งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและการ์ตูนเคลื่อนไหว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและการ์ตูนเคลื่อนไหว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและการ์ตูนเคลื่อนไหว
1.นายกิตติชัย เสถียรพิมลชัย เลขที่ 1 2.นายธีรภัทร์ อยู่เชื้อ เลขที่ 25 3.นายปกิจ ปีประกาย เลขที่ 35

2 จุดประสงค์ 1.ช่วยนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ
2.ให้ลูกค้าได้ผลงานการ์ตูนที่มีคุณภาพ 3.สามารถผลิตผลงานที่แปลกใหม่ในการผลิตการ์ตูน

3 1.จัดหาโปรมแกรมตกแต่งหรือทำภาพเคลื่อนไหว

4 2.ออกแบบโดยการวาดภาพใส่กระดาษ เป็นฉากหรือเป็นตอน ก่อน

5 3. ใช้โปรแกรมช่วยเหลือเพื่อวาดรูปหรือออกแบบตัวการ์ตูน

6 ประโยชน์ที่ได้รับ 1.สามารถนำไปานต่อเป็นการ์ตูน หรือหนังได้
2.สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว 3.สามารถผลิตการ์ตูนได้โดยไม่ต้องจ้างคนอื่นทำ


ดาวน์โหลด ppt การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและการ์ตูนเคลื่อนไหว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google