งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง โคมไฟยี่เป็ง ด. ช. กิตติธัช แก้วนิลกุล. ความหมายของโคมไฟยี่ เป็ง โคมไฟใช้สำหรับบูชาพระพุทธเจ้าในช่วง ประเพณียี่เป็งของชาวไทยล้านนาโดยถือว่า เป็นของสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง โคมไฟยี่เป็ง ด. ช. กิตติธัช แก้วนิลกุล. ความหมายของโคมไฟยี่ เป็ง โคมไฟใช้สำหรับบูชาพระพุทธเจ้าในช่วง ประเพณียี่เป็งของชาวไทยล้านนาโดยถือว่า เป็นของสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง โคมไฟยี่เป็ง ด. ช. กิตติธัช แก้วนิลกุล

2 ความหมายของโคมไฟยี่ เป็ง โคมไฟใช้สำหรับบูชาพระพุทธเจ้าในช่วง ประเพณียี่เป็งของชาวไทยล้านนาโดยถือว่า เป็นของสูง โคมไฟใช้สำหรับบูชาพระพุทธเจ้าในช่วง ประเพณียี่เป็งของชาวไทยล้านนาโดยถือว่า เป็นของสูง ที่แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์ตามตำนานใน พระคัมภีร์พระธรรมเทศนา อนิสงค์ผาง ผะตี๊บ ( ประทีป ) ที่แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์ตามตำนานใน พระคัมภีร์พระธรรมเทศนา อนิสงค์ผาง ผะตี๊บ ( ประทีป ) ผู้ใดที่ทำโคมไฟบูชาในวันเพ็ญเดือนสิบ สองเดือนยี่เป็ง จะได้รับผลบุญมีชีวิตอยู่ ร่มเย็นเป็นสุข ผู้ใดที่ทำโคมไฟบูชาในวันเพ็ญเดือนสิบ สองเดือนยี่เป็ง จะได้รับผลบุญมีชีวิตอยู่ ร่มเย็นเป็นสุข

3 ความหมายของโคมไฟยี่ เป็ง ชุมชนเมืองสาตรหลวง บนถนนสายเชียงใหม่ - ลำพูน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองฯ จังหวัด เชียงใหม่ เป็นแหล่งงานหัตถกรรมโคมแขวน ล้านนา หัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้รับการถ่ายทอด จากรุ่นปู่ย่าตายาย สู่รุ่นลูกรุ่นหลานในยุคปัจจุบัน ชุมชนเมืองสาตรหลวง บนถนนสายเชียงใหม่ - ลำพูน ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองฯ จังหวัด เชียงใหม่ เป็นแหล่งงานหัตถกรรมโคมแขวน ล้านนา หัตถกรรมพื้นบ้านที่ได้รับการถ่ายทอด จากรุ่นปู่ย่าตายาย สู่รุ่นลูกรุ่นหลานในยุคปัจจุบัน

4 ความหมายของโคมไฟยี่ เป็ง ฤดูฝนปีนี้เป็นปีที่มีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ของ ประเทศไทย เกือบจะทุกภูมิภาคต่างได้รับ ผลกระทบจากสภาวะฝนตกชุกนี้เช่นเดียวกัน ก็ ได้แต่หวังว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ ประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมจะลืมเลือน ความเดือดร้อนเหล่านี้ไป แล้วหันมาสนุกสนาน กับงานประเพณีลอยกระทงแทน ฤดูฝนปีนี้เป็นปีที่มีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ของ ประเทศไทย เกือบจะทุกภูมิภาคต่างได้รับ ผลกระทบจากสภาวะฝนตกชุกนี้เช่นเดียวกัน ก็ ได้แต่หวังว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ ประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมจะลืมเลือน ความเดือดร้อนเหล่านี้ไป แล้วหันมาสนุกสนาน กับงานประเพณีลอยกระทงแทน

5 ความหมายของโคมไฟยี่ เป็ง ประเพณีลอยกระทงในแต่ละภูมิภาคที่ยึดถือ ปฏิบัติสืบต่อกันมานั้น บางจังหวัดก็จะมีการจัด งานอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของตน อย่างเช่น จังหวัดนครพนม จัดงานไหลเรือไฟ จังหวัดตากก็มีงานประเพณีลอยกระทงสาย เป็น ต้น ประเพณีลอยกระทงในแต่ละภูมิภาคที่ยึดถือ ปฏิบัติสืบต่อกันมานั้น บางจังหวัดก็จะมีการจัด งานอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของตน อย่างเช่น จังหวัดนครพนม จัดงานไหลเรือไฟ จังหวัดตากก็มีงานประเพณีลอยกระทงสาย เป็น ต้น

