งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบโลโก้ นางสาวสุธิตา นาสุข เลขที่ 23 นางสาวกมลทิพย์ ธรรมปรีชา เลขที่ 48 ชั้น ม.5/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบโลโก้ นางสาวสุธิตา นาสุข เลขที่ 23 นางสาวกมลทิพย์ ธรรมปรีชา เลขที่ 48 ชั้น ม.5/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบโลโก้ นางสาวสุธิตา นาสุข เลขที่ 23 นางสาวกมลทิพย์ ธรรมปรีชา เลขที่ 48 ชั้น ม.5/1

2 จุดประสงค์ ใช้เป็นอาชีพเสริม ฝึกความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3 1. ค้นหาโปรแกรมการทำโลโก้ ตัวอย่างโปรแกรมออกแบบโลโก้ 1.AAA Logo Software 3.10 2. AAA Logo 3.1 3. Sothink Logo Maker 4. EximiousSoft Logo Designer เป็นต้น

4 2. ศึกษาการใช้โปรแกรมอย่าง ละเอียด โปรแกรมออกแบบโลโก้ Sothink Logo Maker v3.4

5 3. ศึกษาโลโกต่างๆเพื่อดูข้อดี - เสีย ของโลโกนั้นๆเพื่อนำมาปรับใช้กับโลโก้ ของตัวเอง ตัวอย่างโลโก้

6 4. สร้างสรรค์โลโก้จากโปรแกรมที่ เราต้องการ โปรแกรมสร้างโลโก้อย่างง่าย

7 5. โลโก้ที่เสร็จแล้ว ตัวอย่างงาน

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สร้างรายได้ ( รายได้เสริม ) ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

9 เอกสารอ้างอิง www.thaiseoboard.com www.freedesignfree.blogspot.com


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบโลโก้ นางสาวสุธิตา นาสุข เลขที่ 23 นางสาวกมลทิพย์ ธรรมปรีชา เลขที่ 48 ชั้น ม.5/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google