งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การดำเนินธุรกิจ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ECRC Thailand,1999)  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การดำเนินธุรกิจ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ECRC Thailand,1999)  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

2  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การดำเนินธุรกิจ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ECRC Thailand,1999)  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การผลิต การกระจาย การตลาด การขาย หรือ การขนส่งผลิตภัณฑ์ และบริการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (WTO,1998)  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ขบวนการที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ ทำธุรกิจที่จะบรรลุเป้าหมายขององค์กร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใช้เทคโนโลยี ประเภทต่าง ๆ และตรอบคลุมรูปแบบทางการเงินทั้งหลาย เช่น ธนาคาร อิเล็กทรอนิกส์, การค้าอิเล็กทรอนิกส์, อีดีไอหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, โทรสาร, คะตะล้อกอิเล็กทรอนิกส์, การประชุมทางไกล และรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลระหว่างองค์กร (ESCAP,1998)  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ธุรกรรมทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเชิง พาณิชย์ ทั้งในระดับองค์กร และส่วนบุคคล บนพื้นฐานของการประมวล และ การส่งข้อมูลดิจิทัล ที่มีทั้งข้อความ เสียง และภาพ (OECD,1997) 

3  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขึ้นอยู่กับ การประมวล และการส่งข้อมูลที่มีข้อความ เสียง และภาพ ประเภทของ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการขายสินค้า และบริการด้วยสื่อ อิเล็กทรอนิกส์, การขนส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อหาข้อมูลแบบดิจิทัลในระบบ ออนไลน์, การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์, การจำหน่วยหุ้นทาง อิเล็กทรอนิกส์, การประมูล, การออกแบบทางวิศวกรรมร่วมกัน, การจัดซื้อจัด จ้างของภาครัฐ, การขายตรง, การให้บริการหลังการขาย ทั้งนี้ใช้กับสินค้า (เช่น สินค้าบริโภค, อุปกรณ์ทางการแพทย์) และบริการ (เช่น บริการขาย ข้อมูล, บริการด้านการเงิน, บริการด้าน กฎหมาย) รวมทั้งกิจการทั่วไป (เช่น สาธารณสุข, การศึกษา, ศูนย์การค้าเสมือน (Virtual Mall) (European union,1997)

4  ลูกค้าเลือกรายการสินค้า ของผู้จำหน่าย (Catalog)  ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อ ให้ผู้จำหน่าย (Order)  ลูกค้าชำระเงิน ให้ผู้จำหน่าย (Payment)  ลูกค้ารอรับสินค้า จากผู้จำหน่าย (Shipping)

5  บริการตั้งร้านค้าในอินเทอร์เน็ต พื้นที่ตั้งร้านบน net ฟรี จาก free hosting แสดงสินค้า แล้วให้ลูกค้า มาติดต่อขอซื้อมา   พื้นที่ตั้งร้านบน net ฟรี จาก free hosting ที่บริการ e- Commerce พร้อม shopping cart  พื้นที่แบบเสียเงิน แต่ไม่รับชำระผ่านระบบบัตรเครดิต เนื่องจากยุ่งยาก และมีเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามา  พื้นที่แบบเสียเงิน พร้อมเข้าระบบรับชำระผ่านบัตรเครดิตที่ สมบูรณ์ เพราะหวังขายได้มาก ๆ เปิดช่องทางกว้างขึ้น

6  จะขายอะไร  จด Domain Name เป็น.com หรือ.net หรือ.co.th  เป็นบริษัท SME (Small and Medium Enterprises) หรือไม่  ระบบ stock เป็นอย่างไร  การคิดภาษี (ทั้งในและต่างประเทศ)  ระบบเงินตราที่ขายสินค้า (เป็นบาท หรือสกุลเงินต่างประเทศ เช่น dollar)  ราคาขาย ต้องกำหนดให้เหมาะสม ไม่ถูกหรือแพงเกินไป และต้องมีเหตุผล อธิบาย เสมอ  ทำเอง หรือให้ผู้เชี่ยวชาญที่เขาให้บริการครบวงจร  การขนส่งคิดค่าใช้จ่ายอย่างไร (ตามน้ำหนัก ตามระยะทาง ตามมูลค่า หรือตาม ขนาด)  ความปลอดภัย SSL (Secure Socket Layer) หรือ SET (Secure Electronic Transactions) ซึ่งผู้ซื้อ และผู้ขาย ต่างก็มีรหัสที่ต้องขอจากหน่วยงานกลาง เพื่อ ยืนยันการทำธุรกรรม (Certification Autority: CA)  เลือกรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (B-to-B, B-to-C, C-to-C, G-to-C, G-to-B,)

