งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและ การ์ตูนเคลื่อนไหว 1. นายกิตติชัย เสถียรพิมลชัย เลขที่ 1 2. นายธีรภัทร์ อยู่เชื้อ เลขที่ 25 3. นายปกิจ ปีประกาย เลขที่ 35.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและ การ์ตูนเคลื่อนไหว 1. นายกิตติชัย เสถียรพิมลชัย เลขที่ 1 2. นายธีรภัทร์ อยู่เชื้อ เลขที่ 25 3. นายปกิจ ปีประกาย เลขที่ 35."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและ การ์ตูนเคลื่อนไหว 1. นายกิตติชัย เสถียรพิมลชัย เลขที่ 1 2. นายธีรภัทร์ อยู่เชื้อ เลขที่ 25 3. นายปกิจ ปีประกาย เลขที่ 35

2 จุดประสงค์ 1. ช่วยนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ 2. ให้ลูกค้าได้ผลงานการ์ตูนที่มีคุณภาพ 3. สามารถผลิตผลงานที่แปลกใหม่ในการผลิตการ์ตูน

3 1. จัดหาโปรมแกรมตกแต่งหรือทำ ภาพเคลื่อนไหว

4 2. ออกแบบโดยการวาดภาพใส่กระดาษ เป็นฉากหรือเป็นตอน ก ่อน

5 3. ใช้โปรแกรมช่วยเหลือเพื่อวาด รูปหรือออกแบบตัวการ์ตูน

6 ประโยชน์ที่ได้รับ 1. สามารถนำไปานต่อเป็นการ์ตูน ห รือ หนังได้ 2. สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว 3. สามารถผลิตการ์ตูนได้โดยไม่ต้องจ้าง คนอื่นทำ


ดาวน์โหลด ppt การตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและ การ์ตูนเคลื่อนไหว 1. นายกิตติชัย เสถียรพิมลชัย เลขที่ 1 2. นายธีรภัทร์ อยู่เชื้อ เลขที่ 25 3. นายปกิจ ปีประกาย เลขที่ 35.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google