งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขนม ดอกดิน ผู้จัดทำ กรองทอง ใสยิ่ง ช่อทิพย์ แก้วซ้อน ทิพย์วิมล ตันศรี ธนารักษ์ ใจดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขนม ดอกดิน ผู้จัดทำ กรองทอง ใสยิ่ง ช่อทิพย์ แก้วซ้อน ทิพย์วิมล ตันศรี ธนารักษ์ ใจดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขนม ดอกดิน ผู้จัดทำ กรองทอง ใสยิ่ง ช่อทิพย์ แก้วซ้อน ทิพย์วิมล ตันศรี ธนารักษ์ ใจดี

2 ที่มาของโครงงาน : โจทย์ของพวก เราคือเลือกอาหารท้องถิ่นที่มี สารอาหารเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย • ตระหนักถึงคุณค่าของอาหาร ท้องถิ่นที่สัมพันธ์ต่อวิถีชีวิต • ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องการแปรรูป อาหารในท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ • ริเริ่มและพัฒนาวิธีการอนุรักษ์ อาหารในรูปแบบใหม่

3 เหตุผลที่เลือกเรื่องนี้ • สารอาหารที่เป็นองค์ประกอบ สำคัญในอาหารชนิดนี้หาได้ ยาก • ลดปัญหาการขาดสารอาหาร ชนิดนี้ • ส่งเสริมให้คนไทยเห็นคุณค่า อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่นอย่างจริงจัง

4 ดอกดิน ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aeginetia indica Roxb ชื่อวงศ์ : OROBANCHACEAE • เป็นพืชที่ขึ้นในบริเวณที่มีความชื้น สูงบนรากไผ่ตามป่าใกล้ลำธารมี เฉพาะช่วงฤดูฝนประมาณเดือน สิงหาคม ถึง กันยายน • มีชื่อท้องถิ่นต่างกัน เช่น พูยางก ( ลับแล ), ปากจะเข้ ( อีสาน ), หญ้า ดอกขอ, ดอกดิน ( ภาคกลาง )

5 • เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ภูมิปัญญา ท้องถิ่น นำมาใช้ประโยชน์เป็นอาหาร เป็นส่วนประกอบของขนมไทย เช่น ขนมดอกดิน ขนมชั้นดอกดิน ขนม ต้มดอกดิน ขนมถั่วแปบดอกดิน ขนม ถ้วยดอกดินเป็นต้น • มีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีสีม่วงออกดำทำให้ ขนมมีสีและกลิ่นชวนรับประทาน ประโยชน์ที่ได้จาก ดอกดิน

6 • สาร Aucubin ที่มีอยู่ในทุกส่วน ของดอกดินเมื่อถูกความร้อนจะ ให้สีน้ำเงินเข้มออกดำ เรียกว่า หม่าข้าว ทางเภสัชวิทยาพบว่า มีฤทธิ์ต้านพิษต่อตับ ช่วยกระตุ้น ภูมิต้านทาน ต้านมะเร็ง กระตุ้น T-cell • สรรพคุณทางยาคือ ทั้งต้นและ ดอกทำยาชงโรคเบาหวานดีต่อ สุขภาพแล้ว ยังใช้แทนสี สังเคราะห์ได้เป็นอย่างดี • อาหาร ดอก ก้านดอก ใช้นึ่งเป็น ผักจิ้ม คุณค่าทาง โภชนาการ

7 โครงงานต่อยอด • ศึกษาวิธีการนำดอกดินมาทำ เป็น ดอกดินผงสำเร็จรูป เพื่อใช้ทำ แป้งขนมดอกดินสำเร็จรูป เนื่องจากจะนำดอกดินมาใช้ได้ เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น การทำ เป็นดอกดินผงสำเร็จรูป หรือทำ แป้งขนมดอกดินสำเร็จรูปจะทำ ให้มีดอกดินใช้ได้ตลอดปี ดอกดินผงสำเร็จรูป เพื่อใช้ทำ แป้งขนมดอกดินสำเร็จรูป เนื่องจากจะนำดอกดินมาใช้ได้ เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น การทำ เป็นดอกดินผงสำเร็จรูป หรือทำ แป้งขนมดอกดินสำเร็จรูปจะทำ ให้มีดอกดินใช้ได้ตลอดปี

8 บรรจุ ภัณฑ์ พวกเราลอง ออกแบบบรรจุ ภัณฑ์สำหรับ ดอกดินผง สำเร็จรูป คุณคิดว่า แบบ ไหนเหมาะกับ ผลิตภัณฑ์ของ เรามากที่สุด

9 เอกสารอ้างอิง • http://www.rspg.thaigov.net/plants_data/use/co lor8-1.htm http://www.rspg.thaigov.net/plants_data/use/co lor8-1.htm http://www.rspg.thaigov.net/plants_data/use/co lor8-1.htm • http://news.cedis.or.th/detail.php?id=825&lang =en&group_id=1 http://news.cedis.or.th/detail.php?id=825&lang =en&group_id=1 http://news.cedis.or.th/detail.php?id=825&lang =en&group_id=1 • http://www.homedd.com/HomeddWeb/servlet/h omedd.A_garden.frontweb.FwFlowerMenuList?hI D=141&hMode=Menu http://www.homedd.com/HomeddWeb/servlet/h omedd.A_garden.frontweb.FwFlowerMenuList?hI D=141&hMode=Menu http://www.homedd.com/HomeddWeb/servlet/h omedd.A_garden.frontweb.FwFlowerMenuList?hI D=141&hMode=Menu • • www.pt.ac.th/ptweb/studentweb/wood/q. html www.pt.ac.th/ptweb/studentweb/wood/q. html


ดาวน์โหลด ppt ขนม ดอกดิน ผู้จัดทำ กรองทอง ใสยิ่ง ช่อทิพย์ แก้วซ้อน ทิพย์วิมล ตันศรี ธนารักษ์ ใจดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google