งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง กระต่ายกับเต่า เวอร์ชั่นปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง กระต่ายกับเต่า เวอร์ชั่นปัจจุบัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง กระต่ายกับเต่า เวอร์ชั่นปัจจุบัน
นิทาน Animation หรรษา เรื่อง กระต่ายกับเต่า เวอร์ชั่นปัจจุบัน

2 สมาชิก 1.นายปิยะ วันเต็ม 2.นายปัญญา อ่อนหวาน 3.นางสาวจันทิมา มาลาวัน

3 วัตถุประสงค์: เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบนิทาน Animation

4 สิ่งที่ต้องเน้น: ศึกษาธรรมชาติของตัวการ์ตูน โปรแกรมที่ทำสื่อ Animation และงานกราฟิก ขั้นตอนของการสร้าง Animation ประโยชน์ / การนำไปใช้ ใครคือผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้

5 ขั้นตอนการสร้าง ร่างตัวละครหรือตัวการ์ตูน
วาดตัวการ์ตูน 2 มิติโดยโปรแกร Adobe Flash ลงมือลงสีการ์ตูน ให้มีสีสันที่น่าสนใจ นำตัวการ์ตูนมาทำภาพเคลื่อนไหวตามเรื่องราวของโครงร่างและสตอรีบอร์ด บันทึกเสียง จัดเก็บไว้ในรูปแบบ CD นำเสนอ

6 ตัวอย่างแบบร่างของตัวการ์ตูนในเรื่อง

7 ตัวอย่างของการเขียนเค้าโครงเรื่อง

8 ตัวอย่างของการเขียนเค้าโครงเรื่อง

9 งานนำเสนอ จัดทำงานนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อแบ่งปันข้อมูลการทำโครงงานในห้องเรียน ใช้รายการตรวจสอบงานนำเสนอ เมื่อทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว ใช้แนวทางการให้คะแนนงานนำเสนอเพื่อประเมินงานของเรา จัดปรับงานนำเสนอหากจำเป็น

10 กำหนดระยะเวลา สัปดาห์ที่ — การเตรียม สัปดาห์ที่ 2-6 — การผลิต สัปดาห์ที่ — การนำเสนอ

11 อ้างอิง URL http://www google.com
URL flash.com กำพล ลีลาภรณ์ . Advanced FLASH . กรุงเทพฯ บริษัท โปรวิชัน จำกัด อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล . FLASH MX.. กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดเคชั่น. 2546 Narin Roungsan . สร้างการ์ตูน Animation. กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดเคชั่น. Krisada Ploysri. Tam Camp 2007 Training the Trainer


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง กระต่ายกับเต่า เวอร์ชั่นปัจจุบัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google