรับ ความตึงหย่อนใหม่ให้พอเหมาะ

12 เทคนิคพิเศษที่ใช้ในการทอผ้า การขิด ขิด หมายถึง กรรมวิธีในการทอผ้าเพื่อให้เกิดลวดลาย ต่างๆ ขึ้นมา โดยวิธีการเพิ่มเส้นด้ายพุ่งพิเศษในระหว่างการ ทอ เพื่อให้เกิดลวดลายที่โดดเด่นกว่าสีพื้น วิธีการทำคือ ใช้ไม้เขี่ย หรือสะกิด เพื่อช้อนเส้นด้ายยืนขึ้น แล้วสอดเส้นด้ายพุ่งไปตาม แนวที่ถูกจัดช้อนจังหวะการสอดเส้นด้ายพุ่งนี่เองที่ทำให้เกิดเป็น ลวดลายต่างๆ

13 การจก เป็นเทคนิคการทอผ้าเพื่อให้เกิดลวดลายต่างๆ โดยเพิ่มเส้นด้ายพุ่งพิเศษสอดขึ้นลง วิธีการคือ ใช้ขนเม่น ไม้ หรือนิ้ว สอดเส้นด้ายยืนขึ้นแล้วสอดเส้นด้ายพุ่งพิเศษ เข้าไปซึ่งจะทำให้เกิดเป็นลวดลายเป็นช่วงๆสามารถทำ สลับสีลวดลายได้หลากสีซึ่งจะแตกต่างจากการขิดตรงที่ ขิดที่เป็นการใช้เส้นด้ายพุ่งพิเศษเพียงสีเดียวการทอผ้าวิธี จกใช้เวลานานมากมักทำเป็นผืนผ้าหน้าแคบใช้ต่อกับตัว ซิ่นเรียกว่า “ ซิ่นตีนจก ”

14

15 อ้างอิง แม่เกตุ มุงคุณคำชาว ( ชาวบ้านคำแมด อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น ) แม่โต่ม สายแสน ( ชาวบ้านคำแมด อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น )

16 จบการนำเสนอแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รายงาน เรื่อง การทำผ้าไหม เสนอ อาจารย์ ชัยชาญ วงศ์สามัญ จำทำโดย 1. นาสาวอุทุมวรรณ โพธิ์ศรี 523220091-3 2. นาวสาวนันทวัน อัมพะวา 523220080-0 3. นาสาวพัสตราภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google