งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิทาน Animation หรรษา เรื่อง กระต่ายกับเต่า เวอร์ชั่นปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิทาน Animation หรรษา เรื่อง กระต่ายกับเต่า เวอร์ชั่นปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิทาน Animation หรรษา เรื่อง กระต่ายกับเต่า เวอร์ชั่นปัจจุบัน

2 สมาชิก 1. นายปิยะ วันเต็ม 2. นายปัญญา อ่อนหวาน 3. นางสาวจันทิมา มาลาวัน

3 วัตถุประสงค์ : – เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนใน รูปแบบนิทาน Animation – เพื่อให้ข้อคิดสอนใจกับผู้ชม นิทาน Animation

4 สิ่งที่ต้องเน้น : – ศึกษาธรรมชาติของตัวการ์ตูน – โปรแกรมที่ทำสื่อ Animation และงาน กราฟิก – ขั้นตอนของการสร้าง Animation – ประโยชน์ / การนำไปใช้ – ใครคือผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้

5 ขั้นตอนการสร้าง ร่างตัวละครหรือตัวการ์ตูน วาดตัวการ์ตูน 2 มิติโดยโปรแกร Adobe Flash ลงมือลงสีการ์ตูน ให้มีสีสันที่น่าสนใจ นำตัวการ์ตูนมาทำภาพเคลื่อนไหวตาม เรื่องราวของโครงร่างและสตอรีบอร์ด บันทึกเสียง จัดเก็บไว้ในรูปแบบ CD นำเสนอ

6 ตัวอย่างแบบร่างของตัว การ์ตูนในเรื่อง

7 ตัวอย่างของการเขียนเค้า โครงเรื่อง

8

9 งานนำเสนอ จัดทำงานนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อแบ่งปันข้อมูลการ ทำโครงงานในห้องเรียน ใช้รายการตรวจสอบงานนำเสนอ เมื่อทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว ใช้แนวทางการให้คะแนน งานนำเสนอเพื่อประเมินงานของเรา จัดปรับงานนำเสนอหากจำเป็น

10 กำหนดระยะเวลา สัปดาห์ที่ 1 — การเตรียม สัปดาห์ที่ 2-6 — การผลิต สัปดาห์ที่ 7 — การนำเสนอ

11 อ้างอิง URL http://www google.com URL http://www flash.com กำพล ลีลาภรณ์. Advanced FLASH. กรุงเทพฯ บริษัท โปรวิชัน จำกัด. 2544 อภิชัย เรืองศิริปิยะกุล. FLASH MX.. กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดเคชั่น. 2546 Narin Roungsan. สร้างการ์ตูน Animation. กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ ซีเอ็ดเคชั่น. Krisada Ploysri. Tam Camp 2007 Training the Trainer


ดาวน์โหลด ppt นิทาน Animation หรรษา เรื่อง กระต่ายกับเต่า เวอร์ชั่นปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google