6 วัสดุที่ใช้สำหรับประดิษฐ์โคม วัสดุที่ใช้สำหรับประดิษฐ์โคม ได้แก่ กระดาษสา กระดาษแก้ว กระดาษตะกั่ว และกระดาษว่าว สีสด ๆ ผ้าดิบหรือผ้าโทเร กาว และไม้ไผ่ ได้แก่ กระดาษสา กระดาษแก้ว กระดาษตะกั่ว และกระดาษว่าว สีสด ๆ ผ้าดิบหรือผ้าโทเร กาว และไม้ไผ่

7 วิธีทำ วิธีทำ นำไม้ไผ่มาขึ้นโครง จากนั้นนำผ้า หรือกระดาษ ที่ตัดเป็นรูปแบบต่าง ๆมาติดเข้ากับโครงไม้ไผ่ แล้วนำผ้า หรือกระดาษที่ตัด หรือฉลุลาย เรียบร้อยแล้วมาตกแต่งที่บริเวณชายโคมเป็นอัน เสร็จสิ้น ราคานั้นก็มีให้เลือกซื้อหาตั้งแต่สิบ บาทขึ้นไปจนถึงหลักพัน ขึ้นอยู่กับขนาดและ ความยากง่ายของงานแต่ละชิ้น ที่ต้องใช้เวลา ในการประดิษฐ์ต่างกันไปตามรูปแบบ นำไม้ไผ่มาขึ้นโครง จากนั้นนำผ้า หรือกระดาษ ที่ตัดเป็นรูปแบบต่าง ๆมาติดเข้ากับโครงไม้ไผ่ แล้วนำผ้า หรือกระดาษที่ตัด หรือฉลุลาย เรียบร้อยแล้วมาตกแต่งที่บริเวณชายโคมเป็นอัน เสร็จสิ้น ราคานั้นก็มีให้เลือกซื้อหาตั้งแต่สิบ บาทขึ้นไปจนถึงหลักพัน ขึ้นอยู่กับขนาดและ ความยากง่ายของงานแต่ละชิ้น ที่ต้องใช้เวลา ในการประดิษฐ์ต่างกันไปตามรูปแบบ

8 * สืบสานตำนานโคมยี่เป็ง * สืบสานตำนานโคมยี่เป็ง * โคมไฟใช้สำหรับบูชาพระพุทธเจ้าในช่วง ประเพณียี่เป็งของชาวไทยล้านนาโดยถือว่า เป็นของสูง โคมไฟใช้สำหรับบูชาพระพุทธเจ้าในช่วง ประเพณียี่เป็งของชาวไทยล้านนาโดยถือว่า เป็นของสูง ที่แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์ตามตำนานใน พระคัมภีร์พระธรรมเทศนาอนิสงค์ผาง ผะตี๊บ ( ประทีป ) ที่แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์ตามตำนานใน พระคัมภีร์พระธรรมเทศนาอนิสงค์ผาง ผะตี๊บ ( ประทีป ) ผู้ใดที่ทำโคมไฟบูชาในวันเพ็ญเดือนสิบ สองเดือนยี่เป็ง จะได้รับผลบุญมีชีวิตอยู่ ร่มเย็นเป็นสุข ผู้ใดที่ทำโคมไฟบูชาในวันเพ็ญเดือนสิบ สองเดือนยี่เป็ง จะได้รับผลบุญมีชีวิตอยู่ ร่มเย็นเป็นสุข

9 โคมผัด เป็นโคมไฟชนิดหนึ่งที่ใช้จุดในคืนวันเพ็ญ เดือนยี่เป็ง ส่องสว่างในยามราตรี โคมผัด นี้จะหมุนได้ ไม่มีกลไกในการหมุน หมุนเอง ด้วยความร้อนจากแสงเทียนหรือประทีปค่ะ เป็นโคมไฟชนิดหนึ่งที่ใช้จุดในคืนวันเพ็ญ เดือนยี่เป็ง ส่องสว่างในยามราตรี โคมผัด นี้จะหมุนได้ ไม่มีกลไกในการหมุน หมุนเอง ด้วยความร้อนจากแสงเทียนหรือประทีปค่ะ

10 โคมผัดสวยๆ โคมผัดสวยๆ ภูมิปัญญาชาวล้านนา ท้ายๆเรื่องจะมีชื่อ โคมรูปร่างต่างๆมาให้ชมค่ะ ภูมิปัญญาชาวล้านนา ท้ายๆเรื่องจะมีชื่อ โคมรูปร่างต่างๆมาให้ชมค่ะ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง โคมไฟยี่เป็ง ด. ช. กิตติธัช แก้วนิลกุล. ความหมายของโคมไฟยี่ เป็ง โคมไฟใช้สำหรับบูชาพระพุทธเจ้าในช่วง ประเพณียี่เป็งของชาวไทยล้านนาโดยถือว่า เป็นของสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google