7  สินค้าต้องน่าสนใจ และมีจำนวนมากพอ เพื่อให้ผู้ใช้รู้สึก เห็นความหลายหลาย และเข้ามาที่ร้านอีก  รายละเอียดสินค้าครบถ้วน ตรงตามความจริง ไม่คุย สรรพคุณเกินจริง หรือแอบใส่ไข่ เป็นอันขาด  สินค้ามีอยู่จริง และต้องหาให้ลูกค้าได้ทันทีที่สั่งซื้อ  การออกแบบเว็บต้องดี น่าดู น่าสนใจ มีลูกเล่นที่ดี  การประชาสัมพันธ์ต้องเยี่ยม มีการส่งจดหมายข่าว หรือ โฆษณาผ่าน banner exchange Source: Computer review

8  หน้าร้าน และพื้นที่ของร้าน ยิ่งกว้างยิ่งดี (Shop Showing)  ต้องมีตะกร้าซื้อและคำนวณเงิน ก่อนจ่ายจริง (Shopping Cart)  อีเมล์ตอบรับเมื่อมีผู้สนใจสั่งสินค้า ควรสั่งให้ทั้งลูกค้าและตัว คุณ(E-Mail response)  รับชำระด้วยบัตรเครดิตหลังจากทุกอย่างลงตัว (Credit Card Validation)  สถิติและรายงานเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าของเว็บ (Statistic)  เทมเพลตการออกแบบ เพื่อช่วยให้ออกแบบหน้าร้านได้ง่ายขึ้น (Template)  การประชาสัมพันธ์ต้องถึงกลุ่มลูกค้า (Advertising) Source: Computer review

9  รับชำระเงินสดเมื่อส่งสินค้า  รับสินค้าที่ร้านพร้อมชำระเงินสด  พัสดุเก็บเงินปลายทาง  การโอนเงินหรือเช็คเข้าบัญชีก่อนส่งสินค้า  ขอผู้ขายติดต่อไปยังผู้ซื้อหลังสั่งซื้อเพื่อตกลงกัน  การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Source: Computer review

10  http://www.tarad.com/ http://www.tarad.com/  http://www.cookkoo.com/ http://www.cookkoo.com/  http://www.wallmart.com/ http://www.wallmart.com/

11 1. ให้เข้าไปเยี่ยมชม website ด้าน e-Commerce ที่ให้มาข้างต้น 2. ให้ศึกษาและเปรียบเทียบ ระบบ e-Commerce ใน 3 website ในประเด็น ต่อไปนี้ • กระบวนการพื้นฐาน (Basic processes) ของการทำธุรกรรมด้าน e-Commerce • กลยุทธ์ในการเปิดร้านบนอินเทอร์เน็ต • การชำระเงิน • ความมั่นคงปลอดภัย • ความน่าสนใจ ความสวยงาม และความยากง่ายในการใช้งาน 3. ให้ทำงานเป็นกลุ่ม ๆละ 4 คน (เสนอชื่อสมาชิกกลุ่มมาที่ e-Mail: surasak.mu@spu.ac.th ) surasak.mu@spu.ac.th 4. ให้ทำรายงาน ประกอบด้วย สรุปผลการเปรียบเทียบ ความ คิดเห็นของกลุ่มในเชิงวิชาการ และข้อเสนอแนะ 5. ให้แต่ละกลุ่มส่งรายงานก่อนการสอบ Mid-Term


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การดำเนินธุรกิจ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ECRC Thailand,1999)  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google