งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าหลัก สมาชิก ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมเด่น วิธีการทำกระทง แหล่งข้อมูล จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 Srisamrongchanupathem.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าหลัก สมาชิก ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมเด่น วิธีการทำกระทง แหล่งข้อมูล จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 Srisamrongchanupathem."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าหลัก สมาชิก ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมเด่น วิธีการทำกระทง แหล่งข้อมูล จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 Srisamrongchanupathem school,Srisamrong 64120

2 สมาชิก 1. นางสาวสุวรรณี รอบุญ เลขที่ 38 2. นางสาวศิรินันท์ อ้น บางเขน เลขที่ 54 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 Srisamrongchanupathem school,Srisamrong 64120 หน้าหลัก สมาชิก ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมเด่น วิธีการทำกระทง แหล่งข้อมูล

3 ประวัติความเป็นมาประเพณีลอย กระทง ลอยกระทง (Loi Krathong Day) เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา แต่โบราณ งานลอยกระทงเริ่มทำตั้งแต่ กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำจะเต็ม สองฝั่งแม่น้ำ ที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 เพราะพระจันทร์เต็มดวง ทำให้แม่น้ำใสสะอาด แสง จันทร์ส่องเวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงาม เหมาะแก่การลอยกระทง เดิมพิธีลอยกระทงเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียง ชักโคม ลอยโคม ซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์ เพื่อบูชาพระเป็น เจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระ พรหม ครั้นคนไทยรับนับถือพระพุทธศาสนา ก็ทำ พิธียกโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณี ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลอยโคมบูชาพระพุทธบาท ณ หาดทรายแม่น้ำนัมมทานที ประเทศอินเดีย จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 Srisamrongchanupathem school,Srisamrong 64120 หน้าหลัก สมาชิก ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมเด่น วิธีการทำกระทง แหล่งข้อมูล

4 หน้าหลัก สมาชิก ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมเด่น วิธีการทำกระทง แหล่งข้อมูล จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 Srisamrongchanupathem school,Srisamrong 64120 วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟู ประเพณี อัน ดีงามของไทย ( โดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงของแต่ ละท้องถิ่น ) ไว้สืบทอดต่อไป ๒. เพื่อส่งเสริมให้งานประเพณีลอยกระทง เป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว โดยสามารถนำเสนอใน รายการนำเที่ยวเป็นประจำทุกปี ในอนาคตอย่างยั่งยืน ๓. เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและ รายได้ พร้อมทั้งขยายวันพักของนักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ ๔. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการเดินทาง ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาว ต่างประเทศในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง และ การท่องเที่ยวทางน้ำตลอดเดือนพฤศจิกายน

5 หน้าหลัก สมาชิก ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมเด่น วิธีการทำกระทง แหล่งข้อมูล จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 Srisamrongchanupathem school,Srisamrong 64120 กิจกรรมเด่น พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข การสาธิต โคมชักโคมแขวน การแสดงพลุ ตะไลไฟ พะเนียง การแสดงแสง เสียงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของจังหวัดสุโขทัย การจัดกิจกรรมชุมชนโบราณ ตลาด แลกเบี้ย ( ตลาดปสาน ) การละเล่นพื้นบ้าน การ แสดงทางวัฒนธรรมไทย สาธิตการทำอาหาร ไทยพื้นบ้าน และสินค้าพื้นเมืองของชาวชุมชน ขบวนนางนพมาศเชื่อมสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น

6 หน้าหลัก สมาชิก ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมเด่น วิธีการทำกระทง แหล่งข้อมูล จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 Srisamrongchanupathem school,Srisamrong 64120 วิธีทำการทำกระทง ๑. ตัดใบตองขนาดความกว้าง ๑. ๕ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว โดยประมาณ ๒. พับตามรูป จำนวน ๓ กลีบ จากนั้น นำมาสวมแรียงกันให้มีระยะห่างพองามตาม ความชอบ เพื่อให้ผลงานออกมาดูสวยงามเป็น ระเบียบเรียบร้อย ควรพับแต่ละกลีบให้ได้ ขนาดเท่ากันทุกจุด ๓. ใช้ด้ายสีเขียวใกล้เคียงกับใบตอง หรือสีดำ มาเย็บติดกันด้วยด้นถอยหลังให้เป็นแนวตรง เสมอกันโดยตลอด ๔. พับกลีบใบตองแล้วเย็บต่อเนื่องไป เรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถหุ้มขอบของฐาน กระทงได้โดยรอบ ตรึงกลับใบตองกับฐานของ กระทงด้วยหมุด แล้วขลิบส่วนที่เลยพ้นฐานลง มาให้เรียบร้อยเสมอกับฐาน เมื่อทำเสร็จแล้ว จะมีลักษณะคล้ายอ่างน้ำ ๕. จากนั้นประดับด้วยดอกไม้ตาม ความชอบ และปักธูปเทียนลงไป เป็นอันเสร็จ

7 หน้าหลัก สมาชิก ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมเด่น วิธีการทำกระทง แหล่งข้อมูล จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 Srisamrongchanupathem school,Srisamrong 64120 แหล่งข้อมูล http://www.loikrathong.net/th/ History.php


ดาวน์โหลด ppt หน้าหลัก สมาชิก ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ กิจกรรมเด่น วิธีการทำกระทง แหล่งข้อมูล จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2554 Srisamrongchanupathem.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google