งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระหว่างกรุงเทพมหานคร และนครคุนหมิง. ความสำคัญของ การอบรมเพื่อ  ปูพื้นฐานภาษาจีนขั้น พื้นฐาน  รู้หลักในการออกเสียง  เน้นการสื่อสาร ( การพูด และฟัง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระหว่างกรุงเทพมหานคร และนครคุนหมิง. ความสำคัญของ การอบรมเพื่อ  ปูพื้นฐานภาษาจีนขั้น พื้นฐาน  รู้หลักในการออกเสียง  เน้นการสื่อสาร ( การพูด และฟัง )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระหว่างกรุงเทพมหานคร และนครคุนหมิง

2 ความสำคัญของ การอบรมเพื่อ  ปูพื้นฐานภาษาจีนขั้น พื้นฐาน  รู้หลักในการออกเสียง  เน้นการสื่อสาร ( การพูด และฟัง )  นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

3 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับภาษาจีน กลาง » ความหมาย » ระดับของภาษา » ลักษณะของภาษา » แนวทางการเรียน การสอน

4 หลักในการออกเสียง ภาษาจีนกลาง 汉语法音 Hanyu 《 汉语 》คือ ตัวอักษร Pin yin 《 拼音 》คือ สัญลักษณ์ในการออก เสียงของภาษาจีน กลาง

5 เสียงพยัญชนะจีน 《声母》 มี 21 เสียง bpmf dtnl zhchshr เสียงพยัญชนะจีน 《声母》 มี 21 เสียง bpmfbpmf dtnldtnl zhchshr

6 เสียงสระ《韵母》มี 38 เสียง – สระเดี่ยว 9 เสียง – สระประสม 13 เสียง – สระนาสิก 16 เสียง

7 เสียงวรรณยุกต์ มี 4 เสียง ( พินอิน ) เสียงที่ 1 ใช้สัญลักษณ์ - เทียบ เสียงสามัญในไทย เสียงที่ 2 ใช้สัญลักษณ์ / เทียบเสียงจัตวาในไทย เสียงที่ 3 ใช้สัญลักษณ์ v เทียบเสียงเอกในไทย เสียงที่ 4 ใช้สัญลักษณ์ \ เทียบ เสียงโทในไทย นอกจากนี้ยังมีอีก 1 เสียง เรียกว่าเสียงเบา ไม่มีสัญลักษณ์ตัวใดบ่ง บอก

8 ระดับเสียงตาม วรรณยุกต์ »bā bá ba ba »bō bó bŏ bò

9 ลายเสันในตัวอักษรจีน ที่สำคัญ heng gou shu pie na

10 คำศัพท์ภาษาจีนแบบง่ายที่ต้อง ใช้ประจำวัน เช่น ฉัน wo 我 เธอ ni 你 เรา ta 他 กิน chi 吃 ดื่ม he 喝 รัก ai 爱 แล้ว le 了 ไหม ma 吗 ไม่ bu 不 ไป qu 去

11 ประโยคง่ายๆที่ใช้ประจำวัน สวัสดี ni hao 你好 ขอบคุณ xie xie 谢谢 ขอโทษ dui bu qi 对不 起 ลาก่อน zai jian 再见 ยินดีต้อนรับ huan ying 欢 迎

12 ภาษาที่สร้างสัมพันธภาพ ที่ดี Kuai le 快乐 gao xing 高兴 Ping an 平安 xing fu 幸福 hen hao 很好 jian kang 健康 Jin yu man tang 金玉满堂 yi lu ping an 一路平安

13 ภาษาที่ใช้สอบถาม บอก ความต้องการ อะไร shen me 什么 เท่าไร duo shao 多少 เป็นอย่างไร Zen me yang 怎么 样 ฉันมี.......... Wo you 我 有。。。。 ฉันต้องการ.........wo yao 我 要。。。

14 再 见

15 ขอขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt ระหว่างกรุงเทพมหานคร และนครคุนหมิง. ความสำคัญของ การอบรมเพื่อ  ปูพื้นฐานภาษาจีนขั้น พื้นฐาน  รู้หลักในการออกเสียง  เน้นการสื่อสาร ( การพูด และฟัง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google