งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
คำสั่ง 1. ให้นักเรียนอ่านลำดับขั้นตอนการทำทำงานแล้วแล้วร่วมกันวางแผนวัดอุณหภูมิของอากาศในเวลาต่างๆและสถานที่ต่าง ในบริเวณโรงเรียน 2. นักเรียนทำกิจกรรมแล้วนำเสนอการทดลองตามลำดับขั้นตอนใน power point นี้

2 ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ข้อสงสัย ตอนเช้าอากาศเย็น ตอนกลางวันอากาศร้อน คำตอบที่คาดคะเน อากาศเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งวัน สมมติฐาน ช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นอุณหภูมิจะสูงกว่าช่วงอื่นๆ

3 ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
อุปกรณ์ เทอร์มอมิเตอร์ นาฬิกา วิธีการทดลอง นำเทอร์มอมิเตอร์ไปวางหรือแขวนไว้โดยไม่ให้โดนแสงโดยตรง อ่านค่าในเวลาต่างตามที่วางแผนเป็นเวลา 7 วัน นำเสนอผลการตรวจวัดอุณหภูมิตามสถานที่ต่างๆ ด้วยกราฟ

4 ตารางบันทึกผล 30 ก.ย. 55 28 32 31 29 33 วัน/เดือน/ปี บริเวณที่สังเกต
อุณหภูมิอากาศ( C) 8.00น. 10.00น. 12.00น. 14.00น. 16.00น. 30 ก.ย. 55 สวนหย่อม 28 32 31 สนามฟุตบอล 29 33 ใต้ต้นไม้ อาคารเรียน

5 ตารางบันทึกผล 1 ธ.ค. 55 29 33 31 32 30 วัน/เดือน/ปี บริเวณที่สังเกต
อุณหภูมิอากาศ(◦ C) 8.00น. 10.00น. 12.00น. 14.00น. 16.00น. 1 ธ.ค. 55 สวนหย่อม 29 33 31 สนามฟุตบอล 32 ใต้ต้นไม้ 30 อาคารเรียน

6 ตารางบันทึกผล 2 ธ.ค. 55 30 31 32 วัน/เดือน/ปี บริเวณที่สังเกต
อุณหภูมิอากาศ( C) 8.00น. 10.00น. 12.00น. 14.00น. 16.00น. 2 ธ.ค. 55 สวนหย่อม 30 31 สนามฟุตบอล 32 ใต้ต้นไม้ อาคารเรียน

7 ตารางบันทึกผล(ต่อ) 3 ธ.ค. 55 29 30 31 32 33 วัน/เดือน/ปี
บริเวณที่สังเกต อุณหภูมิอากาศ( ◦C) 8.00น. 10.00น. 12.00น. 14.00น. 16.00น. 3 ธ.ค. 55 สวนหย่อม 29 30 31 32 สนามฟุตบอล 33 ใต้ต้นไม้ อาคารเรียน

8 ตารางบันทึกผล(ต่อ) 4 ธ.ค. 55 29 30 32 31 35 34 วัน/เดือน/ปี
บริเวณที่สังเกต อุณหภูมิอากาศ(◦ C) 8.00น. 10.00น. 12.00น. 14.00น. 16.00น. 4 ธ.ค. 55 สวนหย่อม 29 30 32 31 สนามฟุตบอล 35 34 ใต้ต้นไม้ อาคารเรียน

9 ตารางบันทึกผล(ต่อ) 5 ธ.ค. 55 29 31 30 32 28 วัน/เดือน/ปี
บริเวณที่สังเกต อุณหภูมิอากาศ(◦ C) 8.00น. 10.00น. 12.00น. 14.00น. 16.00น. 5 ธ.ค. 55 สวนหย่อม 29 31 สนามฟุตบอล 30 32 ใต้ต้นไม้ อาคารเรียน 28

10 ตารางบันทึกผล(ต่อ) 6 ธ.ค. 55 29 32 31 30 35 36 34 28 วัน/เดือน/ปี
บริเวณที่สังเกต อุณหภูมิอากาศ( ◦C) 8.00น. 10.00น. 12.00น. 14.00น. 16.00น. 6 ธ.ค. 55 สวนหย่อม 29 32 31 สนามฟุตบอล 30 35 36 34 ใต้ต้นไม้ อาคารเรียน 28

11 คำถามหลังการทดลอง อุณหภูมิของอากาศที่ตรวจวัดได้ในแต่ละบริเวณแตกต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุใด? ตอบ แต่กต่างกัน เพราะบางบริเวณมีต้นไม้ช่วยทำให้อุณหภูมิลดลง

12 คำถามหลังการทดลอง 2. วันที่เท่าไรที่อากาศมีอุณหภูมิสูงสุด และมีค่าเท่าไร ตอบ วันที่ 6 ธ.ค.55 อุณหภูมิ 36 เวลา น. 3.วันที่เท่าไรที่อากาศมีอุณหภูมิต่ำสุด และมีค่าเท่าไร ตอบ วันที่ 5 และ 6 ธ.ค. 55 อุณหภูมิ 28 เวลา 08.00

13 คำถามหลังการทดลอง 2. อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในวันใด
ตอบ วันที่ 6 ธ.ค. 55 4. สรุปผลการทดลอง ตอบ ช่วงเวลา น. ของทุกวันและในที่โล่งแจ้งไม่มีต้นไม้อุณหภูมิจะสูงที่สุด

14 มาตอบคำถามชวนคิดกันเถอะ
1. ภาคใดร้อนที่สุดและภาคใดเย็นที่สุด ในแต่ละฤดู ตอบ ฤดูร้อน ภาคเหนือร้อนที่สุด ฤดูฝน ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันตกเย็นที่สุด ฤดูหนาว ภาคเหนือ และภาคอีสาน เย็นที่สุด 1. ภาคใดอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีสูงสุดและต่ำที่สุด ตอบ ภาคเหนือมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีสูงสุดและต่ำสุด

15 มาทำโครงงานกัน เรามาหาวิธีให้โรงเรียน/บ้านเราเย็นลงได้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google