งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรูไนซาลามัต ดาตัง อินโดนีเซียซาลามัต เซียง มาเลเซียซาลามัต ดาตัง ฟิลิปปินส์กูมุสตา สิงคโปร์หนีห่าว ไทยสวัสดี กัมพูชาซัวสเด ลาวสะบายดี พม่ามิงกาลาบา เวียดนามซินจ่าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรูไนซาลามัต ดาตัง อินโดนีเซียซาลามัต เซียง มาเลเซียซาลามัต ดาตัง ฟิลิปปินส์กูมุสตา สิงคโปร์หนีห่าว ไทยสวัสดี กัมพูชาซัวสเด ลาวสะบายดี พม่ามิงกาลาบา เวียดนามซินจ่าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรูไนซาลามัต ดาตัง อินโดนีเซียซาลามัต เซียง มาเลเซียซาลามัต ดาตัง ฟิลิปปินส์กูมุสตา สิงคโปร์หนีห่าว ไทยสวัสดี กัมพูชาซัวสเด ลาวสะบายดี พม่ามิงกาลาบา เวียดนามซินจ่าว

2

3 nǐ hǎo dà chuān 你 好, 大 川! สวัสดีครับ ต้า ชวน nǐ hǎo 你 好 ! สวัสดีครับ nǐ hǎo dà chuān 你 好, 大 川! สวัสดีครับ ต้า ชวน nǐ hǎo 你 好 ! สวัสดีครับ

4 wánɡ jūn nǐ hǎo mɑ 王 军, 你 好 吗? หวาง จวิน คุณสบายดีไหมคะ wǒ hěn hǎo nǐ ne 我 很 好, 你 呢? ผมสบายดี แล้วคุณล่ะ wǒ yě hěn hǎo nǐ hǎo dà chuān 我 也 很 好。 你 好, 大 川! ดิฉันก็สบายดีค่ะ สวัสดีค่ะ ต้า ชวน nǐ hǎo 你 好! สวัสดีครับ wánɡ jūn nǐ hǎo mɑ 王 军, 你 好 吗? หวาง จวิน คุณสบายดีไหมคะ wǒ hěn hǎo nǐ ne 我 很 好, 你 呢? ผมสบายดี แล้วคุณล่ะ wǒ yě hěn hǎo nǐ hǎo dà chuān 我 也 很 好。 你 好, 大 川! ดิฉันก็สบายดีค่ะ สวัสดีค่ะ ต้า ชวน nǐ hǎo 你 好! สวัสดีครับ

5 你好! "(nǐ hǎo) เป็นประโยค ทักทายที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ประโยคนี้สามารถใช้ได้ในทุก สถานการณ์และใช้ได้กับบุคคลทุก ระดับ โดยคู่สนทนาก็จะใช้ " 你好! "(nǐ hǎo) ในการตอบรับคำทักทายนี้ เช่นกัน

6 " 你好吗? "(nǐ hǎo ma) เป็น ประโยคทักทายที่ใช้บ่อย โดยทั่วไป จะใช้กับคนรู้จักและใช้ประโยค " 我很 好 "(wǒ hěn hǎo). ในตอบรับการ ทักทายนี้ี้ " 你好吗? "(nǐ hǎo ma) เป็น ประโยคทักทายที่ใช้บ่อย โดยทั่วไป จะใช้กับคนรู้จักและใช้ประโยค " 我很 好 "(wǒ hěn hǎo). ในตอบรับการ ทักทายนี้ี้

7 " 很 "(hěn) มีความหมายว่า " มาก " แต่ การใช้คำนี้แตกต่างจากการใช้คำว่า " มาก " ในภาษาไทย " 很 " มักทำ หน้าที่เป็นคำวิเศษณ์ขยายหน้า คำคุณศัพท์โดยไม่แสดงความหมาย บอกระดับว่า " มาก " ตามตัวอักษรที่ ปรากฎ เนื่องจากโดยทั่วไป คำคุณศัพท์ในภาษาจีนไม่สามารถทำ หน้าที่เป็นภาคแสดงของประโยคได้ ด้วยตัวเอง ดังนั้นจึงต้องอาศัยคำ วิเศษณ์ต่างๆ เช่น คำว่า " 很 " มา ขยายเพิ่ม เพื่อให้คำคุณศัพท์นั้น กลายเป็นภาคแสดงของประโยค

8 " 吗 "(ma) และ " 呢 "(ne) ต่าง เป็นคำช่วยน้ำเสียง เรามักจะ เติมสองคำนี้ไว้ท้ายประโยค เพื่อทำให้ประโยคกลายเป็น ประโยคคำถาม โดยทั่วไป " 吗 " สามารถเทียบได้กับคำว่า " ไหม " และ " 呢 " สามารถเทียบ ได้กับคำว่า " ล่ะ " ในภาษาไทย

9

10


ดาวน์โหลด ppt บรูไนซาลามัต ดาตัง อินโดนีเซียซาลามัต เซียง มาเลเซียซาลามัต ดาตัง ฟิลิปปินส์กูมุสตา สิงคโปร์หนีห่าว ไทยสวัสดี กัมพูชาซัวสเด ลาวสะบายดี พม่ามิงกาลาบา เวียดนามซินจ่าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google