งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบโลโก้ นางสาวสุธิตา นาสุข เลขที่ 23

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบโลโก้ นางสาวสุธิตา นาสุข เลขที่ 23"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบโลโก้ นางสาวสุธิตา นาสุข เลขที่ 23
นางสาวสุธิตา นาสุข เลขที่ 23 นางสาวกมลทิพย์ ธรรมปรีชา เลขที่ 48 ชั้น ม.5/1

2 จุดประสงค์ ใช้เป็นอาชีพเสริม ฝึกความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3 1.ค้นหาโปรแกรมการทำโลโก้
ตัวอย่างโปรแกรมออกแบบโลโก้ 1.AAA Logo Software 3.10 2. AAA Logo 3.1 3. Sothink Logo Maker 4. EximiousSoft Logo Designer เป็นต้น

4 2.ศึกษาการใช้โปรแกรมอย่างละเอียด
โปรแกรมออกแบบโลโก้Sothink Logo Maker v3.4

5 3.ศึกษาโลโกต่างๆเพื่อดูข้อดี-เสียของโลโกนั้นๆเพื่อนำมาปรับใช้กับโลโก้ของตัวเอง
ตัวอย่างโลโก้

6 4.สร้างสรรค์โลโก้จากโปรแกรมที่เราต้องการ
โปรแกรมสร้างโลโก้อย่างง่าย

7 5. โลโก้ที่เสร็จแล้ว ตัวอย่างงาน

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สร้างรายได้(รายได้เสริม) ฝึกความคิดสร้างสรรค์
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

9 เอกสารอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบโลโก้ นางสาวสุธิตา นาสุข เลขที่ 23

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google