งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงงาน “ หนังสือทำมือ ” โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงงาน “ หนังสือทำมือ ” โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงงาน “ หนังสือทำมือ ” โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

2 ที่มาของโครงงาน การเตรียมตัวที่ดี เพื่อไปศึกษาต่อประเทศจีนนั้น นอกจากความสำเร็จทางการศึกษาที่จะได้รับ มาแล้วนั้น ยังได้รับประสบการณ์ต่างๆในการ เรียนรู้ เข้าใจ และยอมรับในวิถีชีวิต วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมของชาวจีนด้วย ดังนั้นโครงงานนี้ จึงทำขึ้นเพื่อศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล หรือเรื่องราวต่างๆที่สามารถทำให้บุคคลที่ ต้องการเดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีน นำไปใช้ เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่ประเทศจีนได้ อย่างมีความสุข

3 ขั้นตอนการทำโครงงาน ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตที่ประเทศจีน โดยใช้ แหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หรือ สอบถาม ข้อมูลจากผู้มีประสบการณ์เดินทางไปประเทศ จีน เรียบเรียงเนื้อหาให้ครบถ้วน และสมบูรณ์ โดย ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน หรือผู้รู้ที่สามารถให้คำแนะนำได้ ออกแบบรูปเล่ม หนังสือทำมือ ตามแนวคิดที่ ต้องการ โดยไปขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่สอน ในวิชาศิลปะ และลงมือปฏิบัติ

4 ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตที่ประเทศจีน การทักทายของชาวจีน 1. เมื่อพบคนที่ไม่รู้จักมาก่อนหรือคนที่ไม่คุ้นเคย มักทักทายกันด้วย ประโยค " 你好 " nǐ hǎo ( สวัสดีค่ะ / ครับ ) 2. การทักทายคนคุ้นเคยหรือเพื่อน มักเลือกใช้ประโยคทักทายโดย พิจารณาว่าคู่สนทนากำลังทำอะไรอยู่ รูปแบบประโยคทักทายจึง แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ เช่น หากพบคู่สนทนาในช่วงเวลา รับประทานอาหาร มักจะถามว่า " 吃饭了吗 ? " chī fàn le ma? ( กิน ข้าวหรือยัง ?) คนจีนใช้ประโยคเหล่านี้ทักทายกันในกลุ่มเพื่อนและคนคุ้นเคย โดยที่ผู้พูดอาจไม่ได้ต้องการทราบว่า คู่สนทนากำลังทำอะไรอยู่ เพียงแต่รู้สึกว่าการทักทายแบบนี้ให้ ความรู้สึกสนิทสนมกัน 你好

5 ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตที่ประเทศจีน ผลไม้ที่นิยมใช้รับรองแขกผู้มาเยือน ผลไม้ที่นำมา รับรองแขก ควรมีส้มรวมอยู่ด้วยเสมอ เพราะในภาษาจีน คำว่า ส้ม ออกเสียงว่า จี๋ ซึ่งแปลว่า สิริมงคล มีความหมายว่า ขอให้ แขกมีสิริมงคล และใช้ชีวิตอย่างหวานชื่นเช่นเดียวกับรสชาติ ของส้มหวาน การให้ของขวัญของชาวจีน เมื่อเราต้องการให้ ของขวัญแก่เพื่อนๆ หรือคนที่รู้จัก เคารพนับถือ สิ่งที่ไม่ควรมอบ เป็นของขวัญ คือ นาฬิกา เนื่องจากคำว่า นาฬิกา ในภาษาจีน ออกเสียงว่า “ จง ” ซึ่งมีความหมายว่า จบสิ้น สิ้นสุด หรือตาย นั่นเอง ส่วนงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด มักจะจัดขึ้นเพื่อ อวยพรผู้เฒ่าให้มีอายุยืน อาหารหลักของงานเลี้ยงชนิดนี้ ส่วนมากเป็นเส้นหมี่ ซึ่งเรียกว่า เส้นหมี่อายุยืน

6 ตัวอย่างข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตที่ประเทศจีน การดื่มชาในท้องถิ่นบางแห่งของจีน มารยาทการ ดื่มชาไม่เหมือนกัน ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อเจ้าของบ้านยก ถ้วยน้ำชามาให้ แขกต้องลุกขึ้นทันที เอาสองมือรับ ไว้และกล่าวขอบคุณ ในทางภาคใต้ของจีน เช่น มณฑลกวางตุ้ง มณฑล กวางสี เป็นต้น เมื่อเจ้าของบ้านยกชามาให้ แขก ต้องใช้นิ้วกลางขวามือเคาะโต๊ะเบา ๆ สามครั้ง เพื่อ แสดงความขอบคุณ ในบางท้องถิ่น ถ้าแขกต้องการดื่มชาต่อ ควรเหลือ น้ำชาสักเล็กน้อยไว้ในถ้วย เมื่อเจ้าของบ้านเห็น แล้ว จะรินชาเติมให้ ถ้าดื่มน้ำชาในถ้วยจนหมด เจ้าของบ้านจะเข้าใจว่าแขกไม่อยากดื่มอีก และจะ ไม่เติมน้ำชาให้อีก

7 เครือข่ายการเรียนรู้ ( เพิ่มเติม ) http://krusorndee.net/group/kittithat 01 สังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน http://krusorndee.net/group/monthien 01 ฤดูกาลของจีน http://krusorndee.net/group/nannaphat 01 เทศกาลวันสำคัญของจีน http://krusorndee.net/group/kalasinpittayasai_2012 ท่องแดนมังกร www.china2learn.com, www.jiewfudao.com www.pasajean.com, www.chinese-tools.com www.chinesenihao.com, www.wlc2china.com www.chinesetimeschool.com, www.phuketvegetarian.com www.knowchinese.com, www.lovechineseclub.com แหล่งอ้างอิงข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงงาน “ หนังสือทำมือ ” โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google